URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach Gminy Domaradz

Gmina Domaradz, 36-230 Domaradz 345
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku UG Domaradz, OSP Domaradz, OSP Barycz i mieszkaniach OZ Domaradz


Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 25234000-0
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z demontażem istniejącej i montażem nowej stolarki okiennej i drzwiowej w następujących obiektach:
a). Budynek UG Domaradz - demontaż istniejącej stolarki okiennej, drzwiowej i parapetów wewnętrznych, montaż stolarki okiennej PCV kolor biały, drzwiowej AL. kolor brązowy i parapetów wewnętrznych PCV marmur, wykonanie szpaletów.
b). Budynek OSP Domaradz - demontaż istniejącej stolarki okiennej, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, montaż stolarki okiennej PCV kolor biały, parapetów wewnętrznych PCV biały oraz zewnętrznych z blachy stalowej, wykonanie szpaletów wokół okien.
c). Budynek OSP i Biblioteka w Baryczy - demontaż istniejącej stolarki okiennej, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, montaż stolarki okiennej PCV kolor biały, parapetów wewnętrznych komorowych PVC oraz zewnętrznych z blachy stalowej brązowy, wykonanie szpaletów wokół okien.
d). Mieszkania w budynku Ośrodka Zdrowia w Domaradzu - demontaż istniejącej stolarki okiennej,  montaż stolarki okiennej PCV kolor biały, wykonanie szpaletów wokół okien.

Szczegółowe wymiary, parametry, podziały oraz zestawienie ilościowe określa załącznik Nr 4 do niniejszej specyfikacji.
Stolarka okienna powinna być wykonana z tworzywa sztucznego PVC w kolorze białym od zewnątrz i wewnątrz o profilu 5-komorowym ze wzmocnieniami stalowymi z potrójnym uszczelnieniem. Wkłady szybowe zespolone o współczynniku Vmax = 1,0 W/m2 x k. Uszczelki - wymagany atest - kolor czarny. Okna winny spełniać wymagania dla zestawu skrzydło-rama Ufmax 1,2 W/m2 x k. Okucia obwiedniowe.
Stolarka drzwiowa wykonana z aluminium w kolorze brązowym, ocieplone, z kompletem zamków. Niedopuszczalne progi ponad 2 cm, oraz światło otworu po otwarciu skrzydła nie mniejsze niż 92 cm..

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: dwa miesiące od momentu udzielenia zamówienia.

Wadium:    2 000,00 PLN

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert: wariantowej, częściowej, równoważnej.

Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można uzyskać na stronie internetowej zamawiającego www.domaradz.pl, w siedzibie zamawiającego, pok. 24 .

Termin i miejsce składania ofert: 25  czerwca 2007 r.  godz. 9.30 w siedzibie zamawiającego pok. nr 6. 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert.

W postępowaniu stosowane będą  kryteria wyboru  ofert i ich znaczenie: Cena oferty - 100 % 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy,
przedłożą stosowne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków wymagane w rozdz. VI specyfikacji,
potwierdzą wykonanie co najmniej 3 zamówień o podobnym charakterze i wartości podobnej do iniejszego zamówienia,

Ocena spełnienia warunków wymaganych przez oferentów dokonana zostanie komisyjnie, na posiedzeniu niejawnym, poprzez:
sprawdzenie dokumentów i oświadczeń w zakresie kompletności, aktualności, odpowiadania wymogom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, czytelności oraz złożenia stosownych podpisów przez upoważnione do tego osoby, sprawdzenia wyceny pod względem kompletności zakresu rzeczowego.


Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, ani przeprowadzać aukcji elektronicznej.


Wójt Gminy Domaradz
mgr Jan Pilch

Data składania ofert:
2007-06-25 23:59:59
powrót
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
Wytworzył Janusz Obłój 2007-06-15 14:06:46
PublikującyTomasz Bober 2007-06-15 14:06:46

URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 08 sierpnia 2020r. 15:59:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.