XML
ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2022 WÓJTA GMINY DOMARADZ z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Domaradz na 2023 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/272/10 Rady Gminy Domaradz z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

 

Wójt Gminy Domaradz zarządza, co następuje:

 

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Domaradz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania:

 

1.      Projekt uchwały budżetowej Gminy Domaradz na 2023 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.      Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Domaradz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
projekt_uchwaly_budzetowej_2023 Plik pdf 15.29 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłElżbieta Barud - Skarbnik2022-11-14
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-11-16 12:45
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2022-11-16 12:46