XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
ZAWIADOMIENIE OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. BRZ7005_A, na działce nr ewid. 4234 w miejscowości Golcowa
Domaradz, 2018.02.19
GPiB. 6730.1.18
 
 
ZAWIADOMIENIE  OBWIESZCZENIE
 
 
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. BRZ7005_A, na działce nr ewid. 4234 w miejscowości Golcowa
 
Na podstawie  art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam strony postępowania że  tutejszy Organ zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji z  postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. BRZ7005_A, na działce nr ewid. 4234 w miejscowości Golcowa
 
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a.  organ administracji obowiązany jest  przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydania decyzji , do wysłuchania  wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów , zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis  jest jednocześnie szczegółowym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
W związku z powyższym zgodnie z art.  73 § 1 K.p.a.  informuję, że z materiałami  w sprawie wydania decyzji z  postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. BRZ7005_A, na działce nr ewid. 4234 w miejscowości Golcowa”  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Domaradz , pokój 19 oraz zgłosić swoje uwagi do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
  1. Strony postępowania administracyjnego

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Treść zawiadomienia obwieszczenia Plik pdf 335.77 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłJan Kosztyła - inspektor2018-02-19
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2018-02-19 13:30
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2018-02-19 13:36