URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
„ Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Gminy Domaradz”
                                                   
 
 
 
 
Zapytanie ofertowe
 
 
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:        Gmina Domaradz
                                            36-230 Domaradz 345
                                            tel./fax. 13 43 47 041
                                            http://www.domaradz.pl, e-mail: gmina@domaradz.pl
                                                             
 
 
 
 
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
 
„ Zakup  ciągnika rolniczego na potrzeby Gminy Domaradz”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapytanie ofertowe wraz z wszystkimi załącznikami zostało umieszczone na stronie internetowej www.bip.domaradz.pl w zakładce zamówienia do 30 000 EURO
 
Gmina Domaradz działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.)
 
 
Zaprasza do złożenia oferty
w postepowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO na:
 
 
„ Zakup  ciągnika rolniczego na potrzeby Gminy Domaradz”
 
I. Nazwa i adres Zamawiającego
 
    Gmina Domaradz
     36-230 Domaradz 345
     tel./fax. 13 43 47 041
     http://www.domaradz.pl, e-mail: gmina@domaradz.pl
 
II. Tryb udzielenia zamówienia
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) w formie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO
 
III. Przedmiot zamówienia
 
      
     Przedmiotem zamówienia jest zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Gminy Domaradz.
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Ciągnik rolniczy  fabrycznie nowy lub używany(  nie więcej niż przepracowanych 150 mth ) – nie starszy niż z 2019r.
2.Silnik wysokoprężny zasilany olejem napędowym, chłodzony cieczą spełniający odpowiednią normę emisji spalin .
3. Maksymalny moment obrotowy min. 300 Nm.
4. Pojemność silnika nie mniejsza niż 2900 cm3.
5. Ilość cylindrów- 4.
6. Moc silnika nie mniejsza niż 75 KM przy 2200 obr/min.
7. Napęd na 4 koła.
8. Układ kierowniczy ze wspomaganiem hydrostatycznym.
9. Podnośnik tylny o udźwigu min. 2000 kg.
10. Wydajność pompy hydraulicznej min. 34 l/min.
11. Ilość złączy hydraulicznych min. 4.
12. Tylny wałek odbioru mocy pracujący z prędkościami 540 i 1000 obr./min.
13. Kabina bezpieczna z wentylacją, klimatyzacją i ogrzewaniem, uchylna tylna szyba, 2 szt. drzwi.
14. Elektryczna wycieraczka i spryskiwacz przedniej szyby.
15. Elektryczna wycieraczka tylnej szyby.
16. Zaczep przedni.
17. Obciążniki przednie
18. Zaczep tylny- górny i dolny zaczep transportowy, zaczep rolniczy.
19. Minimum 2 kpl. kluczyków do pojazdu
20. Halogeny robocze z przodu i z tyłu po 2 szt.
21. Radioodtwarzacz z  głośnikami
22. Trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica.
23. Światło ostrzegawcze koloru pomarańczowego (kogut) na dachu kabiny.
24. Instalacja pneumatyczna hamulców do urządzeń komunalnych.
25. Siedzenie pasażera.
 
 
 
IV. Istotne warunki zamówienia
1. Termin realizacji zamówienia; 2 tygodnie od dnia podpisania umowy.
2. Dostawca powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
3. Ciągnik musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) oraz być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z rozporządzeniami wydanymi na podstawie ww. ustawy – celem rejestracji na terenie kraju.
4. Posiadać wpis w książce gwarancyjnej dotyczący informacji o okresie obowiązywania gwarancji w przypadku występowania różnic wynikających z podpisanej umowy.
5. Ciągnik musi mieć możliwość agregowania maszyn i urządzeń komunalnych zawieszanych i przyczepianych (układ zawieszania maszyn i narzędzi), spełniający wymagania z zakresu ergonomii i BHP.
 
V. Sposób przygotowania oferty, miejsce złożenia oferty.
 
Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym ( załącznik nr 1) załączonym do niniejszego zapytania ofertowego oraz dołączyć wypełnioną specyfikację techniczno-użytkową ciągnika rolniczego( załącznik nr 2)
 
 
Cena winna uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone
w przedmiocie zamówienia.
Oferta winna być podpisana przez właściwą reprezentację ze strony Wykonawcy, zgodną z dokumentem rejestrowym.
Ofertę należy złożyć do dnia 6 lipca 2020r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem poczty, lub kuriera.
 
VI. Kryteria oceny ofert.
 
Oferty będą ocenione wg. następującego kryterium:
Cena – 100%
 
VII. Sposób porozumiewania się z wykonawcami:
W razie wątpliwości lub zapytań w sprawie przedmiotu zamówienia proszę o kontakt z Panem Tomaszem Śmigiel tel. 13 43 47 041 wew. 27 lub na adres e-mail tomasz@domaradz.pl
 
 
VIII. Informacje dotyczące zawierania umowy:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje na stronie internetowej podając nazwę i  adres  Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
2. Po dokonaniu wyboru oferty dostawca podpisze umowę. Umowa musi zawierać wszelkie postanowienia złożonej oferty.    
 
IX. Inne postanowienia                                    
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym jego etapie.
 
X. Załączniki:
 
1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczno-użytkowa Ciągnika rolniczego
3. Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna dot. Przetwarzania danych osobowych.
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2020-06-26
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2020-06-26 11:26
Modyfikacja Janusz Obłój - Janusz Obłój 2020-07-14 08:41
Dodano do archiwum Janusz Obłój - Janusz Obłój
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 06 sierpnia 2020r. 17:48:40
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.