XML
ePUAP
Zgodnie z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r., poz. 235) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216) pragniemy poinformować, że Szkoła Podstawowa Nr 2 w Domaradzu uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, działającą w ramach opracowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Adres skrytki odbiorczej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Domaradzu na platformie ePUAP: /SP2Domaradz/SkrytkaESP
Aby skorzystać z usługi, trzeba dokonać rejestracji i logowania do systemu pod adresem: www.epuap.gov.pl
W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę lub przy użyciu profilu zaufanego ePUAP.
Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie powinien przekraczać 10 MB.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłMarcin Albrycht2020-11-19
Publikujący Marcin Albrycht - SP nr 2 Domaradz 2020-11-19 11:06