XML
ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2022 WÓJTA GMINY DOMARADZ z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.
559 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.
1634 z późn. zm.), Uchwały Budżetowej na 2022 rok Nr XXXIV.209.2021 Rady Gminy Domaradz z dnia
30 grudnia 2021 r.
zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 120.374,60 zł, z tego:
- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 120.374,60 zł. Szczegółowy plan zmian dochodów określa załącznik nr
1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 120.374,60 zł, z tego:
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 120.374,60 zł. Szczegółowy plan zmian wydatków określa załącznik nr
2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
0050.81 Plik pdf 704.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłElżbieta Barud - Skarbnik2022-11-10
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-11-16 12:42
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2022-11-16 12:42