XML
Aktualizacja październik 2022 r.
Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.), Gmina Domaradz ogłasza aktualizację podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli dotowanych z budżetu gminy oraz aktualizację statystycznej liczby uczniów w przedszkolu, dokonywaną na podstawie art. 11 ust. 2
 
Obowiązuje od dnia 1 listopada 2022 r.
Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia  w przedszkolu rocznie 8.800,43 zł
Statystyczna liczba uczniów w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Domaradz 112
Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Domaradz 1
 
 
Wójt Gminy Domaradz
 
        Jan Kędra
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłElżbieta Barud - Skarbnik2022-11-02
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-11-08 13:22