XML
Wybór komisji Rady Gminy Domaradz

Uchwała Nr  II/4/06
Rady  Gminy  Domaradz
z  dnia  04 grudnia 2006 r.

w sprawie   ustalenia składu osobowego  stałych komisji  Rady Gminy Domaradz.


Na podstawie art. 18  ust. 1 , art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) 
Rada  Gminy  stwierdza
co  następuje :
   § 1
Wybiera się  skład osobowy  stałych komisji :
1.    Komisji  Budżetowej
    1/  Pan(i) Bernadeta Głód  
    2/  Pan(i) Lucyna Smaroń  
    3/  Pan(i) Małgorzata Wolanin 
    4/  Pan    Stanisław Piwowar 
    5/  Pan   Józef Anioł  
    6/  Pan   Tadeusz Koza  

2.  Komisji  Oświaty , Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej
    1/  Pan(i) Małgorzata Wolanin 
    2/  Pan(i) Lucyna Smaroń  
    3/  Pan    Stanisław Domaradzki 
    4/  Pan    Ryszard Wesołowski 
    5/  Pan    Stanisław Mikoś 
6/  Pan   Tadeusz Ząbek  

3.  Komisji Bezpieczeństwa  Publicznego
    1/  Pan Tadeusz Koza  
    2/  Pan  Stefan Wolanin  
    3/  Pan  Stanisław Froń  
    4/  Pan  Tadeusz Ząbek  
    5/  Pan  Ryszard Wesołowski 
    6/  Pan  Tadeusz Sowa  
§ 2
Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego Komisji , wybierze Komisja spośród  siebie.
§ 3
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2007-03-12
Publikujący -