XML
Zarządzenie Nr 0050.44.2024 Wójta Gminy Domaradz z dnia 20 maja 2024r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Domaradz za 2023 rok.
Na podstawie art.28aa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 poz. 609)
zarządza się co następuje:
 
§ 1. Przedstawiam raport o stanie Gminy Domaradz za 2023 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Raport o stanie Gminy Domaradz podlega przedłożeniu Radzie Gminy Domaradz oraz publikacji na stronie internetowej Gminy Domaradz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
RAPORT O STANIE GMINY DOMARADZ ZA 2023 Plik pdf 3.74 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gierula - Sekretarz2024-05-20
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-05-21 11:44
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2024-05-21 11:48