URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Domaradz za 2023 r

Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłTomasz Śmigiel - Kierownik RGK2024-04-29
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-04-29 13:02
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2024-04-29 13:02

DECYZJA Nr 1/2023

 
Na podstawie art. 104 § 1, art. 107 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023r. poz. 775) oraz art. 8a ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1469) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.11.2023r. (data wpływu 14.11.2023r.) firmy mToilet Sp. z o.o. ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa w sprawie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Domaradz
postanawiam
zmienić decyzję Nr 1/2022 Wójta Gminy Domaradz z dnia 21.12.2022r. zezwalającą przedsiębiorcy mToilet Sp. z o.o. ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Domaradz, w następujący sposób:
1.  Punkt 6 sentencji decyzji otrzymuje brzmienie:
„a) punkt zlewny na oczyszczalni ścieków w Domaradzu , 36-230 Domaradz”
Pozostała treść decyzji pozostaje bez zmian.
Uzasadnienie
Wójt Gminy Domaradz po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.11.2022r. (data wpływu 05.12.2022r.) firmy mToilet Sp. z o.o. ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych na terenie Gminy Domaradz udzielił zezwolenia na prowadzenie działalności decyzją numer 1/2022 z dnia 21.12.2022r.
W dniu 07.11.2023r. (data wpływu 14.11.2023r.) firma mToilet Sp. z o.o. zwróciła się
z wnioskiem o zmianę decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z uwagi na zmianę stacji zlewnej odbierającej nieczystości ciekłe.
Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2023r. poz. 775) decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał. Zgodnie z art. 8a ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.1469) zmiana decyzji następuje w drodze decyzji wójta.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.
 
Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Domaradz w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Zgodnie z art. 127a Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydal decyzje. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłMarta Pilch2023-12-08
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-12-08 11:52

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Domaradz za 2022 r

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Domaradz za 2022 r
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłTomasz Śmigiel - Kierownik RGK2023-04-27
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-04-27 12:57
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-04-27 12:59

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Domaradz za 2021 r

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Domaradz za 2021 r
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2022-04-29
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-04-29 08:17
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2022-04-29 08:18

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Domaradz za 2020 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Domaradz za 2020 r
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłTomasz Śmigiel - Kierownik RGK2021-04-29
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2021-04-29 13:18
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2021-04-29 13:18
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 13 czerwca 2024r. 09:19:07
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.