XML
Wytypowanie przedstawiciela Gminy do pracy w Powiatowej Radzie Zatrudnienia w Brzozowie.

Uchwała Nr XXI/145/08

Rady Gminy Domaradz

z dnia 10 października 2008 r.

 

w sprawie wytypowania przedstawiciela Gminy do pracy w Powiatowej Radzie

Zatrudnienia w Brzozowie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591

z późn.zm.) oraz art. 23 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji

i zatrudnienie i instytucjach rynku pracy(Dz.U. z 2008 r Nr 69, poz. 415 z późn.zm.)

 

Rada Gminy u c h w a l a

co następuje :

 

§ 1

 

Na przedstawiciela Gminy do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Brzozowie typuje się Pana Jana Pilcha zam. Domaradz 363

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2008-10-10
Publikujący -