Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XLII.252.2022 z dn. 12 września 2022r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.doc do treści 2022-09-15 12:16 Tomasz Bober
Dodano plik - zał. Nr 1 do Uchwały Nr XLII.252.2022 z dn. 12 września 2022r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.doc do treści 2022-09-15 12:16 Tomasz Bober
Dodano plik - XLII.253.2022.pdf do treści 2022-09-15 12:16 Tomasz Bober
Dodano plik - Uchwała XLII.258. 2022 z dn. 12.09.2022r. w spr. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów....docx do treści 2022-09-15 12:16 Tomasz Bober
Dodano plik - Uchwała XLII.257. 2022 z dn. 12.09.2022r. w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Golcowej.docx do treści 2022-09-15 12:16 Tomasz Bober
Dodano plik - Uchwała XLII.256. 2022 z dn. 12.09.2022r. w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Domaradzu.docx do treści 2022-09-15 12:16 Tomasz Bober
Dodano plik - Uchwała XLII.255. 2022 z dn. 12.09.2022r. w spr. dofinansowanie do studni.docx do treści 2022-09-15 12:16 Tomasz Bober
Dodano plik - Uchwała Nr XLII.254.20202 z 12 września 2022r. w spr. utworzenia Zwiazku Powiatowo-Gminnego Partnerstwo Gmin i Powiatu Brzozowskiego.docx do treści 2022-09-15 12:16 Tomasz Bober
Dodano plik - Uchwała Nr XLII.252.2022 z dn. 12 wrzesnia 2022r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.docx do treści 2022-09-15 12:16 Tomasz Bober
Dodano plik - Uchwała Nr XLII.251.2022 z 12 września 2022r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego ponad kwotę wydatków określoną w budżecie gminy na 2022 r..doc do treści 2022-09-15 12:16 Tomasz Bober
Dodano plik - imienny wykaz głosowań na XLII (42) Sesja RG dn. 12 wrzesień 2022r..docx do treści 2022-09-15 12:16 Tomasz Bober
Utworzono treść 2022-09-15 12:15 Tomasz Bober Podgląd treści
powrót