XML
Zarządzenie Nr 0050.33.2022 Wójta Gminy Domaradz z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Domaradz za 2021r.
Zarządzenie Nr 0050.33.2022
Wójta Gminy Domaradz
z dnia 17 maja 2022 r.
 
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Domaradz za 2021r.
 
Na podstawie art.28aa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.) zarządza się co następuje:
 
§ 1. Przedstawiam raport o stanie Gminy Domaradz za rok 2021 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Raport o stanie Gminy Domaradz podlega przedłożeniu Radzie Gminy Domaradz oraz publikacji na stronie internetowej Gminy Domaradz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Raport o stanie Gminy Domaradz za 2021 rok Plik pdf 2.61 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gierula - Sekretarz2022-05-17
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-05-17 15:29
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2022-05-17 15:30