XML
2022
Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 1 Gmina Domaradz ogłasza podstawową kwotę dotacji dla przedszkoli dotowanych z budżetu gminy oraz statystyczną liczbę uczniów przedszkoli wg SIO na dzień 30 września 2021 r.
 
 
Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.
Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia  w przedszkolu rocznie 8.626,09 zł
Statystyczna liczba uczniów w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Domaradz 111
Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Domaradz 1
 
 
Wójt Gminy Domaradz
 
        Jan Kędra
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłElżbieta Barud - Skarbnik2022-01-17
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-01-17 14:11