XML
Moja sprawa

Aby ułatwić załatwianie spraw w Urzędzie Gminy w Domaradzu, zostały opracowane karty usług.

Karty usług dostarczą Państwu podstawowych informacji o świadczonych usługach w urzędzie, umożliwią przygotowanie stosownych wniosków i skrócą czas załatwiania sprawy.

Karta usług zawiera informacje:

  • o miejscu załatwienia sprawy
  • o osobie załatwiającej sprawę
  • o wymaganych dokumentach
  • o gotowych wzorach wniosków do pobrania
  • o opłatach
  • o terminie załatwienia sprawy
  • o trybie odwoławczym
  • o innych dodatkowych informacjach
  • o podstawie prawnej

Karty usług można otwierać klikając na grupy załatwianych spraw a następnie wybierając konkretną usługę.

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-06
Publikujący -
Dodano do archiwum