XML
Zarządzenie Nr 0050.12.2023 Wójta Gminy Domaradz z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu

 
Na podstawie art. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1428), zarządzam co następuje:
 
§ 1. Zatwierdzam wyniki konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu przeprowadzonego na podstawie Zarządzenia Nr 0050.5.2023 Wójta Gminy Domaradz z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu.
§ 2. Kandydatem wyłonionym w drodze postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu jest Pan Marcin Albrycht.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podmiot publikującyZOSZ Domaradz
WytworzyłWioleta Józefczyk - Kierownik ZOSZ2023-02-22
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-02-22 09:29