XML
Zaopiniowanie uchwały Sejmiku Województwa
 

U C H W A Ł A Nr XIX/132/2008

Rady Gminy Domaradz

z dnia 22 sierpnia 2008r.w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa

PodkarpackiegoNa podstawie art. 43 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007r. Nr 14 poz. 89 z późn.zm.)


Rada Gminy

uchwala co następuje :


§ 1


Opiniuje się negatywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację Oddziału Chorób Nerek i Dializoterapii oraz Poradni Chorób Nerek Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.


§ 2

Zobowiązuje się Wójta Gminy do przekazania niniejszej uchwały Marszałkowi Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-08-29
Publikujący -
Dodano do archiwum