XML
ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2022 WÓJTA GMINY DOMARADZ z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Uchwały Budżetowej na 2022 rok Nr XXXIV.209.2021 Rady Gminy Domaradz z dnia 30 grudnia 2021 r. oraz Uchwały Nr XXXVIII.237.2022 Rady Gminy Domaradz z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Domaradz do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 289.637,50 zł, z tego:
            - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 289.637,50 zł.
Szczegółowy plan zmian dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 289.637,50 zł, z tego:
            - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 289.637,50 zł.
Szczegółowy plan zmian wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
0050.47_z1 Plik doc 123.48 KB
0050.47_z2 Plik doc 59.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłElżbieta Barud - Skarbnik2022-07-20
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-07-28 13:24
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2022-07-28 13:26