URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

GGiR 6840.6.2017                                                                                                                                                                                                 Domaradz 2017-11-07
Wykaz
Wójt Gminy Domaradz  działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  stanowiącej  własność Gminy Domaradz , przeznaczonej do sprzedaży  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Obręb : DOMARADZ
l.p. Oznaczeni
Nieruchomości
Nr księgi wieczyste
Pow. działki Opis nieruchomości i forma sprzedaży Położenie
W PPZ Gminy
Cena wywoławcza nieruchomości  
1. 2127/1
KS1B/00035039/0

 
0,10 ha

 
 
Działka stanowi  niezagospodarowany klin pomiędzy pasem drogowym, a działką sąsiednią. Wschodnie naroże działki przecina wodociąg , dodatkowo  centralną część przecina  napowietrzna linia elektryczna  z  północnego wschodu na południowy zachód powodując nieznaczne utrudnienia w jej zabudowie.  Dojazd  do nieruchomości odbywa się urządzonym w terenie zjazdem z drogi  gminnej asfaltowej, łączącą się z drogą krajową nr 19. 
Działka  przeznaczona jest do sprzedaży   w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Przedmiotowa działka ewid. Nr 2127/1 nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego  gminy Domaradz oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla tej działki. Przeznaczenie działki  zostało ustalone na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy Domaradz.

 
10 550 zł

 
Sprzedaż korzystać będzie ze zwolnienia  z opodatkowania  na podst. art. 43  ust.1 pkt.9  ustawy z dnia 11 marca 2004 r/  o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 08.11.2017 do  dnia 30.11..2017 r.
Osoby fizyczne i prawne , którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  przysługuje pierwszeństwo  w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny złożyć wniosek  w terminie do dnia  22 grudzień 2017 rok .
Informacji o nieruchomości zamieszczonej w wykazie  można zasięgnąć w Urzędzie Gminy w Domaradzu  pokój 24 lub telefonicznie  pod nr telefonu 13 4347041 w. 30 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00 . 

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłMałgorzata Domaradzka - inspektor2017-11-07
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2017-11-07 10:33

Wykaz nieruchmości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

GiR  6840.7.2017                                                                                Domaradz 2017-10-19   

 

 
Wykaz
Nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

 

 
Na  podstawie art.  15 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (dz.U.2016 r. poz. 2147) Wójt  Gminy Domaradz   wykonując  uchwałę Rady Gminy  Domaradz  nr XXX.200.2017 z dnia 28 Lipca  2017 roku

 
podaje  do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości s stanowiących współwłasność  Gminy Domaradz z osobą fizyczną  do zbycia w drodze zamiany.

 

 
Położenie nieruchomości Nr działki Całkowita powierzchnia nieruchomości
/ha/
Opis nieruchomości Cena   udziału  w
½  nieruchomości i
Wartość działki
Domaradz 12157 0,10 Niezabudowana, teren działki  pokryty trawą oraz samosiewami drzew i krzewów 4500 9000
Domaradz 12163 0,15 Niezabudowana  teren działki pokryty trawami  o niskiej wartości użytkowej. 3600 7200
Domaradz 12165 0,08 Kształt działki regularny  działka nie posiada dostępu do drogi dojazd odbywa się przez działki sąsiednie. 1100 2200
Domaradz 12189 0,17 Teren działki  lekko pochyły  pokryty trawą i samosiewem drzew. 1100 2200
RAZEM
 
0.50
 
10 300 20 600
Domaradz 12196 0,04 ha Teren działki zakrzaczony pokryty trawami  nie posiada dostępu do drogi 250 500
Domaradz 12211 0,20 Teren działki płaski  w całości pokryty trawą , brak dostępu do drogi. 1400 2800
Domaradz

 
12216 0,09 Teren płaski pokryty trawa 750 1500
Domaradz 12256 0,04 Teren działki lekko pochyły pokryty trawą 200 400
Domaradz 12257 0,06 ha Teren działki lekko pochyły pokryty trawą 300 600
Domaradz 12262 0,16 Teren działki lekko pochylony pokryty trawa i  samosiewami drzew. 750 1500
Domaradz 12274 0,06   Teren działki lekko pochylony pokryty trawą i samosiewami drzew 850 1700
Domaradz 12287 0,08 Teren działki lekko pochylony pokryty trawa i samosiewami drzew 850 1700
Domaradz 12306 0,05  Teren działki pochyły pokryty trawami i samosiewami drzew 800 1600
Domaradz 12312 0,12 Teren działki pochyły pokryty samosiewami drzew 1900 3800
Domaradz 12313 0,08 Teren działki pochyły pokryty samosiewami drzew 1300 2600
Domaradz 12317 0,05 ha Teren działki pokryty samosiewem drzew mieszanych 950 1900
Razem
 
1,03
 
10 300 20 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia  19.10.2017 r. do  13 listopad 2017r
Termin do złożenia  wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości  na podstawie art. 34 ust.1 pkt1 i pkt 2 zgodnie  z ustawą o gospodarce nieruchomości z dnia 21 sierpnia 1997 r. z póź. zm. upływa z dniem   04 grudzień 2017  rok.

 
Zgodnie z art. 37 ust.2   ustawy o gospodarce nieruchomościami nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej jeżeli :
zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny.
Osoby zainteresowane zamiana nieruchomości  o której mowa  w niniejszym wykazie  winny zapozna ć  się z –przedmiotem zamiany w siedzibie Urzędu Gminy   Domaradz pok. 25
od 8-15
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłMałgorzata Domaradzka - inspektor2017-10-19
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2017-10-24 11:55

Wykaz nieruchmości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

GiR  6840.7.2017                                                                                Domaradz 2017-10-19   
 
 
Wykaz
Nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany
 
 Na  podstawie art.  15 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (dz.U.2016 r. poz. 2147) Wójt  Gminy Domaradz   wykonując  uchwałę Rady Gminy  Domaradz  nr XXX.200.2017 z dnia 28 lipca  2017 roku.
 
podaje  do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości stanowiących współwłasność
Gminy Domaradz z osobą fizyczną  do zbycia w drodze zamiany.
 
Położenie nieruchomości Nr działki Całkowita powierzchnia nieruchomości
/ha/
Opis nieruchomości Cena   udziału  w
½  nieruchomości
Wartość działki
Domaradz 4425 0,24 Niezabudowana, teren działki pokryty trawą oraz drzewostanem mieszanym. 3600 7200
Domaradz 5019 0,19 Niezabudowana, teren działki pokryty trawami i drzewostanem mieszanym. 2550 5100
Domaradz 8835 0,36 Kształt działki regularny, działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. 8750 17500
RAZEM   0,40   14900 29800
Domaradz 4372 0,41 Teren działki zakrzaczony, pokryty trawami, posiada dostęp do drogi. 3150 6300
Domaradz 4388 0,20 Teren działki płaski w całości pokryty trawą i drzewostanem. mieszanym, brak dostępu do drogi 3150 6300
Domaradz          4426 0,09 Teren płaski pokryty drzewostanem mieszanym, dojazd do drogi nieurządzonej. 11100 22200
Domaradz 4234 0,21 Teren działki pokryty trawami oraz samosiewem traw. 0 2500
RAZEM   0,91   17400 37300
 
 
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 19.10.2017 r. do  13 listopad 2017 r.
Termin do złożenia  wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości  na podstawie art. 34 ust.1 pkt1 i pkt 2 zgodnie  z ustawą o gospodarce nieruchomości z dnia 21 sierpnia 1997 r. z póź. zm. upływa z dniem  04 grudzień 2017  r.
 
Zgodnie z art. 37 ust.2   ustawy o gospodarce nieruchomościami nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej jeżeli :
zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny.
Osoby zainteresowane zamiana nieruchomości  o której mowa  w niniejszym wykazie  winny zapoznać się
z przedmiotem zamiany w siedzibie Urzędu Gminy  Domaradz pok. 25
od 8-15
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłMałgorzata Domaradzka - inspektor2017-10-19
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2017-10-24 11:54
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 22 listopada 2017r. 02:49:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.