XML
Ustalenie wysokości stawek podatku od środków transportowych
 
Uchwała XI/79/07  
Rady  Gminy  Domaradz   
z dnia  12 grudnia  2007 r.

w sprawie ustalenia  wysokości  stawek podatku od środków  transportowych.
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm) oraz art.10 ust.1  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 późn.zm. )
 
Rada  Gminy u c h w a l a
co następuje:
 
§ 1
 
Ustala się roczną stawkę podatku od środków transportowych w wysokości:
 
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
  a/ powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie     600,00 zł
  b/ powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie  1 000,00 zł
  c/ powyżej 9,0 t i poniżej 12 t    1 200,00 zł
 
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej 
 i wyprodukowanych po 31 grudnia 1999 roku:
  a/ powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie    540,00 zł
  b/ powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie    900,00 zł
  c/ powyżej 9,0 t i poniżej  12 t   1 080,00 zł
 
3. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej 
i wyprodukowanych po 31 grudnia 1999roku i posiadających katalizatory:
  a/ powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie   510,00 zł
  b/ powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie   850,00 zł
  c/ powyżej 9,0 t i poniżej 12 t       1 020,00 zł
 
4. Od samochodów ciężarowych o liczbie osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
 1/  dwie osie:
  a/ nie mniej niż 12 t do mniej niż 13 t     800,00 zł
  b/ nie mniej niż 13 t do mniej niż 14 t 850,00 zł
  c/ nie mniej niż 14 t do mniej niż 15 t 900,00 zł  
  d/ nie mniej niż 15 t     617,00 zł
2/   trzy osie: 
  a/ nie mniej niż 12 t do mniej niż 17 t 1 050,00 zł
  b/ nie mniej niż 17 t do mniej niż 19 t 1 028,00 zł  
  c/ nie mniej niż 19 t do mniej niż 21 t 1 350,00 zł
  d/ nie mniej niż 21 t do mniej niż 23 t 1 340,00 zł
  e/ nie mniej niż 23 t do mniej niż 25 t 1 650,00 zł  
  f/ nie mniej niż 25 t  1 750,00 zł
3/   cztery osie i więcej: 
  a/ nie mniej niż 12 t do mniej niż 25 t     1 500,00 zł  
  b/ nie mniej niż 25 t do mniej niż 27 t 1 600,00 zł  
  c/ nie mniej niż 27 t do mniej niż 29 t 1 700,00 zł 
  d/ nie mniej niż 29 t do mniej niż 31 t 1 800,00 zł 
  e/ nie mniej niż 31 t     1 900,00 zł
5. Od samochodów ciężarowych o liczbie osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych:
 
1/  dwie osie:
  a/ nie mniej niż 12 t do mniej niż 13 t      800,00 zł
  b/ nie mniej niż 13 t do mniej niż 14 t  850,00 zł
  c/ nie mniej niż 14 t do mniej niż 15 t      900,00 zł  
  d/ nie mniej niż 15 t   1 252,00 zł
 
2/   trzy osie: 
  a/ nie mniej niż 12 t do mniej niż 17 t   1 050,00 zł
  b/ nie mniej niż 17 t do mniej niż 19 t   1 200,00 zł  
  c/ nie mniej niż 19 t do mniej niż 21 t   1 350,00 zł
  d/ nie mniej niż 21 t do mniej niż 23 t   1 500,00 zł
  e/ nie mniej niż 23 t do mniej niż 25 t   1 650,00 zł  
  f/ nie mniej niż 25 t    1 750,00 zł
 
3/   cztery osie i więcej: 
  a/ nie mniej niż 12 t do mniej niż 25 t   1 500,00 zł  
  b/ nie mniej niż 25 t do mniej niż 27 t   1 700,00 zł  
  c/ nie mniej niż 27 t do mniej niż 29 t   1 900,00 zł 
  d/ nie mniej niż 29 t do mniej niż 31 t   2 452,80 zł 
  e/ nie mniej niż 31 t   2 452,80 zł
 
6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów /ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa/:
  a/ od 3,5 t do 5,5 t włącznie     780,00 zł
  b/ powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie    1 100,00 zł
  c/ powyżej 9,0 t i poniżej 12,0 t    1 300,00 zł
 
7. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów /ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa/ i wyprodukowanych po 31 grudnia 1999 roku:
  a/ od 3,5 t do 5,5 t włącznie    702,00 zł
  b/ powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie      990,00 zł
  c/ powyżej 9,0 t i poniżej 12,0 t  1 170,00 zł
 
8. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów /ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa/ i wyprodukowanych po 31 grudnia 1999 roku i posiadających katalizatory:
  a/ od 3,5 t do 5,5 t włącznie    663,00 zł
  b/ powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie       935,00 zł
  c/ powyżej 9,0 t i poniżej 12,0 t   1 105,00 zł
 
9. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o liczbie osi, dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów /ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

1/ dwie osie:
  a/ nie mniej niż 12 t do mniej niż 18 t   670,00 zł   
  b/ nie mniej niż 18 t do mniej niż 25 t   750,00 zł
  c/ nie mniej niż 25 t do mniej niż 31 t    1 000,00 zł
  d/ nie mniej niż 31 t    1 413,00 zł 

2/ trzy osie:
  a/ nie mniej niż 12 t do mniej niż 40 t    1 300,00 zł 
  b/ nie mniej niż 40 t    1 723,00 zł
 
10.  Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o liczbie osi, dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów /ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa/ i z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
 
1/ dwie osie:
  a/ nie mniej niż 12 t do mniej niż 18 t       900,00 zł   
  b/ nie mniej niż 18 t do mniej niż 25 t    1 100,00 zł
  c/ nie mniej niż 25 t do mniej niż 31 t   1 250,00 zł
  d/ nie mniej niż 31 t   1 937,76 zł 
 
2/ trzy osie:
  a/ nie mniej niż 12 t do mniej niż 40 t    1 723,00 zł 
  b/ nie mniej niż 40 t    2 548,65 zł
 
11. Od przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej łącznie z pojazdem silnikowym, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
  a/ od 7 t do 10 t  włącznie     400,00 zł  
  b/ powyżej 10 t do poniżej 12 t    500,00 zł
 
12. Od przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej łącznie z pojazdem silnikowym, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego i wyprodukowanych po 31 grudnia 1999 roku:
  a/ od 7 t do 10 t  włącznie    350,00 zł  
  b/ powyżej 10 t do poniżej 12 t    450,00 zł
 
13. Od przyczep i naczep o liczbie osi, dopuszczalnej masie całkowitej łącznie  z pojazdem silnikowym, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
 
1/ jedna oś:
    a/ nie mniej niż 12 t do mniej niż 18 t    600,00 zł
    b/ nie mniej niż 18 t do mniej niż 25 t    800,00 zł
    c/ nie mniej niż 25 t    950,00 zł  
 
2/ dwie osie:
    a/ nie mniej niż 12 t do mniej niż 28 t     560,00 zł
    b/ nie mniej niż 28 t do mniej niż 33 t     700,00 zł
    c/ nie mniej niż 33 t do mniej niż 38 t     850,00 zł
    d/ nie mniej niż 38 t  1 150,00 zł  
 
 3/ trzy osie:
   a/ nie mniej niż 12 t do mniej niż 38 t  1 000,00 zł
   b/ nie mniej niż 38 t  1 200,00 zł  
 
14. Od przyczep i naczep o liczbie osi, dopuszczalnej masie całkowitej łącznie 
 z pojazdem silnikowym, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
 
1/ jedna oś:
    a/ nie mniej niż 12 t do mniej niż 18 t       600,00 zł
    b/ nie mniej niż 18 t do mniej niż 25 t       800,00 zł
    c/ nie mniej niż 25 t       950,00 zł  
 
2/ dwie osie:
    a/ nie mniej niż 12 t do mniej niż 28 t   800,00 zł
    b/ nie mniej niż 28 t do mniej niż 33 t    1 000,00 zł
    c/ nie mniej niż 33 t do mniej niż 38 t    1 292,00 zł
    d/ nie mniej niż 38 t    1 700,00 zł  
 
3/ trzy osie:
   a/ nie mniej niż 12 t do mniej niż 38 t     1 000,00 zł
   b/ nie mniej niż 38 t     1 281,00 zł  

15.  Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia, łącznie z miejscem kierowcy:
  a/ mniej niż 30 miejsc 430,00 zł
  b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc   600,00 zł
 
16.  Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia, łącznie z miejscem kierowcy 
 i wyprodukowanych po 31 grudnia 1999 roku:
  a/ mniej niż 30 miejsc    320,00 zł
  b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc  970,00 zł
 
17.  Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia, łącznie z miejscem kierowcy 
 i wyprodukowanych po 31 grudnia 1999 roku i posiadających katalizatory:
  a/ mniejszej niż 30 miejsc 270,00 zł
  b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc 820,00 zł
 
§ 2
  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
 
§ 3
 
Traci moc Uchwała Nr XII/76/03 Rady Gminy Domaradz z dnia 25  listopada 2003 r,
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 
§ 4
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do podatków należnych od 01 stycznia 2008 roku.
   
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-01-02
Publikujący -