URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Przygotowanie dokumentacji projektu (diagnoza i wniosek o dofinansowanie) zgodnie z Regulaminem Konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, DZIAŁANIE 9.2: POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, konkurs nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17
FE.271.6.2017
Domaradz, dnia 02.11.2017 r.
Nazwa i adres Zamawiającego:
 
Gmina Domaradz
36-230 Domaradz 345
E-mail: gmina@domaradz.pl
tel. 13/ 43-47-041., fax. 13/ 43-47-041
Osoba upoważniona do kontaktów:
Katarzyna Wójcik
 
Zapytanie cenowe dla zamówienia
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro netto
 
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro netto, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego wykonanie:
 
Przedmiot zamówienia:
 roboty budowlane,              dostawy,   x usługi
 
Opis przedmiotu zamówienia i wymagany termnin realizacji:
Przedmiotem realizacji jest świadczenie usług polegających na
 1. Przygotowanie dokumentacji projektu (diagnoza i wniosek o dofinansowanie) zgodnie z Regulaminem Konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX: JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE, DZIAŁANIE 9.2: POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, konkurs nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17, zatwierdzonego przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w dniu 31 sierpnia 2017 r - w terminie do dnia 23.11.2017 r.
 2. Koordynacja merytoryczna projektu w terminie od dnia 01.08.2018 r. do dnia 31.07.2020 r. (24 miesiące)
 
Wymagany termin wykonania zamówienia:
-- wykonanie przedmiotu umowy:
 1. przygotowanie dokumentacji projektu (diagnoza i wniosek o dofinansowanie) do dnia 23.11.2017 r
 2. koordynacja merytoryczna projektu od dnia 01.08.2018 r. do dnia 31.07.2020 r. (24 miesiące)
 
Wymagany termin ważności oferty: 30 dni
 
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:
 
 
Kryterium: Waga:
Najniższa cena usługi 100 %
 
 
 
 
 
 
Szczególne warunki wymagane od wykonawców:
 
Warunki, które powinien spełniać wykonawca ubiegający się o zamówienie Dokumenty potwierdzające spełnienie
wymaganych warunków
Doświadczenie w przygotowaniu co najmniej 10 projektów w zakresie wsparcia kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych lub średnich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Wykaz wykonanych projektów. Wymagane podanie następujących informacji:
 • nazwy beneficjenta,
 • nazwy projektu,
 • okres realizacji,
 • wartość projektu
Doświadczenie w koordynacji co najmniej 10 projektów w zakresie wsparcia kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych lub średnich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Oświadczenie i referencje w zakresie koordynacji projektów. Wymagane podanie następujących informacji:
 • nazwy beneficjenta,
 • nazwy projektu,
 • okres realizacji,
 • wartość projektu
 • osoba do kontaktu u beneficjenta
 • telefon osoby kontaktowej
   
 
Oferta Wykonawcy będąca odpowiedzią na niniejsze zapytanie powinna zawierać co najmniej:
 • nazwę i adres Wykonawcy,
 • ofertę wykonania zamówienia, wyszczególnionego w zapytaniu cenowym,
 • cenę ofertową (netto),
 • termin wykonania zamówienia,
 • termin ważności oferty,
 • inne wymagane informacje i dokumenty,
 • dane osoby do kontaktu z podaniem nr telefonu, faksu, adresu poczty elektronicznej,
 • datę sporządzenia oraz podpis Wykonawcy,
 
Termin składania ofert upływa w dniu  09.11.2017 r.
 
Dopuszcza się złożenie oferty (zaznaczyć odpowiednio):
 
 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: gmina@domaradz.pl
 
 w formie pisemnej na adres:    Gmina Domaradz, 36-230 Domaradz 345 
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie podpisania umowy.
 
 
Załączniki składające się na integralną cześć zapytania ofertowego:
 • Formularz ofertowy
 • Projekt umowy
 
 
 
 
………………..……………………..
 
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Formularz ofertowy Plik doc 66.50 KB
Umowa warunkowa Plik pdf 1.96 MB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2017-11-02
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2017-11-02 14:45
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2017-11-03 07:54
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 18 grudnia 2018r. 16:07:24
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.