XML
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY DOMARADZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
Zapytanie ofertowe na usługę ubezpieczeniową
o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 130 000 złotych,
prowadzone w formie przetargu na podstawie art. 70¹ i następnych
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.)
 
 
Nazwa zamówienia:
 
„UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY DOMARADZ
WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY”
 
z podziałem na następujące części:
 
Część I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Domaradz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
Część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Domaradz.
Część III: ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Domaradz
 
 
 
 
kod CPV: 66510000 - 8 usługi ubezpieczeniowe
66515100 - 4 usługi ubezpieczenia od ognia
66515400 - 7 usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów
66515000 - 3 usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
66516400 - 4 usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej
66516000 - 0 usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
66516100 - 1 usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej
66514110 - 0 usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66512100 - 3 usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
Wymienione usługi należą do kategorii usług CPC nr 6.
 
 
 
 
 
 
Zatwierdzam:
 
Domaradz, dnia 10.11.2022
                                                   Jan Kędra
Wójt Gminy Domaradz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gierula - Sekretarz2022-11-10
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-11-10 08:20
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2022-12-09 14:40