Sołectwo Domaradz
Sołtys: Edward Jara  

Sołectwo Golcowa
Sołtys: Andrzej Wrona

Sołectwo Barycz
Sołtys: Helena Stec