XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Przebudowa drogi nr ewid. 65 w km 0+000-0+260 w miejscowości Domaradz – do Pileckiego
Gmina Domaradz działając w oparciu o art. 4 pkt 8  ustawy z dnia 29.01.2004r.
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.)
 
Zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO na:
 
„Przebudowę drogi nr ewid. 65 w km 0+000-0+260 w miejscowości Domaradz – do Pileckiego
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2018-05-28
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2018-05-28 14:16
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2018-06-11 15:16