XML
ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2022 WÓJTA GMINY DOMARADZ z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku dochodów z Funduszu Pomocy

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2022

WÓJTA GMINY DOMARADZ

 

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

 

w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku dochodów

z Funduszu Pomocy

 

 

Na podstawie art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 późn. zm.)

 

Wójt Gminy Domaradz zarządza, co następuje:

 
§ 1. Ustala się plan finansowy dla rachunku dochodów, na którym gromadzone będą środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, na wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy, na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy obywatelom Ukrainy oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych na m-c kwiecień obywatelom Ukrainy.
 
  1. Dochody
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota
758     Różne rozliczenia 299,00
  75814   Różne rozliczenia finansowe 299,00
    2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
(informacja Ministra Finansów z dnia 13.04.2022 r. znak: ST3.4752.2.2022.g w sprawie środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)
299,00
852     Pomoc społeczna 15.120,00
  85295   Pozostała działalność 15.120,00
    2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
(informacja Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.04.2022 r. znak: S-III.3111.52.48.2022.JK w sprawie środków z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy kwota 6.120 zł oraz na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy obywatelom Ukrainy kwota 3.000 zł,
Informacja Wojewody Podkarpackiego z dnia 13.04.2022 r. znak: S-III.3111.52.36.2022.ES w sprawie środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych na m-c kwiecień obywatelom Ukrainy kwota 6.000 zł)
15.120,00
Razem: 15.419,00
  1. Wydatki
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota
801     Oświata i wychowanie 299,00
  80195   Pozostała działalność 299,00
    4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 299,00
852     Pomoc społeczna 15.120,00
  85295   Pozostała działalność 15.120,00
    3110 Świadczenia społeczne 15.000,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120,00
Razem: 15.419,00
 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłElżbieta Barud - Skarbnik2022-05-06
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-05-09 15:44