XML
Zgłoszenia skarg i wniosków
1. Wójt lub sekretarz przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 12 00  1500.
2. W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy skargi i
 wnioski są przyjmowane w następnym dniu roboczym.
3. Pracownicy urzędu obowiązani są przyjmować interesantów w sprawach skarg i   wniosków codziennie w godzinach pracy.
4. Informacje o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków podane są do
 publicznej wiadomości.
 

 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2006-07-06
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2019-06-25 09:33