XML
Zatwierdzenie Planu Rozwoju Miejscowości Domaradz
Uchwała  Nr IX/62/07
Rady   Gminy  Domaradz
z  dnia  26   lipca 2007 r.
 
w sprawie   zatwierdzenia  Planu rozwoju  miejscowości  Domaradz .
 
  Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)
 
Rada  Gminy  zatwierdza
co  następuje :
 
§ 1
 
Zatwierdza się Plan rozwoju miejscowości Domaradz stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.
 
    § 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Plan_Rozwoju_Miejscowosc_Domaradz.doc Plik doc 512.50 KB
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-07-30
Publikujący -