Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbudowa infrastruktury ...

IOŚ.341/2/07 Domaradz, 2007-05-11

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
 
 
 
Nazwa i adres Zamawiającego:
 
Gmina Domaradz
Domaradz 345
36-230 Domaradz
 
Osoba upoważniona do kontaktów:      Stanisław Gosztyła  
Telefon:                013 4347041
e-mail:         gmina@domaradz.pl
 
 
Nazwa nadana zamówieniu:
?Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w miejscowościach Barycz i Golcowa?
 
Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):
Najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Otrzymała największą ilość punktów przez Komisję przetargową.
 
NAZWA I ADRES WYKONAWCY
 
,, DROGBUD??  PHBD  Sp. z  o.o.
 
Ulica:  1 Maja 42
Miejscowość:  Strzyżów
Kod pocztowy:   38 - 100
Województwo:    podkarpackie
Telefon:   013 43 47 431
 
 
 
 
    Wójt Gminy
  Jan  Pilch
Data składania ofert:
2007-05-25 23:59:59
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
Wytworzył Tomasz Bober 2007-05-11 13:43:33
PublikującyTomasz Bober 2007-05-11 13:43:33

Rejestr zmian