XML
Stanowisko w przedmiocie przebiegu drogi ekspresowej S-19 przez teren Gminy Domaradz

Uchwała nr Nr XXI/141/08 Rady Gminy Domaradz

z dnia 10 października 2008 r.

w sprawie stanowiska w przedmiocie przebiegu drogi ekspresowej S-19 przez teren Gminy Domaradz

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1
Uznaje się budowę drogi ekspresowej S-19, łączącą północną i południową cześć kraju za działanie słuszne i korzystne dla rozwoju regionu.
§ 2
1.Rada Gminy wnosi , aby rozważyć wariant wskazany przez mieszkańców Domaradza, który przebiega stroną zachodnią i został nakreślony na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały.
2.Za niedopuszczalne uznaje się przedłożone przez projektanta warianty .
§ 3
Uzasadnienie wskazania wariantu przez mieszkańców stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.
§ 4
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Załącznik nr 1 - mapa Plik pdf 1,018.32 KB
Załącznik nr 2 - uzasadnienie Plik doc 21.00 KB
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2008-10-10
Publikujący -