XML
Aktualizacja październik 2021 r.
Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.), Gmina Domaradz ogłasza aktualizację podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli dotowanych z budżetu gminy oraz aktualizację statystycznej liczby uczniów w przedszkolu, dokonywaną na podstawie art. 11 ust. 2
 
Lp Obowiązuje od dnia Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia  w przedszkolu rocznie w zł Statystyczna liczba uczniów w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Domaradz
1 1 listopada 2021r. 8.420,91 97,00
 
Wójt Gminy Domaradz
 
        Jan Kędra
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłElżbieta Barud - Skarbnik2021-10-25
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2021-10-25 15:09