URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Obwieszczenie Dyrektora Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie Dyrektora Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłTomasz Śmigiel - Kierownik RGK2023-01-31
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-02-06 14:42
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-02-06 14:44

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-01-10
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-01-12 15:33
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-01-12 15:34

OBWIESZCZENIE z dnia 22.11.2022 r.

Stosownie do z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022, poz. 2000).
zawiadamia się
że została wydana decyzja znak: RGG.6733.18.2022 z dnia 22.11.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etap”. Inwestycja będzie  realizowana na działkach o nr ewid.:

180202_2.0002 Domaradz:

8608, 8609/2,

180202_2.0003 Golcowa:

1498, 1705, 1724, 1753, 1771, 1772, 1774, 1821/2, 1826, 1837, 1838, 1839/2, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1847, 1848, 1849, 1850, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869/1, 1869/2, 1870, 1871, 1872, 1873/1, 1874, 1875/1, 1875/2, 1877, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1894/1, 1894/2, 1894/3, 1896, 1898, 1900, 1903, 1904, 1905, 1909, 1910, 1912/2, 1916, 1928, 1929, 1932, 1933, 1934, 1935, 1939, 1963, 1966, 1991, 1992, 1993, 2000, 2005, 2006/1, 2007, 2008, 2009, 2011, 2025/1, 2025/2, 2026, 2027/1, 2027/2, 2028, 2029, 2030, 2034, 2035, 2036, 2039, 2040, 2041/1, 2041/2, 2043, 2045/1, 2048, 2049/1, 2049/2, 2050/1, 2050/2, 2051/1, 2051/2, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2080, 2084, 2085, 2086, 2089, 2092/2, 2094, 2096, 2097, 2098, 2099/1, 2100, 2101, 2102, 2103, 2106, 2107/1, 2107/2, 2119, 2120, 2121, 2122, 2132, 2134, 2144, 2146, 2149, 2153, 2155/2, 2157, 2158, 2159/2, 2160, 2161, 2162, 2173, 2175, 2176, 2178, 2184/2, 2187, 2188, 2192, 2195, 2198/3, 2198/4, 2199/3, 2200, 2201, 2207/1, 2207/2, 2263, 2264, 2265, 2266, 2271/2, 2272, 2273, 2274/1, 2274/2, 2275, 2279, 2281, 2282/2, 2283/2, 2284, 2286, 2292/1, 2292/3, 2293, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311/2, 2311/3, 2311/4, 2312, 2313/1, 2313/2, 2315/1, 2315/2, 2316/3, 2316/4, 2320, 2321, 2323/2, 2324/1, 2324/3, 2324/5, 2325/4, 2326/1, 2328/1, 2328/3, 2329/2, 2332/2, 2336, 2337/2, 2338/1, 2338/2, 2339/1, 2339/2, 2339/3, 2340/5, 2574, 2575, 2576, 2578/1, 2580/3, 2580/6, 2580/7, 2582, 2583/1, 2586, 2590/1, 2591/1, 2592/1, 2596, 2597, 2598, 2614/7, 2614/9, 2614/11, 2614/12, 2614/13, 2614/14, 2616, 2618, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2643/1, 2644/1, 2646/1, 2647, 2649/1, 2649/2, 2659, 2661, 2662, 2670, 2671, 2672, 2678, 2679, 2680, 2682, 2683, 2684, 2685, 2688, 2691/1, 2691/2, 2693, 2694, 2702, 2703, 2704, 2705, 2709, 2711, 2712/1, 2712/2, 2713, 2714, 2715, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2836, 2837/1, 2837/2, 2838/1, 2839/1, 2839/2, 2840, 2841, 2842/2, 2842/3, 2843, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851/2, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858/1, 2858/2, 2860, 2862/1, 2863, 2864, 2865/1, 2865/2, 2866, 2867, 2868, 2870, 2871, 2872, 2873, 2875, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2943, 2977, 2978, 2979, 2981/1, 2981/2, 3034, 3036, 3037/1, 3038, 3040, 3102, 3107, 3109, 3110, 3111, 3225, 3267/1, 3268, 3272, 3273/1, 3273/2, 3274/1, 3274/2, 3275/1, 3275/2, 3276, 3277, 3328, 3329, 3333, 3334/1, 3334/2, 3335, 3336, 3340, 3361, 3415/1, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421/4, 3422/1, 3422/2, 3480, 3481/1, 3481/2, 3482/3, 3482/4, 3482/6, 3483/1, 3483/3, 3484, 3485, 3486, 3496/1, 3499, 3507, 3508, 3594, 3598/2, 3599, 3601/1, 3601/3, 3602, 3603, 3604/1, 3604/2, 3604/3, 3610, 3611, 3612, 3613/1, 3613/2, 3614, 3615/1, 3615/2, 3616, 3617, 3618, 3619, 3664, 3736/1, 3736/2, 3737, 3738, 3740/1, 3741, 3743, 3744/1, 3744/2, 3745, 3746, 3747/1, 3747/2, 3749, 3802/1, 3802/2, 3803, 3804, 3913/3, 3914/3, 3915/3, 3916/1, 3916/2, 3917, 4006/1, 4007, 4008/2, 4011, 4012, 4109, 4402/1, 4402/2, 4402/3, 8096/2, 8096/4, 8096/5, 8096/6, 8097/1, 8101, 8102, 8103, 8104, 8105, 8109/1, 8109/2, 8110, 8111, 8112, 8113, 8114, 8115/2, 8116, 8136, 8142, 8143, 8144/3, 8157/1, 8157/3, 8157/4, 8158, 8159, 8160/1, 8160/2, 8160/3, 8161/1, 8161/2, 8163, 8172, 8178, 8179, 8183/1, 8185, 8186, 8193, 8194/1, 8204/1, 8204/2, 8204/3, 8204/4, 8204/5, 8205, 8206, 8207, 8208, 8209, 8210, 8219, 8261/1, 8261/2, 8262/1, 8262/2, 8263/1, 8263/2, 8264, 8265, 8266/1, 8267/1, 8267/2, 8268, 8271, 8272/1, 8272/2, 8285, 8286/1, 8287/1, 8287/4, 8287/6, 8288/1, 8289/1, 8290/1, 8291/1, 8293, 8297/9, 8298/1, 8299/1, 8305, 8306/3, 8312, 8313, 8332/11, 8332/12, 8332/14, 8334/1, 8334/2, 8335/1, 8335/2, 8336, 8337/1, 8337/2, 8351, 8367/1, 8367/2, 8368/1, 8368/4, 8369, 8397/1, 8398/1, 8398/2, 8399, 8400, 8401, 8402/1, 8402/2, 8402/3, 8403/2, 8408, 8449, 8450, 8455/1, 8456, 8457, 8458, 8459/1, 8459/2, 8477/1, 8477/2, 8478, 8479, 8481, 8482, 8489, 8490, 8491/1, 8492/1, 8496, 8525, 8526/4, 8526/6, 8526/8, 8526/9, 8526/11, 8526/13, 8526/16, 8527/1, 8529, 8530, 8535, 8536, 8537, 8540/2, 8542, 8545/1, 8567, 8568, 8572, 8573, 8574, 8575, 8659/1, 8660, 8662, 8663, 8665, 8666/2, 8669, 8670, 8671/1, 8671/2, 8672, 8674, 8678, 8679, 8680, 8681, 8682, 8683, 8684, 8843, 8844/2, 8844/3, 8844/4, 8846, 8849/1, 8855, 8859/2, 8860/1, 8863/1, 8863/2, 8864/1, 8864/2, 8866/1, 8866/2, 8867, 8876, 8877, 8878, 8879, 8880, 8881, 8882/1, 8883, 8885, 8886, 8888, 8889, 8891/1, 9001, 9002, 9013, 9014, 9035/1, 9035/2, 9036, 9037, 9038, 9039, 9040, 9086, 9087/2, 9089, 9201, 9208, 9213, 9214/1, 9214/2, 9215, 9227/1, 9227/2, 9228/1, 9228/2, 9229, 9230/7, 9230/9, 9230/11, 9231, 9233, 9238/3, 9240, 9320/3, 9320/5, 9320/7, 9321/1, 9322/4, 9323/3, 9323/4, 9324, 9325, 9327, 9328, 9329, 9334, 9424, 9425, 9426, 9427/1, 9428/1, 9519/1, 9519/2, 9520/1, 9523, 9546, 9547/1, 9547/2, 9548, 9549/2, 9549/3, 9549/4, 9550/1, 9552, 9842, 12019, 12020/1, 12020/2, 12021, 12022.
 
Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Domaradz w terminie 14 dni od ostatniego dnia jego wywieszenia w miejscu publicznym.
 
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowy przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaradzu oraz na stronie internetowej Urzędu  w biuletynie Informacji Publicznej.

Załączniki:

obwieszczenie_kanalizacja Plik pdf 200.10 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2022-11-22
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-11-22 10:56
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2022-11-23 10:57

Zawiadomienie

Wójt   Gminy   Domaradz  działając  na   podstawie   art.   61  § 1  i   §  4  ustawy            z  dnia 14 – 06 – 1960 roku  Kodeksu  Postępowania Administracyjnego  tekst jednolity
            ( Dz. U. z 2021r.  poz. 735).
 
                                                               z a w i a d a m i a
 
 
             że   w    dniu  31 – 10 - 2022   roku   zostało   wszczęte   na  wniosek  wniesiony   przez
             Voice Net  S.A.,  ul.  Migdałowa  86, 35-232  Rzeszów  postępowanie  administracyjne
             w  sprawie  wydania  decyzji o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  dla 
             przedsięwzięcia  pod  nazwą:  „ Budowa  podbudowy słupowej  dla  napowietrznych
             telekomunikacyjnych  linii  kablowych, na  działkach  nr  ewid. 9407, 9424/2, 9427,
             9443, 9439, 9131,  9729, 9730, 9753/3, 10183/3, 10183/4  położonych w miejscowości
             Domaradz”.            
                    W ciągu  7 dni  od   daty    otrzymania   niniejszego   zawiadomienia   można  w tut.
             Urzędzie pok. nr 19  (II piętro) zapoznać  się z dokumentami dotyczącymi  prowadzenia
             postępowania   administracyjnego   oraz  złożyć  wyjaśnienia  i  wnioski   mogące  mieć
             wpływ  na  wydanie  decyzji  w  toczącym  się  postępowaniu.
 
 
 
 
 
 

Otrzymują:

 1. Voice Net S.A., ul. Migdałowa  86,  35-232  Rzeszów,
 2. Tablica ogłoszeń,
 3. Biuletyn informacji publicznej Gniny Domaradz,
 4. A/a.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłJan Kosztyła - inspektor2022-10-31
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-11-02 14:52

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOMARADZ o przystąpieniu do sporządzania  ZMIANY NR 2 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOMARADZ 

Na podstawie art. 11 pkt 1 i art. 11 a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029 z późn. zm.).
zawiadamiam o
 
 podjęciu przez RADĘ GMINY DOMARADZ
UCHWAŁY NR XLIII/261/2022
z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Domaradz

Przedmiotem opracowania zmiany Studium, jest obszar, którego granice wskazano na załączniku graficznym do ww. uchwały.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:
 • wnioski do Zmiany Studium można wnosić w formie papierowej i kierować na adres Urzędu Gminy Domaradz, Domaradz 345, 36-230 Domaradz, za pomocą poczty elektronicznej na adres email: gmina@domaradz.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Domaradzu na platformie ePUAP.
Wnioski należy składać w terminie do 21 dni od daty udostępnienia obwieszczenia.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
 • wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko można wnosić na piśmie lub ustnie do protokołu Urzędu Gminy Domaradz, Domaradz 345, 36-230 Domaradz, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym z wykorzystaniem adresu e-mail: gmina@domaradz.pl.
Wnioski należy składać w terminie do 21 dni od daty udostępnienia obwieszczenia.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Domaradz
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z zakresu ochrony danych osobowych przysługujących na gruncie RODO:
 2. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  Wójt Gminy Domaradz, tel: 13/ 43-47-041; mail: gmina@domaradz.pl
 3. W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pani/Pan z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@domaradz.pl, tel: 13/ 43-47-041
 4. Pani/Pana dane osobowe Pana będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Gminy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, realizowanym w postaci sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Domaradz;
 5. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym, współpracującym z Gminą  podmiotom, w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie gminą oraz realizację zadań statutowych
  i ustawowych. Dane te powierzane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Wyniki przeprowadzonego postępowania mogą być opublikowane w Urzędzie Gminy w Domaradzu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Domaradzu.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa  zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 8. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia danych – na warunkach określonych w RODO;
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul.  Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym przepisami prawa.
 
 
 
 
 
 
……………………..
Wójt Gminy Domaradz
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2022-10-13
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-10-13 09:50

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOMARADZ o przystąpieniu do sporządzania MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „DOMARADZ 1/2022”


 
Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 17 a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029 z późn. zm.).
zawiadamiam
 
o podjęciu przez RADĘ GMINY DOMARADZ
UCHWAŁY NR XLIII/262/2022
z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

„DOMARADZ 1/2022
Przedmiotem opracowania planu, jest wyznaczenie terenu produkcji
w granicach oznaczonych na załączniku graficznym do ww. uchwały
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do MPZP„DOMARADZ 1/2022” oraz prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:
 • wnioski do MPZP można wnosić w formie papierowej i kierować na adres Urzędu Gminy Domaradz, Domaradz 345, 36-230 Domaradz lub elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej na adres email: gmina@domaradz.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Domaradz na platformie ePUAP.
Wnioski należy składać w terminie do 21 dni od daty udostępnienia obwieszczenia.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
 • wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko można wnosić na piśmie lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Domaradz, Domaradz 345, 36-230 Domaradz, lub elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym z wykorzystaniem adresu e-mail: gmina@domaradz.pl
Wnioski należy składać w terminie do 21 dni od daty udostępnienia obwieszczenia.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Domaradz
 
 
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z zakresu ochrony danych osobowych przysługujących na gruncie RODO:
 2. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  Wójt Gminy Domaradz, tel: 13/ 43-47-041; mail: gmina@domaradz.pl
 3. W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pani/Pan z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@domaradz.pl, tel: 13/ 43-47-041
 4. Pani/Pana dane osobowe Pana będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Gminy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, realizowanym w postaci sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Domaradz;
 5. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym, współpracującym z Gminą  podmiotom, w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie gminą oraz realizację zadań statutowych
  i ustawowych. Dane te powierzane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Wyniki przeprowadzonego postępowania mogą być opublikowane w Urzędzie Gminy w Domaradzu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Domaradzu.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa  zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 8. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia danych – na warunkach określonych w RODO;
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul.  Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym przepisami prawa.
 
 
 
 
 
……………………..
Wójt Gminy Domaradz
 
 
 
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2022-10-13
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-10-13 09:51

Obwieszczenie

          Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz.U. z 2022 r. poz.1029 ze zm.)
 
 
 
z a w i a d a m i a m
 
 
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn:  Strategia Rozwoju Gminy Domaradz na lata 2022-2031”
 
            Na podstawie art.48 ust.1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ opracowujący  projekt dokumentu, po uzgodnieniu z właściwymi organami, może odstąpić od przeprowadzenia strategicznej  oceny oddziaływania  na środowisko.
W związku z powyższym Wójt Gminy Domaradz, pismami z dnia 25.03.2022r., znak: RGG. 6220.3.2022. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Rzeszowie, oraz do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego  Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie
z wnioskiem o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn: Strategia Rozwoju Gminy Domaradz na lata 2022 – 2031.
           Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie pismem z dnia 04.04.2022r.  znak: SNZ 9020.1.16.2022.RD oraz   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie,  pismem z dnia 06 września 2022r  znak: WOOS.410.1.13.2022.AP.6, po wnikliwym rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Domaradz, uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania  na środowisko dla projektu ww. dokumentu.
 
 
               Odstępując od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu ,,Strategia Rozwoju Gminy Domaradz na lata 2022-2031” wzięto pod uwagę  wynikające z ww.  ustawy, przesłanki określone w art. 48 oraz uwarunkowania określone w art. 49, a mianowicie charakter działań przewidzianych  w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skale oddziaływania na środowisko oraz cech obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko.
 
Projekt dokumentu pn: ,,Strategia Rozwoju Gminy Domaradz na lata 2022-2031” dotyczy obszaru w granicach jednej gminy – Gminy Domaradz
 Charakter planowanych w Strategii działań, rodzaj i skala oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego spodziewanym oddziaływaniem sugerują, że realizacja zadań proponowanych w dokumencie nie powinna powodować znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Przewidziane działania infrastrukturalne realizowane będą w celu poprawy jakości środowiska w perspektywie wieloletniej. Wskazane w projekcie
 
działania nie wyznaczają ram dla realizacji przedsięwzięć mogących powodować prawdopodobieństwo wystąpienia  zagrożeń dla środowiska i ryzyka dla zdrowia ludzi.
Odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko nie zwalnia z ewentualnego obowiązku poddania odrębnej procedurze oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia mogącego zawsze  znacząco lub potencjalnie znacząco  oddziaływać na środowisko.
           
 Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny  oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.:   Strategia Rozwoju Gminy Domaradz na lata 2022-2031” zamieszczono w załączniku do niniejszego obwieszczenia
 
                                                                                                     Wójt Gminy Domaradz
                                                                                                            Jan Kędra
 

Załączniki:

RGG UZASADNIENIE DO OBWIESZCZENIA. Plik doc 17.81 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2022-09-30
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-09-30 14:42
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2022-09-30 14:44

Z A W I A D O M I E N I E


            Urząd  Gminy  w Domaradzu  działając  na  podstawie  art.  61  § 1  i § 4  ustawy z dnia 14.06.1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, ze zm).
 
 
z a w i a d a m i a
 
 
że w dniu 23.09.2022 roku zostało wszczęte na wniosek wniesiony przez Gminę Domaradz, 36-230  Domaradz 345 postępowanie administracyjne w  sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod  nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etap, na  działkach nr  ewid.:
8608, 8609/2.1498, 1705, 1724, 1753, 1771, 1772, 1774, 1821/2, 1826, 1837, 1838, 1839/2, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1847, 1848, 1849, 1850, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869/1, 1869/2, 1870, 1871, 1872, 1873/1, 1874, 1875/1, 1875/2, 1877, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1894/1, 1894/2, 1894/3, 1896, 1898, 1900, 1903, 1904, 1905, 1909, 1910, 1912/2, 1916, 1928, 1929, 1932, 1933, 1934, 1935, 1939, 1963, 1966, 1991, 1992, 1993, 2000, 2005, 2006/1, 2007, 2008, 2009, 2011, 2025/1, 2025/2, 2026, 2027/1, 2027/2, 2028, 2029, 2030, 2034, 2035, 2036, 2039, 2040, 2041/1, 2041/2, 2043, 2045/1, 2048, 2049/1, 2049/2, 2050/1, 2050/2, 2051/1, 2051/2, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2080, 2084, 2085, 2086, 2089, 2092/2, 2094, 2096, 2097, 2098, 2099/1, 2100, 2101, 2102, 2103, 2106, 2107/1, 2107/2, 2119, 2120, 2121, 2122, 2132, 2134, 2144, 2146, 2149, 2153, 2155/2, 2157, 2158, 2159/2, 2160, 2161, 2162, 2173, 2175, 2176, 2178, 2184/2, 2187, 2188, 2192, 2195, 2198/3, 2198/4, 2199/3, 2200, 2201, 2207/1, 2207/2, 2263, 2264, 2265, 2266, 2271/2, 2272, 2273, 2274/1, 2274/2, 2275, 2279, 2281, 2282/2, 2283/2, 2284, 2286, 2292/1, 2292/3, 2293, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311/2, 2311/3, 2311/4, 2312, 2313/1, 2313/2, 2315/1, 2315/2, 2316/3, 2316/4, 2320, 2321, 2323/2, 2324/1, 2324/3, 2324/5, 2325/4, 2326/1, 2328/1, 2328/3, 2329/2, 2332/2, 2336, 2337/2, 2338/1, 2338/2, 2339/1, 2339/2, 2339/3, 2340/5, 2574, 2575, 2576, 2578/1, 2580/3, 2580/6, 2580/7, 2582, 2583/1, 2586, 2590/1, 2591/1, 2592/1, 2596, 2597, 2598, 2614/7, 2614/9, 2614/11, 2614/12, 2614/13, 2614/14, 2616, 2618, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2643/1, 2644/1, 2646/1, 2647, 2649/1, 2649/2, 2659, 2661, 2662, 2670, 2671, 2672, 2678, 2679, 2680, 2682, 2683, 2684, 2685, 2688, 2691/1, 2691/2, 2693, 2694, 2702, 2703, 2704, 2705, 2709, 2711, 2712/1, 2712/2, 2713, 2714, 2715, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2836, 2837/1, 2837/2, 2838/1, 2839/1, 2839/2, 2840, 2841, 2842/2, 2842/3, 2843, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851/2, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858/1, 2858/2, 2860, 2862/1, 2863, 2864, 2865/1, 2865/2, 2866, 2867, 2868, 2870, 2871, 2872, 2873, 2875, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2943, 2977, 2978, 2979, 2981/1, 2981/2, 3034, 3036, 3037/1, 3038, 3040, 3102, 3107, 3109, 3110, 3111, 3225, 3267/1, 3268, 3272, 3273/1, 3273/2, 3274/1, 3274/2, 3275/1, 3275/2, 3276, 3277, 3328, 3329, 3333, 3334/1, 3334/2, 3335, 3336, 3340, 3361, 3415/1, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421/4, 3422/1, 3422/2, 3480, 3481/1, 3481/2, 3482/3, 3482/4, 3482/6, 3483/1, 3483/3, 3484, 3485, 3486, 3496/1, 3499, 3507, 3508, 3594, 3598/2, 3599, 3601/1, 3601/3, 3602, 3603, 3604/1, 3604/2, 3604/3, 3610, 3611, 3612, 3613/1, 3613/2, 3614, 3615/1, 3615/2, 3616, 3617, 3618, 3619, 3664, 3736/1, 3736/2, 3737, 3738, 3740/1, 3741, 3743, 3744/1, 3744/2, 3745, 3746, 3747/1, 3747/2, 3749,  3802/1, 3802/2, 3803, 3804, 3913/3, 3914/3, 3915/3, 3916/1, 3916/2, 3917, 4006/1, 4007, 4008/2, 4011, 4012, 4109, 4402/1, 4402/2, 4402/3, 8096/2, 8096/4, 8096/5, 8096/6, 8097/1, 8101, 8102, 8103, 8104, 8105, 8109/1, 8109/2, 8110, 8111, 8112, 8113, 8114, 8115/2, 8116, 8136, 8142, 8143, 8144/3, 8157/1, 8157/3, 8157/4, 8158, 8159, 8160/1, 8160/2, 8160/3, 8161/1, 8161/2, 8163, 8172, 8178, 8179, 8183/1, 8185, 8186, 8193, 8194/1, 8204/1, 8204/2, 8204/3, 8204/4, 8204/5, 8205, 8206, 8207, 8208, 8209, 8210, 8219, 8261/1, 8261/2, 8262/1, 8262/2, 8263/1, 8263/2, 8264, 8265, 8266/1, 8267/1, 8267/2, 8268, 8271, 8272/1, 8272/2, 8285, 8286/1, 8287/1, 8287/4, 8287/6, 8288/1, 8289/1, 8290/1, 8291/1, 8293, 8297/9, 8298/1, 8299/1, 8305, 8306/3, 8312, 8313, 8332/11, 8332/12, 8332/14, 8334/1, 8334/2, 8335/1, 8335/2, 8336, 8337/1, 8337/2, 8351, 8367/1, 8367/2, 8368/1, 8368/4, 8369, 8397/1, 8398/1, 8398/2, 8399, 8400, 8401, 8402/1, 8402/2, 8402/3, 8403/2, 8408, 8449, 8450, 8455/1, 8456, 8457, 8458, 8459/1, 8459/2, 8477/1, 8477/2, 8478, 8479, 8481, 8482, 8489, 8490, 8491/1, 8492/1, 8496, 8525, 8526/4, 8526/6, 8526/8, 8526/9, 8526/11, 8526/13, 8526/16, 8527/1, 8529, 8530, 8535, 8536, 8537, 8540/2, 8542, 8545/1, 8567, 8568, 8572, 8573, 8574, 8575, 8659/1, 8660, 8662, 8663, 8665, 8666/2, 8669, 8670, 8671/1, 8671/2, 8672, 8674, 8678, 8679, 8680, 8681, 8682, 8683, 8684, 8843, 8844/2, 8844/3, 8844/4, 8846, 8849/1, 8855, 8859/2, 8860/1, 8863/1, 8863/2, 8864/1, 8864/2, 8866/1, 8866/2, 8867, 8876, 8877, 8878, 8879, 8880, 8881, 8882/1, 8883, 8885, 8886, 8888, 8889, 8891/1, 9001, 9002, 9013, 9014, 9035/1, 9035/2, 9036, 9037, 9038, 9039, 9040, 9086, 9087/2, 9089, 9201, 9208, 9213, 9214/1, 9214/2, 9215, 9227/1, 9227/2, 9228/1, 9228/2, 9229, 9230/7, 9230/9, 9230/11, 9231, 9233, 9238/3, 9240, 9320/3, 9320/5, 9320/7, 9321/1, 9322/4, 9323/3, 9323/4, 9324, 9325, 9327, 9328, 9329, 9334, 9424, 9425, 9426, 9427/1, 9428/1, 9519/1, 9519/2, 9520/1, 9523, 9546, 9547/1, 9547/2, 9548, 9549/2, 9549/3, 9549/4, 9550/1, 9552, 9842, 12019, 12020/1, 12020/2, 12021, 12022
            W ciągu  7 dni od daty otrzymania niniejszego  zawiadomienia można w tut. Urzędzie pok. nr 19 (II piętro) zapoznać się z dokumentami dotyczącymi prowadzenia postępowania administracyjnego oraz złożyć wyjaśnienia i wnioski mogące mieć wpływ na wydanie decyzji w toczącym  się  postępowaniu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2022-09-23
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-09-23 20:59
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2022-09-27 10:13

O B W I E S Z C Z E N I E Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 22 września 2022 r.

 
Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia o sporządzeniu projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030. Jednocześnie informuje o:
1)    możliwości zapoznania się z projektem zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030 – w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, pokój 66, piętro VI w godzinach od 8:00 do 14:00, a także na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rdos-rzeszow/wislok-srodkowy-z-doplywami-plh180030,
2)    możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków do projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030 w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w formie ustnej do protokołu w siedzibie RDOŚ lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres e-mail: sekretariat@rzeszow.rdos.qov.pl w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2022-09-22
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-09-23 18:17

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 
          N podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz.735) w związku z art. 71 ust 2 pkt 2,art. 75 ust 1 pkt 4,art.84 oraz art. 85 ust 1, ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) a także § 3 ust 1 pkt54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U z 2019r., poz1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gigawat Wytwarzanie XVII Sp. z o.o. ul. Jana Dekerta 18, 30-703 Kraków,
działającego przez pełnomocnika  P. Przemysława Kołodzieja na realizację przedsięwzięcia pn:
,, Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 6161/31,6161/33, 6161/35 w miejscowości Barycz, gmina Domaradz, powiat brzozowski, województwo podkarpackie” po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu
 
 
 
o r z e k a m
 
 
I   Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn ,, Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW wraz
z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 6161/31,6161/33, 6161/35
w miejscowości Barycz, gmina Domaradz, powiat brzozowski, województwo podkarpackie”
 
II      Określić warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia.
 
 
 1. Prace ziemne związane z budową farmy fotowoltaicznej będą wykonane poza okresem wzmożonej aktywności fauny, w tym poza głównym okresem lęgowym ptaków, tj. poza 1 marca-31 sierpnia.  W przypadku konieczności wykonywania prac  ziemnych i wycinki w w/w okresie, prace te zostaną poprzedzone kontrolą specjalistów nadzoru przyrodniczego pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt w okresie maksymalnie 3 dni przed planowanym terminem prac. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków prace te   zostaną wstrzymane do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.
 
 1. Wykopy, zagłębienia terenu i tym podobne obiekty niezasypane/niezagospodarowane w danym dniu roboczym, mogą stanowić pułapkę dla drobnych i średnich zwierząt, zostaną odpowiednio zabezpieczone, np. szczelnie przykryte po każdym zakończonym dniu pracy. Codziennie rano, przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i zagłębień terenowych powstałych w trakcie prac, będzie sprawdzane, czy nie zostały w nich uwiezione zwierzęta. W przypadku takiego stwierdzenia  będą one niezwłocznie odławiane i przenoszone poza teren realizacji przedsięwzięcia w odpowiednie siedlisko.
 2. Linie kablowe energetyczne/światłowodowe będą wykonane jako linie podziemne.
 3. Przestrzeń miedzy panelami zostanie obsiana mieszanką roślin zielonych w tym dwuliściennych i miododajnych. Taki sposób użytkowania przestrzeni miedzy panelami utrzymywać przez cały okres eksploatacji farmy fotowoltaicznych. Co roku wykonać jedno koszenie. Nie prowadzić żadnych zabiegów agrotechnicznych, w tym koszenia
w okresie 1 kwietnia- 31 lipca. Nie używać kosiarek rozdrabniających. Pokos pozostawić przez kilka dni, do wyschnięcia i osypania się nasion, następnie pozyskaną biomasę usunąć z powierzchni farmy fotowoltaicznej.
 1. Nie będą stosowane herbicydy, pestycydy i jakichkolwiek inne środki chemiczne ograniczające wzrost roślin.
 2. Panele fotowoltaiczne nie będą odłączane ani odśnieżane przy użyciu środków chemicznych.
 3. Ogrodzenie farmy fotowoltaicznej będzie wykonane jako siatkowe z przestrzenią min. 20cm od poziomu terenu do dolnej krawędzi ogrodzenia (ogrodzenie bez podmurówki). Dolna krawędź ogrodzenia wykonana zostanie w sposób wykluczający kaleczenie się zwierząt – na dole ogrodzenia zastosowany będzie pełny splot siatki
z zamkniętymi oczkami.
 1.  Panele pokryte będą warstwą antyrefleksyjną..
 2. W przypadku wykonania  oświetlenia farmy, będzie ono aktywowane czujnikiem ruchu.
 3. Transformator olejowy będzie wyposażony w szczelną misę, mogącą pomieścić całość oleju z transformatora.
 
III Ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jako integralną część
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
        Wnioskiem z dnia 29.06.2022r. (data wpływu 04.07.2022r.)  Gigawat Wytwarzanie XVII Sp. z o.o. ul. Jana Dekerta18, 30-703 Kraków działająca przez Pełnomocnika Zarządu P. Przemysława Kołodzieja zwróciła się do Wójta Gminy Domaradz, o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr. ewid. 6161/31, 6161/33, 6161/35 w miejscowości Barycz, gmina Domaradz, powiat brzozowski, województwo podkarpackie”
 
           Na podstawie art. 75 ust 1 pkt4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022poz.1029 ze zm.) zwane dalej ustawą ooś, stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Domaradz.
 
Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że planowane przedsięwzięcie polega na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 6161/31,6161/33,6161/35 w miejscowości Barycz, gmina Domaradz, powiat brzozowski, województwo podkarpackie.
            W ramach przedsięwzięcia wybudowana zostanie wolnostojąca elektrownia fotowoltaiczna o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid.6161/31, 6161/33, 6161/35 w miejscowości Barycz gmina Domaradz. Powierzchnia terenu  zajętego przez farmę i towarzyszącą infrastrukturę wyniesie ok.3,7 ha.  W ramach niniejszej inwestycji planuje się montaż następujących elementów:
 • Panele fotowoltaiczne o łącznej mocy nominalnej do 4 MW,
 • Konstrukcja nośna do instalacji paneli (tzw. stoły fotowoltaiczne) pod katem nachylenia o-90° orientacji południowej usytuowanej na gruncie.
 • Falowniki ( inwertery) przekształcające energię prądu stałego na energię prądu zmiennego o parametrach dostosowanych do sieci odbiorczej.
 • Instalacja monitorująca ilość wyprodukowanej energii oraz prace elektrowni słonecznej.
 • Stacja kontenerowa wraz z transformatorem i linią kablową doziemną.
 • Ogrodzenie,
 • Instalacja odgromowa i zabezpieczająca,
 • Dopuszcza się posadowienie magazynów energii,
 • Pozostałe elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania w/w inwestycji.
Projektowane przedsięwzięcie przewiduje montaż do 14800 paneli fotowoltaicznych o mocy 250-1500Wp każdy. Moduły będą rozmieszczone w rzędach, pomiędzy którymi odległość wynosiła będzie od 2 do 20m. Panele fotowoltaiczne osłaniać będą powierzchnię  do około
23 700m2
Przewidywany okres eksploatacji farmy fotowoltaicznej wynosi 25 lat.
 
        
Wobec powyższego stwierdzono, że wnioskowane przedsięwzięcie zostało wymienione w §3 ust. 1pkt 54 lit.b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r.,poz.1839 ze zm.),tj.: ,,zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1ha na obszarach innych niż objęte formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 1-3 tej ustawy, przy czym przez powierzchnie zabudowy rozumie się powierzchnie terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia"  Tym samym przedmiotowe przedsięwzięcie  należy zakwalifikować do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie art.59 ust1 pkt2 ustawy
o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronę środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, których realizacja zgodnie z art.   71 ust 2 pkt 2 tej ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
        Po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia uwzględnieniu kryteriów selekcji określonych w art.63 ust 1 ustawy o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronę środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na podstawie których dokonano analiz przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska będące w zasięgu jego  oddziaływania stwierdzono brak potrzeby  przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania i sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko
 
          Tutejszy organ w toku prowadzonego postepowania administracyjnego  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ustalił, że liczba stron postepowania  przekracza 10. Wobec powyższego , na podstawie art.73 ust.3 ustawy ooś, w analizowanym przypadku zastosowanie  ma art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym zawiadomienie stron  o decyzjach  i innych czynnościach organu administracji publicznej  może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia  zwyczajowo przyjętej  w danej miejscowości  lub przez udostepnienie  pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu  administracji publicznej .
Mając na względzie  powyższe  w przedmiotowym postępowaniu  Strony postepowania były informowane  w drodze obwieszczenia  wywieszonego  na tablicy ogłoszeń Gminy Domaradz oraz udostępnionego  w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Tutejszy organ zawiadomił Strony postepowania w drodze obwieszczenia z dnia 06.07.2022r., o wszczęciu postępowania ,informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy.
 
 W toku prowadzonego postepowania , na podstawie art.64 ust.1 i 3 ustawy o.o.ś, pismem
z dnia 06-07-2022 Wójt Gminy Domaradz wystąpił do Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie, do Regionalnego Dyrektora  Ochrony Środowiska
w Rzeszowie, oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni
w Krośnie o wydanie opinii/ uzgodnienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia  na środowisko , a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby , co do zakresu raportu o oddziaływaniu  na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.
        Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 12.07.2022r. znak:WOOŚ.4220.1.9.2022.PM.2 wezwał Wójta Gminy Domaradz do uzupełnienia  wniosku przedłożonego w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia ewentualnego zakresu raportu o  oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia  pn: ,, Budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW każda wraz z infrastruktura techniczną na terenie działek o nr ewid. 6161/31,6161/33, 6161/35 w miejscowości Barycz, gmina Domaradz, powiat brzozowski, województwo podkarpackie” o :
 
 1. sprecyzować zakres i nazwę przedsięwzięcia; określić ilość farm fotowoltaicznych będących przedmiotem postepowania,
 2. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stosownie do zapisu art.76a ustawy Kpa
 3. wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego lub informację o jego braku dla terenu przedsięwzięcia,
 4. oświadczenie wraz z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym  od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art.24m ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2019r. poz.506 ze zm.), jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – art.64 ust.2a ustawy ooś.
         Pismem z dnia 26 07.2022r. Wójt gminy Domaradz przesłał żądane uzupełnienia do wszystkich opiniujących stron.
 Po zapoznaniu się  z żądanym uzupełnieniem, pismem z dnia 08.08 2022r. znak: WOOS.4220.1.9.2022.PM.P Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wyraził opinię,  że dla przedsięwzięcia pn,  ,, Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 6161/31,6161/33, 6161/35
w miejscowości Barycz, gmina Domaradz, powiat brzozowski, województwo podkarpackie”
nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o ile zostaną spełnione poniższe warunki
 
 1. Prace ziemne związane z budowa farmy fotowoltaicznej będą wykonane poza okresem wzmożonej aktywności fauny, w tym poza głównym okresem lęgowym ptaków, tj. poza 1 marca-31 sierpnia.  W przypadku konieczności wykonywania prac  ziemnych i wycinki w w/w okresie, prace te zostaną poprzedzone kontrola specjalistów nadzoru przyrodniczego pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt w okresie maksymalnie 3 dni przed planowanym terminem prac. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków , prace te   zostaną wstrzymane do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.
 
 1.  Wykopy,zagłębienia terenu i tym podobne obiekty niezasypane/niezagospodarowane w danym dniu roboczym, mogą stanowić pułapkę dla drobnych i średnich zwierząt, zostaną odpowiednio zabezpieczone, np. szczelnie przykryte po każdym zakończonym dniu pracy. Codziennie rano, przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i zagłębień terenowych powstałych w trakcie prac, będzie sprawdzane, czy nie zostały w nich uwiezione zwierzęta. W przypadku takiego stwierdzenia  będą one niezwłocznie odławiane i przenoszone poza teren realizacji przedsięwzięcia w odpowiednie siedlisko.
 2. Linie kablowe energetyczne/światłowodowe będą wykonane jako linie podziemne.
 3. Przestrzeń miedzy panelami zostanie obsiana mieszanka roślin zielonych w tym dwuliściennych i miododajnych. Taki sposób użytkowania przestrzeni miedzy panelami utrzymywać przez cały okres eksploatacji farmy fotowoltaicznych. Co roku wykonać jedno koszenie. Nie prowadzić żadnych zabiegów agrotechnicznych, w tym koszenia w okresie 1 kwietnia- 31 lipca. Nie używać kosiarek rozdrabniających. Pokos pozostawić przez kilka dni, do wyschnięcia i osypania się nasion, następnie pozyskaną biomasę usunąć z powierzchni farmy fotowoltaicznej.
 4. Nie będą stosowane herbicydy, pestycydy i jakichkolwiek inne środki chemiczne ograniczające wzrost roślin.
 5. Panele fotowoltaiczne nie będą odladzane ani odśnieżane przy użyciu środków chemicznych.
 6. Ogrodzenie farmy fotowoltaicznej będzie wykonane jako siatkowe z przestrzenia min. 20cm od poziomu terenu do dolnej krawędzi ogrodzenia (ogrodzenie bez podmurówki). Dolna krawędź ogrodzenia wykonana zostanie w sposób wykluczający kaleczenie się zwierząt – na dole ogrodzenia zastosowany będzie pełny splot siatki
z zamkniętymi oczkami.
 1.  Panele pokryte będą warstwą antyrefleksyjną.
 2. W przypadku wykonania  oświetlenia farmy, będzie ono aktywowane czujnikiem ruchu.
 3. Transformator olejowy będzie wyposażony w szczelną misę, mogącą pomieścić całość oleju z transformatora.
 
          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie pismem z dnia 15.07.2022r.  znak: PSNZ.9020.5.10.2022.JW wezwał Wójta Gminy Domaradz  do uzupełnienia wniosku 
o następujący dokument:
 1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informacji o jego braku.
Pismem z dnia 26.07.2022r. Wójt Gminy Domaradz  przesłał  żądane uzupełnienie.
Opinią z dnia 04.08.2022r. znak: PSNZ. 9020.5.10.2022.JW Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie uznał za zbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
          Dla terenu na którym  planowana jest inwestycja, nie obowiązuje  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Faza realizacji przedsięwzięcia doprowadzi do tymczasowego i krótkotrwałego zwiększenia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego pyłami i gazami, powstałymi na skutek działania maszyn niezbędnych do transportu i montażu elementów farmy. Emisja zanieczyszczeń będzie niewielka i nie spowoduje zmian w środowisku przyrodniczym. Farma fotowoltaiczna  w fazie eksploatacji  nie będzie emitować zanieczyszczeń do powietrza. Krótkotrwałe  oddziaływanie  związane z emisją hałasu, może pojawić się w trakcie montażu urządzeń. Na etapie budowy projektowanej instalacji fotowoltaicznej do najbardziej uciążliwych oddziaływań zaliczyć można hałas emitowany przez pojazdy transportujące poszczególne elementy konstrukcji. Sprzęt budowlany  będzie pracował w porze dziennej w godzinach miedzy 600 a 2200, co przyczynia się do zminimalizowania  uciążliwości związanych z etapem realizacji przedsięwzięcia. Zaplecze budowy będzie zlokalizowane w oddaleniu o zabudowy podlegającej ochronie akustycznej. W fazie eksploatacji niewielka ilość hałasu wystąpi
w związku z pracą urządzeń elektrycznych umieszczonych w stacji kontenerowej. W związku
z powyższym planowane przedsięwzięcie nie spowoduje przekroczenia  wartości dopuszczalnych poziomu hałasu na terenach zabudowy mieszkaniowej.
Odpady komunalne i budowlane wytwarzane w trakcie  budowy będą składowane i odbierane  przez odpowiednie służby, a na etapie eksploatacji inwestycji odpady nie będą magazynowane na terenie elektrowni tylko zabierane i magazynowane  przez  podmioty które posiadają  odpowiednie zezwolenie.
Niewielka  produkcja ścieków  socjalno- bytowych wystąpi w fazie budowy/ likwidacji instalacji fotowoltaicznej.  Ścieki socjalno-bytowe z kabiny toaletowej będą odprowadzane do szczelnych zbiorników bezodpływowych, których zawartość będzie usuwana przez uprawnione podmioty. Zaplecze zostanie  zabezpieczone  przed przedostaniem się zanieczyszczeń do gruntu i wód przez wyposażenie placu budowy w środki służące do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku wystąpienia awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych i skażenia gruntu, zostanie przeprowadzona za pośrednictwem wykwalifikowanej firmy rekultywacja skażonego obszaru za pomocą sorbentów. W wyniku funkcjonowania przedmiotowej elektrowni słonecznej nie będą powstawały ścieki technologiczne.
Panele fotowoltaiczne, które zostaną użyte do budowy farmy fotowoltaicznej będą pokryte warstwa samoczyszczącą, z której zanieczyszczenia będą usuwane przez opady atmosferyczne i wiatr. Wody opadowe i roztopowe nie będą miały kontaktu z substancjami niebezpiecznymi i będą swobodnie filtrowały do gleby. Na etapie budowy  oraz podczas eksploatacji nie przewiduje się promieniowania elektromagnetycznego powodującego negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze i zdrowie.
Przedmiotowa inwestycja nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.
 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie mając na uwadze lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia w zlewni Górnego Sanu która zgodnie  z §18 pkt 34 lit a załącznika  do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie nadania statusu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz.U.z 2017r., poz.2506) leży w obszarze działania Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedziba w Przemyślu, Dyrektor tego Zarządu jest organem właściwym
w przedmiotowej sprawie.
           Pismem z dnia 10 sierpnia 2022r. data wpływu 16.08.2022r. znak: RZ.ZZŚ.3.435.108.2022.UK P.G.W. Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu ze względu na skomplikowany  charakter sprawy poinformował, że nie może zostać dotrzymany termin załatwienia sprawy i wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy do 24 sierpnia 2022r.
         Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 października 2016r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016., poz.1911 ze zm.) którego okres obowiązywania został  wydłużony do dnia22 grudnia 2022r.zgodnie z art.3 pkt3 ustawy z dnia 17 listopada 2021. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r., poz.2368  planowane przedsięwzięcie położone jest na terenie jednolitej części wód podziemnych (dalej CWPd), o kodzie PLGW2000154 będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie
 i nie zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ilościowy i chemiczny, bez derogacji. Ponadto  ww. JCWPd została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
          Zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r.  w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP), tj. ,,Baryczka” o kodzie PLRW20001222349, typ12 (potok fliszowy) będącej naturalną częścią wód niemonitorowaną, w dobrym stanie i nie zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ekologiczny oraz  dobry stan chemiczny, bez derogacji. Zlewnia ww. JCWP została  zaliczona do obszarów chronionych wyznaczonych do ochrony przedmiotów ochrony zależnych od wód, tj. rezerwat przyrody Mójka REZ788. Przedsięwzięcie znajduje się poza granicami ww. obszaru chronionego.
Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami głównych zbiorników  wód podziemnych, terenami  narażonymi na niebezpieczeństwo  wystąpienia  powodzi oraz ujęciami wód i wyznaczonymi dla nich strefami ochronnymi.
        Mając na uwadze  rodzaj i skale przedmiotowego przedsięwzięcia, jego lokalizację, zasięg oddziaływania oraz wymienione działania  minimalizujące uznano, ze zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne i nie będzie wpływać  negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.
 
        Planowana inwestycja  realizowana będzie w całości  na terytorium kraju 
o lokalnym zasięgu, przedsięwzięcie nie będzie  źródłem transgranicznego oddziaływania.
      Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zwalnia  z uzyskania zezwolenia  na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych na mocy ustawy  o ochronie przyrody.
 
 
             Przedłożone materiały dot. Planowanego przedsięwzięcia oraz dane na temat elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko, pozwoliły kompleksowo ocenić jego oddziaływanie na środowisko oraz formy ochrony przyrody. W związku z powyższym uwzględniając  zakres planowanego przedsięwzięcia uznaje się, że nie wymaga ono przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko
 
 
W niniejszym rozstrzygnięciu, Wójt Gminy Domaradz uwzględnił:
 • informacje określone w  Karcie informacyjnej przedsięwzięcia;
 • opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie
(sygn..:PSNZ.4540.7.2017) za zbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko;
 • pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie  SYGN.; WOOŚ.4240.1.4.2017.AH.4 w którym wyraził opinię, że dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 • Pismo P.G.W. Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu SYGN.; RZ.ZZŚ.3.435.108.2022.UK. w którym wyraził opinię, że dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisk
 
 
Biorąc powyższe pod uwagę  oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.
 
 
Integralną częścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest charakterystyka przedsięwzięcia ( załącznik nr 1)
 
 
 
P O U C Z E N I E
 
 
         Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Domaradz w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.
        W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu  administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia  o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna.
                                                                                                               Wójt Gminy Domaradz
 
Załączniki.
 1. Charakterystyka przedsięwzięcia
 
Otrzymują:
 1. Gigawat Wytwarzanie XVII Sp. z o.o. ul. Jana Dekerta 18  30-703 Kraków
Pełnomocnik Pan Przemysław Kołodziej      
 1. Tablica ogłoszeń
 2. A/a
 
Do wiadomości
 
 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Al. Józefa Piłsudskiego 38
35-001 Rzeszów
 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie
Ul. Moniuszki 17
36-200 Brzozów
 1.  P.G.W. Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu
ul. Wyb. Ojca Świętego Jana Pawła II 6
37-700 Przemyśl.
 
 
 
 
        
 
 
          
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2022-09-19
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-09-19 12:34

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.


 
            Na podstawie  art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz.U. 2021 poz. 735 ) zawiadamiam strony postępowania,  że tutejszy Organ zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego  dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BEZ7117A  na działce  nr  ewid. 5727 położonej  w miejscowości  Barycz”
 
            Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydania decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.   Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis  jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
            W związku z powyższym zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi  wydania decyzji o warunkach zabudowy  można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Domaradzu, pokój nr 19 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2022-09-12
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-09-12 15:04

Obwieszczenie – Powiadomienie publiczne stron postepowania

                Na podstawie art.10§1 i 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz.735 ze zm.) w związku z art.73 ust.1, art.74 ust 3
i ust.3a. pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku
 i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) oraz związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz.1839)
 
 
 
w postepowaniu administracyjnym prowadzonym  na wniosek
wszczynającego przedsięwzięcie
w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.:Stabilizacja osuwiska nr ewid.18-02-022-119847 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 2024R Domaradz-Przysietnica w m. Golcowa, gmina Domaradz pow. brzozowski województwo podkarpackie”
 
 
powiadamiam strony postepowania
 
o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji z aktami sprawy
i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia (dokonania) niniejszego powiadomienia.
 
 
Informacja oraz dokumentacja w sprawie dostępna jest  w Urzędzie Gminy Domaradz 36-230 Domaradz 345, pon.- piątek od 745- 1545  tel.13 43 47041w.26
W celu zapoznania się z aktami sprawy należy dysponować dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 
 
Stronami w postepowaniu w sprawie zostali uznani:
Wnioskodawca, właściciele (współwłaściciele) działek o nr. ewid. wyszczególnionych w tytule przedsięwzięcia, właściciele (współwłaściciele) działek w obrębie obszaru będącego w odległości 100 m. od granicy terenu przewidzianego  do realizacji przedsięwzięcia. Liczba stron przekracza 10.
Stronami postepowania  są m, in. właścicielek  działek położonych  na terenie Gminy Domaradz
 
 
Zawiadomienia stron postepowania w liczbie przekraczającej 10, odbywa się poprzez ogłoszenia na podstawie art.74 ust.3 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ustalenie liczby stron postepowania na podstawie art.74 ust 3a w.w ustawy. Informuje się strony postępowania o wynikających z art.10 kpa uprawnieniach do czynnego udziału w postepowaniu w każdym jego stadium i wypowiadaniu się co do zebranej dokumentacji w sprawie. Nadmienia się, że w toku postepowania strony  oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu (art. 41 kpa)
 
 
 
                                                                                                           Jan Kędra
                                                                                              Wójt Gminy Domaradz
 
 
 
 
 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa)
 
Otrzymują:
 1. Gmina Domaradz
 2. Strony postepowania publicznym ogłoszeniem na tablicach ogłoszeń
 3. a/a
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2022-09-08
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-09-09 10:07

Obwieszczenie – Powiadomienie publiczne stron postepowania

                 
 
                Na podstawie art.10§1 i 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz.735 ze zm.) w związku z art.73 ust.1, art.74 ust 3
i ust.3a. pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku
 i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) oraz związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz.1839)
 
 
 
w postepowaniu administracyjnym prowadzonym  na wniosek
wszczynającego przedsięwzięcie
w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.:Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 4 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid.6161/31,6161/33,6161/35 w miejscowości Barycz,
 
 
powiadamiam strony postepowania
 
o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji z aktami sprawy
i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia (dokonania) niniejszego powiadomienia.
 
 
Informacja oraz dokumentacja w sprawie dostępna jest  w Urzędzie Gminy Domaradz 36-230 Domaradz 345, pon.- piątek od 745- 1545  tel.13 43 47041w.26
W celu zapoznania się z aktami sprawy należy dysponować dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 
 
Stronami w postepowaniu w sprawie zostali uznani:
Wnioskodawca, właściciele (współwłaściciele) działek o nr. ewid. wyszczególnionych w tytule przedsięwzięcia, właściciele (współwłaściciele) działek w obrębie obszaru będącego w odległości 100 m. od granicy terenu przewidzianego  do realizacji przedsięwzięcia. Liczba stron przekracza 10.
Stronami postepowania  są m, in. właścicielek  działek położonych  na terenie Gminy Domaradz
 
 
Zawiadomienia stron postepowania w liczbie przekraczającej 10, odbywa się poprzez ogłoszenia na podstawie art.74 ust.3 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ustalenie liczby stron postepowania na podstawie art.74 ust 3a w.w ustawy. Informuje się strony postępowania o wynikających z art.10 kpa uprawnieniach do czynnego udziału w postepowaniu w każdym jego stadium i wypowiadaniu się co do zebranej dokumentacji w sprawie. Nadmienia się, że w toku postepowania strony  oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu (art. 41 kpa)
 
 
 
                                                                                                           Jan Kędra
                                                                                              Wójt Gminy Domaradz
 
 
 
 
 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa)
 
Otrzymują:
 1. Gmina Domaradz
 2. Strony postepowania publicznym ogłoszeniem na tablicach ogłoszeń
 3. a/a
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2022-08-29
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-08-29 22:56

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 
            Na podstawie  art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz.U. 2021 poz. 735 ) zawiadamiam strony postępowania,  że tutejszy Organ zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego  dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków  na działkach  nr  ewid. 1052, 1051, 1050, 1049, 1048, 1047, 1046 położonych  w miejscowości  Domaradz”
 
            Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydania decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.   Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis  jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
            W związku z powyższym zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi  wydania decyzji o warunkach zabudowy  można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Domaradzu, pokój nr 19 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłJan Kosztyła - inspektor2022-08-01
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-08-01 10:18

Wszcięcie postępowania , STABILIZACJA OSUWISKA Nr EWID. 18-02-022-119847 W CELU ZABEZPIECZENIA DROGI POWIATOWEJ NR 2024R DOMARADZ-PRZYSIETNICA W M. GOLCOWA, GM. DOMARADZ, POW. BRZOZOWSKI WOJ. PODKARPACKIE”

O B W I E S Z C Z E N I E
 
                Na podstawie art.49 i art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz.735 ze zm.) oraz art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.
z 2022r., poz. 1029 ze zm.))
 
zawiadamiam
 
          że zgodnie z art.73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na wniosek z dnia 14.07.2022r. data wpływu 21.07.2022r. Powiatu Brzozowskiego ul. Armii Krajowej1 36-200 Brzozów  zostało wszczęte w dniu 28.07.2022r. postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,, STABILIZACJA OSUWISKA Nr EWID. 18-02-022-119847 W CELU ZABEZPIECZENIA DROGI POWIATOWEJ NR 2024R DOMARADZ-PRZYSIETNICA W M. GOLCOWA, GM. DOMARADZ, POW. BRZOZOWSKI WOJ. PODKARPACKIE”
 
 
             Zgodnie z § 3 ust.1 pkt  81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019, poz.1839) przedmiotowe przedsięwzięcie  zostało zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
              Na podstawie art.75 ust.1 pkt 4 o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Domaradz.
              Działając na podstawie art.64 ust 1 w/w ustawy tut. Organ w dniu 28.07. 2022r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie oraz Państwowego  Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie- Zarząd Zlewni w Krośnie o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
              Informuję wszystkie strony tego postępowania, o uprawnieniach wynikających z art.10 § 1 Kpa i art.79a, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, zapoznaniu się z aktami sprawy, uzyskania ewentualnych wyjaśnień w sprawie. Złożenia zastrzeżeń oraz pisemnych wniosków można dokonać w Urzędzie Gminy Domaradz, w Referacie Rozwoju Gospodarczego Gminy  w godzinach pracy Urzędu.
             Zgodnie z art.28 Kpa stroną jest każdy , czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postepowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu  na swój interes prawny lub obowiązek.
             Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa  dla dokonania  określonych czynności, okresów zawieszenia postepowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych organu.
             Związku z tym, że liczba stron w postepowaniu o wydanie w/w decyzji przekracza 10, stosownie do art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października  2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i art.49 Kpa, strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów poprzez obwieszczenia na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu, oraz na stronie internetowej  www.bip.domaradz.pl
            
 
 
 .                                                                                           Jan Kędra
                                                                                  Wójt Gminy Domaradz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2022-07-28
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-07-28 09:00

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2022-07-26
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-07-26 11:59
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2022-07-26 12:00

Zawiadomienie o wydaniu decyzji "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BRZ 7117A ..."

Zawiadomienie o wydaniu decyzji "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BRZ 7117A ..."
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłJan Kosztyła - inspektor2022-07-26
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-07-26 12:59
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2022-07-27 13:01

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa linii elektroenergetycznej...."

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa linii elektroenergetycznej...."
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłJan Kosztyła - inspektor2022-07-12
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-07-12 07:20
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2022-07-19 07:29

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa linii elektroenergetycznej...."

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa linii elektroenergetycznej...."
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłJan Kosztyła - inspektor2022-07-12
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-07-12 07:27
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2022-07-19 07:29

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa linii elektroenergetycznej...."

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa linii elektroenergetycznej...."
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłJan Kosztyła - inspektor2022-07-12
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-07-12 07:19
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2022-07-19 07:20

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłTomasz Śmigiel - Kierownik RGK2022-07-12
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-07-19 13:37
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2022-07-19 13:38

Wszczęcie postepowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,, Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4MW każda wraz z infrastrukturą techniczna na terenie działek o nr ew 6161/31,6161/33,6161/35 w miejscowości Barycz

RGG. 6220.5.2022                                                                                          Domaradz 06.07.2022r
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
                Na podstawie art.49 i art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz.735 ze zm.) oraz art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.
z 2022r., poz. 1029 ze zm.))
 
zawiadamiam
 
że zgodnie z art.73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na wniosek z dnia 29.06.2022r. data wpływu 04.07.2022r. Gigawat Wytwarzanie XVII Sp. z o.o. ul.Jana Dekerta 18 30-703 Kraków działającego przez pełnomocnika P. Przemysława Kołodzieja na podstawie udzielonego pełnomocnictwa  zostało wszczęte w dniu 06.07.2022r., postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,, Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4MW każda wraz z infrastrukturą techniczna na terenie działek o nr ew. 6161/31,6161/33,6161/35 w miejscowości Barycz- gmina Domaradz, powiat brzozowski, województwo podkarpackie”
 
 
             Zgodnie z § 3 ust.1 pkt  81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019, poz.1839) przedmiotowe przedsięwzięcie  zostało zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
              Na podstawie art.75 ust.1 pkt 4 o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Domaradz.
              Działając na podstawie art.64 ust 1 w/w ustawy tut. Organ w dniu 06.07. 2022r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie oraz Państwowego  Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie- Zarząd Zlewni w Krośnie o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
              Informuję wszystkie strony tego postępowania, o uprawnieniach wynikających z art.10 § 1 Kpa i art.79a, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, zapoznaniu się z aktami sprawy, uzyskania ewentualnych wyjaśnień w sprawie. Złożenia zastrzeżeń oraz pisemnych wniosków można dokonać w Urzędzie Gminy Domaradz, w Referacie Rozwoju Gospodarczego Gminy  w godzinach pracy Urzędu.
             Zgodnie z art.28 Kpa stroną jest każdy , czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postepowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu  na swój interes prawny lub obowiązek.
             Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa  dla dokonania  określonych czynności, okresów zawieszenia postepowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych organu.
             Związku z tym, że liczba stron w postepowaniu o wydanie w/w decyzji przekracza 10, stosownie do art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października  2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i art.49 Kpa, strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów poprzez obwieszczenia na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu, oraz na stronie internetowej  www.bip.domaradz.pl
            
 
 
 .                                                                                           Jan Kędra
                                                                                  Wójt Gminy Domaradz
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2022-07-06
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-07-06 11:39

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa przyłącza gazowego ..."

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa przyłącza gazowego średniego ciśnienia do budynku handlowego na działkach nr. ewid. 2762/2, 2762/3, 1484/3 położonych w miejscowości Lutcza oraz na działkach 962/1, 962/2, 963/1 położonych w miejscowości Domaradz"
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłJan Kosztyła - inspektor2022-06-21
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-06-22 14:44
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2022-06-22 14:45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Rozbudowa oczyszczalni ścieków na działkach nr ewid. 1049,1050,1051,1052 położonych w miejscowości Domaradz

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Rozbudowa oczyszczalni ścieków na działkach nr ewid. 1049,1050,1051,1052 położonych w miejscowości Domaradz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłJan Kosztyła - inspektor2022-06-15
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-06-15 14:10
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2022-06-17 14:12

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ściekow w miejscowości Domaradz”

RGG.6220.1.2022                                                                                  Domaradz dnia 19.05.2022r.
 
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji środowiskowej
 
 
 
Na podstawie art. 85. ust 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) Wójt Gminy Domaradz zawiadamia że dnia 19 maja 2022r. wydana została przez Wójta  Gminy Domaradz decyzja (znak: RGG.6220.1.2022)
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ściekow w miejscowości Domaradz”
          Niniejsza decyzja, wraz z dokumentacją sprawy jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Domaradzu  w pokoju nr 19.
          Jednocześnie , zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy ooś niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy w Domaradzu www.domaradz.pl wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Domaradz 345.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postepowania przekracza 10, niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Domaradz i na stronie Gminy Domaradz   pod adresem www.domaradz.pl.  Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia , w którym nastąpiło udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
 
                                                                                            Wójt Gminy Domaradz
                                                                                                      Jan  Kędra
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2022-05-19
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-05-19 10:59

Zawiadomienie stron przed wydaniem decyzji w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.:Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Domaradz na działkach nr ewid.1046,1047,1048,1049,1050,1051,1052w obrębie ewidencyjnym 180202 2.0002 – Domaradz gmina Domaradz

RGG. 6220.1.2022                                                                                          Domaradz 05.05.2022r
 
 
 
 
 
                    Obwieszczenie – Powiadomienie publiczne stron postepowania
 
 
                Na podstawie art.10§1 i 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz.735 ze zm.) w związku z art.73 ust.1, art.74 ust 3
i ust.3a. pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku
 i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) oraz związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz.1839)
 
 
 
w postepowaniu administracyjnym prowadzonym  na wniosek
wszczynającego przedsięwzięcie
w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.:Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Domaradz na działkach nr ewid.1046,1047,1048,1049,1050,1051,1052w obrębie ewidencyjnym 180202  2.0002 – Domaradz gmina Domaradz
 
 
powiadamiam strony postepowania
 
o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji z aktami sprawy
i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia (dokonania) niniejszego powiadomienia.
 
 
Informacja oraz dokumentacja w sprawie dostępna jest  w Urzędzie Gminy Domaradz 36-230 Domaradz 345, pon.- piątek od 745- 1545  tel.13 43 47041w.26
W celu zapoznania się z aktami sprawy należy dysponować dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 
 
Stronami w postepowaniu w sprawie zostali uznani:
Wnioskodawca, właściciele (współwłaściciele) działek o nr. ewid. wyszczególnionych w tytule przedsięwzięcia, właściciele (współwłaściciele) działek w obrębie obszaru będącego w odległości 100 m. od granicy terenu przewidzianego  do realizacji przedsięwzięcia. Liczba stron przekracza 10.
Stronami postepowania  są m, in. właścicielek  działek położonych  na terenie Gminy Domaradz
 
 
Zawiadomienia stron postepowania w liczbie przekraczającej 10, odbywa się poprzez ogłoszenia na podstawie art.74 ust.3 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ustalenie liczby stron postepowania na podstawie art.74 ust 3a w.w ustawy. Informuje się strony postępowania o wynikających z art.10 kpa uprawnieniach do czynnego udziału w postepowaniu w każdym jego stadium i wypowiadaniu się co do zebranej dokumentacji w sprawie. Nadmienia się, że w toku postepowania strony  oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu (art. 41 kpa)
 
 
 
 
 
 
 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa)
 
Otrzymują:
 1. Gmina Domaradz
 2. Strony postepowania publicznym ogłoszeniem na tablicach ogłoszeń
 3. a/a
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2022-05-05
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-05-05 11:45

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych tj. wód popłucznych ze SUW na działce 3956 w Domaradzu do urządzenia wodnego

Załączniki:

Informacja Domaradz Poręby Plik pdf 204.84 KB
Informacja Golcowa Plik pdf 230.34 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłTomasz Śmigiel - Kierownik RGK2022-03-31
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-04-01 14:16
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2022-04-01 14:24

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych tj. wód popłucznych ze SUW  w Golcowej do urządzenia wodnego na działce 5457 oraz odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z terenu SUW Golcowa do urządzenia wodnego na działce 5457.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłTomasz Śmigiel - Kierownik RGK2022-03-30
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-04-01 14:22

OBWIESZCZENIE o przesłaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia do organów opiniujących

RGG.6220.1.2022                                                                                   Domaradz dnia 02.03.2022r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o przesłaniu uzupełnienia karty informacyjnej
przedsięwzięcia do organów opiniujących
 
 
 
             Działając na podstawie art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 247 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r., poz. 735)  w związku z wszczętym postępowaniem administracyjnym na wniosek Gminy Domaradz, 36-230 Domaradz 345 w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Domaradz Gmina Domaradz” Wójt Gminy Domaradz zawiadamia, że w dniu 02.03.2022 przesłano  uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia złożone przez inwestora do Polskiego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie celem uzyskania opinii dotyczącej ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu  raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
           Z treścią sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Domaradz Domaradz 345
w pokoju nr19 (II piętro) w godzinach pracy urzędu.
 
 
          Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Domaradz oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Domaradz i Golcowa.
 
 
         Zgodnie z art.74 ust 3 ustawy, jeżeli liczba stron postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stron, stosuje się art.49 Kodeksu postepowania administracyjnego przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postepowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia.
 
Obwieszczenie wywiesza się w miejscu publicznie dostępnym na okres 14 dni tj  02.03.2022r. do dnia 16.03 2022r.
         
 
                                                                                                       Wójt Gminy Domaradz
                                                                                                                Jan Kędra
                                                                                                             
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2022-03-02
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-03-02 13:28

Zawiadomienie cji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowo-handlowego z infrastrukturą techniczną, parkingiem, miejscami postojowymi wraz z drogami dojazdowymi, oświetleniem terenu oraz wiatą na wózki sklepowe na działce nr ewid. 963/1,963/2 oraz 964 w miejscowości Domaradz

RGG.6220.2.2022                                                             Domaradz dnia 18.02.2022r

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

W związku z pismem RDOS w Rzeszowie z dnia 15.02.2022r znak: WPN.43.2.7.2021.MD.6 w sprawie toczącego się postępowania w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowo-handlowego z infrastrukturą techniczną, parkingiem, miejscami postojowymi wraz z drogami dojazdowymi, oświetleniem terenu oraz wiatą na wózki sklepowe na działce nr ewid. 963/1,963/2 oraz 964 w miejscowości Domaradz gmina Domaradz informuję:

Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008r o udostepnieniu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz.2373 ze zm.) w trybie art. 33-36 i 38 w/w ustawy powiadamiam o możliwości zapoznania się z raportem oraz jego uzupełnieniem

o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

Informacja dostępna jest w Urzędzie Gminy Domaradz 36-230 Domaradz 345,

od poniedziałku do piątku od godz.745-1530 pok.nr 19 tel.13 43 47041 w 22.

 

 

 

Wójt Gminy Domaradz

Jan Kędra

Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2022-02-18
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-02-18 22:00
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 09 lutego 2023r. 01:24:29
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.