URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

GGiR 6840.4.2018                                                                                                                                                                                             Domaradz 2018-09-05
Wykaz
Wójt Gminy Domaradz  działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1496  ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  stanowiącej  własność Gminy Domaradz , przeznaczonej do sprzedaży  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Obręb : GOLCOWA
l.p. Oznaczeni
Nieruchomości
Nr księgi wieczyste
Pow. działki Opis nieruchomości i forma sprzedaży Położenie
W PPZ Gminy
Cena wywoławcza nieruchomości  
1.   7354  
0,14
 
 
Przedmiotowa nieruchomość obejmuje niezabudowaną działkę nr 7354 o powierzchni 0,14 ha  zlokalizowaną w pobliżu centrum  wsi Golcowa.  Teren działki w przeważającej części jest płaski  z niewielką skarpą w części północnej, częściowo ogrodzony.  Działka posiada dostęp do drogi publicznej  asfaltowej bez urządzonego zjazdu. Dojazd do działki odbywa się urządzoną w terenie drogą gminną  o nawierzchni utwardzonej płytami betonowymi.  Teren działki w jej centralnej części przecina sieć gazowa  i kanalizacji deszczowej. Bezpośrednie otoczenie  nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość jest zlokalizowana  w terenach  z pełnym uzbrojeniem  w urządzenia infrastruktury techniczne.. Przedmiotowa działka ewid. Nr 7354 położona w miejscowości Golcowa  nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego  gminy Domaradz oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla tej działki. Przeznaczenie działki  zostało ustalone na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy Domaradz.
 
26 160 zł  dwadzieścia sześć  tysięcy  sto sześćdziesiąt złotych
 
Sprzedaż korzystać będzie ze zwolnienia  z opodatkowania  na podst. art. 43  ust.1 pkt.9  ustawy z dnia 11 marca 2004 r/  o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia  6 wrzesień  2018 rok do  27 wrzesień 2018 r.
Osoby fizyczne i prawne , którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  przysługuje pierwszeństwo  w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny złożyć wniosek  w terminie do dnia   19 październik 2018 r.
Informacji o nieruchomości zamieszczonej w wykazie  można zasięgnąć w Urzędzie Gminy w Domaradzu  pokój 24 lub telefonicznie  pod nr telefonu 13 4347041 w. 30 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00 . 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłMałgorzata Domaradzka - inspektor2018-09-05
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2018-09-05 13:04
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2018-09-05 14:25

WYKAZ Nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

GGiR  6845.1.2018                                                                                 Domaradz 2018-09-03
 
 
WYAKAZ
Nieruchomości  przeznaczonej  do dzierżawy
 
Na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 poz. 121)  Wójt Gminy Domaradz  podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości   gruntowej  stanowiąca własność gminy Domaradz  przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat trzech.
 
l.p. Oznaczenie nieruchomości (wieś , nr działki) Powierzchnia Przeznaczenie nieruchomości Wysokość czynszu dzierżawnego w skali roku Termin płatności czynszu dzierżawnego Uwagi
1. Barycz
1497/5 część
0,30 ha Brak mpzp
Pod uprawy rolne
wg q pszenicy w danym roku Do 31 września każdego roku dzierżawy.  
 
 
Wykaz  wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Domaradzu oraz  sołectwie Barycz       od  03 wrzesień 2018 r. do  do  24  wrzesień 2018 r.  informację  o wywieszeniu tego wykazu  podaje się na stronie internetowej  www.domaradz.pl. BIP  , oraz  w prasie lokalnej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłMałgorzata Domaradzka - inspektor2018-09-03
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2018-09-13 13:13

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Baryczy

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Baryczy
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Janusz - inspektor2018-08-30
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2018-08-30 09:19
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2018-08-30 09:20

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wieczystemu użytkownikowi

GGiR  6843.31.2018                                                                  Domaradz 2018-08-13

 

 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  wieczystemu użytkownikowi

 

 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018  roku poz. 994 z póź. zm. ) , w związku z art. 32 ust.1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. oku  o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 poz. 121 ze zm. ) Uchwały  Nr XLII/265/2018  z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowych .
Wójt Gminy Domaradz  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej:
Działki  2325/1 o pow. 0,21 ha , 2325/3 o pow. 0,18 ha , 2325/4 o pow. 0,13 ha  położone w obrębie ewidencyjnym Golcowa , zapisane w księdze wieczystej  nr KS1B/00038742/2, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Brzozowie .
Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej  użytkownikowi wieczystemu wynosi  31 583 zł./
Osoby fizyczne  i prawne , którym przysługuje pierwszeństwo w zakupie oferowanych działek w trybie art. 34 ust.1 pkt 1i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami  winny w terminie  6 tygodni , licząc od dnia  opublikowania wykazu  złożyć stosowny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność . Wnioski  można składać w siedzibie Urzędu Gminy Domaradz  pok. 24 . W przypadku braku oświadczeń powyższe działki  będą podlegały sprzedaży w drodze bezprzetargowej  wieczystemu użytkownikowi .
Wykaz podlega wywieszeniu przez 21 dni.

 
Domaradz 2018-08-13
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłMałgorzata Domaradzka - inspektor2018-08-13
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2018-08-13 11:02

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w Baryczy

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji :"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 ... .. w m. Barycz"

Załączniki:

Treść ogłoszenia Plik pdf 667.04 KB
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2018-06-15
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2018-06-19 15:40
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2018-06-19 15:40
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 21 września 2018r. 17:54:43
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.