URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Roboty remontowo-konserwatorskie budynku zabytkowego kościoła parafialnego położonego w miejscowości Barycz

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa w Baryczy
Tel: 692 296 965
strona internetowa: http://barycz.przemyska.pl
 
 
zaprasza do złożenia oferty
dotyczącej wykonania zadania:
 
 
 
Roboty remontowo-konserwatorskie budynku zabytkowego kościoła parafialnego położonego w miejscowości Barycz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2024-07-17
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-07-17 13:22
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2024-07-17 13:23

Obwieszczenie Wody Polskie

Załączniki:

Treść obwieszczenia Plik pdf 93.93 KB
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2024-07-04
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-07-04 13:35
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2024-07-04 13:35

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Wody Polskie

Załączniki:

Treść informacji Plik pdf 43.37 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2024-07-01
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-07-01 13:58
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2024-07-01 13:57

Zapytanie ofertowe

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Golcowej
Golcowa 1, 36-230 Domaradz
telefon: 13 43 47 103
strona internetowa: http://golcowa.przemyska.pl

zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania zadania :

„Prace remontowo — konserwatorskie i restauratorskie przy kościele pw. św.
Barbary oraz jego otoczeniu, a także przy lamusie i dzwonnicy w Golcowej”

Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2024-06-28
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-07-01 13:53
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2024-07-01 13:55

Zapytanie ofertowe

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa w Baryczy
Tel: 692 296 965
strona internetowa: http://barycz.przemyska.pl
 
 
zaprasza do złożenia oferty
dotyczącej wykonania zadania:
 
 
 
Roboty remontowo-konserwatorskie budynku zabytkowego kościoła parafialnego położonego w miejscowości Barycz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2024-06-14
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-06-14 13:12
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2024-07-17 13:19

Zapytanie ofertowe

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa w Baryczy

Tel: 692 296 965

strona internetowa: http://barycz.przemyska.pl

 

 

zaprasza do złożenia oferty

dotyczącej wykonania zadania:

 

 

 

Roboty remontowo-konserwatorskie budynku zabytkowego kościoła parafialnego położonego w miejscowości Barycz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2024-05-13
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-05-13 15:29
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2024-06-14 13:13

Obwieszczenie dyrektora RDOŚ w Rzeszowie

Załączniki:

Treść obwieszczenia Plik pdf 90.69 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2024-04-29
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-04-29 14:53
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2024-04-29 14:53

OGŁOSZENIE

 
W dniu 25 kwietnia 2024 roku  o godz. 10 – tej w Urzędzie Gminy w Domaradzu pokój nr 3 przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony . Przedmiotem przetargu była nieruchomość nr 11867 o pow. 0,4359 ha położona  w miejscowości Domaradz dla,  której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi KW Nr KS1B/00035039/0. Z powodu braku uczestników przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 
 Informacje zamieszcza się w BIP, stronie Urzędu Gminy w Domaradzu oraz na tablicy ogłoszeń przez okres 7 dni.
 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2024-04-25
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-04-26 15:26

OBWIESZCZENIE z dnia 23 kwietnia 2024r.

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 572)

zawiadamia się

że została wydana decyzja znak RGG.6733.3.2024 z dnia 23.04.2024r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 11832/2, 11832/1, 11831, 11796, 11795, 11794, 11789, 11843, 11840/1, 11842, 11836/3, 11470, 11851/2, 11851/1, 11870, 11871, 11874, 11873, 11846, 11845/2, 11845/1 położonych w miejscowości Domaradz, przysiółek Wanicówka”.

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Domaradz w terminie 14 dni od dnia jego wywieszenia w miejscu publicznym.

            Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaradz oraz na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2024-04-23
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-04-25 11:02

OBWIESZCZENIE z dnia 23 kwietnia 2024r.

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 572)

zawiadamia się

że została wydana decyzja znak RGG.6733.2.2024 z dnia 23.04.2024r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 924, 925/2, 925/1, 921/1, 919, 918, 880, 879/2, 872/2, 872/1, 876, 875, 873/3 położone w obrębie ewidencyjnym 180202_2,0002 w miejscowości Domaradz, przysiółek Zatyle Dolne w gminie Domaradz”.

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Domaradz w terminie 14 dni od dnia jego wywieszenia w miejscu publicznym.

            Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaradz oraz na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2024-04-23
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-04-25 10:58

OBWIESZCZENIE z dnia 22 kwietnia 2024r.


            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 572)
zawiadamia się
że została wydana decyzja znak RGG.6733.1.2024 z dnia 22.04.2024r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 6741/3, 6561, 6606, 6607, 6611, 6612, 6661, 5746, 6660, 6646, 6622, 6625, 6632, 6637, 6638, 6639, 6640, 6641, 6651, 6650, 6649, 6648, 5706, 5703, 5702, 5701, 5699, 6653 położonych w miejscowości Domaradz, przysiółek Obszar”.
            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Domaradz w terminie 14 dni od dnia jego wywieszenia w miejscu publicznym.
            Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaradz oraz na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2024-04-22
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-04-25 11:00

INFORMACJA O WNIOSKACH WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURACYJNE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH


 
Wójt Gminy Domaradz informuje, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacyjnej  oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dotacje na prace  konserwatorskie, restauracyjne i  roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odnowy Zabytków  został wybrany wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Józefa w Baryczy.
 
 
1 Ilość złożonych wniosków 1
2 Nazwa i adres jednostki składającej wniosek           Parafia Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Józefa
w Baryczy , 36-230 Domaradz,  Barycz 196
3 Nazwa zabytku Kościół parafialny pw. Św. Józefa w Baryczy,
4 Zakres prac i robót  na które ma być przyznana dotacja prace remontowo konserwatorskie przy kościele pw. Św. Józefa w Baryczy obejmującego;
 
 1. Konserwację drzwi zewnętrznych (5 szt.) – oczyszczenie skrzydeł z łuszczących się powłok malarskich, uzupełnienie ubytków i pęknięć, wymiana uszkodzonych klepek, konserwacja oryginalnych elementów metalowych (piaskowanie zamków i zawiasów, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie w kolorze czarnym), malowanie drewnianych elementów drzwi środkiem ochronnym z zachowaniem naturalnej kolorystyki drewna.
 2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej ścian i słupów (iniekcja) oraz podbudowy i izolacji poziomej nowej posadzki – demontaż drewnianego podestu
  w prezbiterium, skucie istniejącej współczesnej posadzki w nawie oraz przedsionku, skucie istniejącego zasolonego, zawilgoconego i odparzonego tynku o szer. min. 20cm, wykonanie izolacji poziomej murów i słupów za pomocą iniekcji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian pod posadzką za pomocą szlamu mineralnego, wykonanie warstwy chudego betonu, montaż izolacji przeciwwilgociowej z folii PE i izolacji termicznej ze styropianu.
 3. Demontaż drewnianej boazerii w prezbiterium i remont ścian pod boazerią – skucie odspojonego, zmurszałego, odpadającego tynku, przygotowanie muru pod nową wyprawę tynkarską (oczyszczenie ścian mineralnym preparatem gruntującym, wypełnienie rys, odgrzybienie i odsolenie muru), wykonanie nowego tynku renowacyjnego oraz malowanie.
 4. Ułożenie nowej posadzki w prezbiterium, nawie, przedsionku oraz zakrystii północnej z płytek marmurowych (Morawica i Bolechowice) na wzór (układ, kolorystyka) posadzki istniejącej w zakrystii południowej – płytki ośmioboczne z kwadratowymi uzupełnieniami w narożach o wymiarach 20x20 cm, 8x8 cm i grubości 2 cm oraz stopnie schodów (Bolechowice) w prezbiterium szerokości 35 cm i grubości 3 cm.
5 Uzasadnienie wyboru Oceniany wniosek został pozytywnie zweryfikowany pod względem formalnym.  Wniosek w ocenie merytorycznej uzyskał  20 punktów.
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Domaradz
                                                                                                          Jan Kędra
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2024-04-22
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-04-23 13:51

Zapytanie ofertowe Nr RGG. 271.1.2024 „Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego gotyckiego kościoła z 1444r. pw. Św. Mikołaja Biskupa w Domaradzu wraz z jego otoczeniem”

 
 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa i MB Nieustającej Pomocy w Domaradzu
Tel: 693 759 750
strona internetowa: http://domaradz.przemyska.pl
 
zaprasza do złożenia oferty
dotyczącej wykonania zadania:
 
 
 
„Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego gotyckiego kościoła z 1444r. pw. Św. Mikołaja Biskupa w Domaradzu wraz z jego otoczeniem”

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2024-03-26
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-03-26 14:19
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2024-04-30 13:57

Informacja o wyniku przetargu


 1. W dniu 21 marca 2024 roku  w Urzędzie Gminy w Domaradzu przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony .
 2. Przedmiotem przetargu była nieruchomość nr 12211 o pow. 0,20 ha położona                              w miejscowości Domaradz dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi KW Nr KS1B/00065577/2.
 3. Do przetargu dopuszczono dwie osoby.
 4. Cena wywoławcza nieruchomości  wynosiła: 7 820,00 zł /siedem tysięcy osiemset dwadzieścia złotych/.
 5. Najwyższa osiągnięta cena w przetargu wyniosła: 7 900,00 zł /siedem tysięcy dziewięćset złotych/.
 6.  Nabywcą działki została Pani Lucyna Piwowar.
 
Informacje zamieszcza się w BIP, stronie urzędu Gminy w Domaradzu oraz na tablicy ogłoszeń przez okres 7 dni.
 
Sporządziła: Mikoś Angelika
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2024-03-21
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-03-21 14:39

Informacja o wyniku przetargu


 1. W dniu 21 marca 2024 roku  w Urzędzie Gminy w Domaradzu przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony .
 2. Przedmiotem przetargu była nieruchomość nr 3405/2 o pow. 0,25 ha położona                              w miejscowości Domaradz dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi KW Nr KS1B/00035039/0
 3. Do przetargu dopuszczono sześć osób.
 4. Cena wywoławcza nieruchomości  wynosiła: 25 000,00 zł /dwadzieścia pięć tysięcy złotych/.
 5. Najwyższa osiągnięta cena w przetargu wyniosła: 44 500,00 zł /czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych/
 6.  Nabywcą działki został Pan Nikodem Gosztyła.
 
Informacje zamieszcza się w BIP, stronie urzędu Gminy w Domaradzu oraz na tablicy ogłoszeń przez okres 7 dni.
 
Sporządziła: Mikoś Angelika
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2024-03-21
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-03-21 14:44

WYKAZ

 

Wójt Gminy Domaradz działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2023 poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zniesienia współwłasności w nieruchomościach gruntowych niezbudowanych w trybie bezprzetargowym stanowiących współwłasność w udziale ½ Gminy Domaradz i w udziale po  ¼  z osobami fizycznymi.
Numer działki Pow.                  w ha Obręb NR KW Przeznaczenie i sposób zagospodarowania Cena nieruchomości
 
 
 
 
 
 
 
4177/2
4530
5557
4320/1
 
 
 
 
 
 
 
 
0,30 ha
0,07 ha
0,34 ha,
0,0812 ha
 
Golcowa
 
KS1B/00062986/1
 
Nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 4177/2, 4293, 4530, 5557, 4320/1, 4298, 4302, 4487, 4816, 5299, 4322, 4283 nie są objęte
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Domaradz,
Działka  4177/2 o pow. 0,30 ha  jest niezabudowana, położona w bliskiej odległości od zabudowań. Teren jest lekko pochyły, w całości użytkowany rolniczo. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej.
Działka 4530  o pow. 0,07 ha niezabudowana, położona w bliskiej odległości od zabudowań. Teren działki lekko pochyły, w całości pokryty trawą oraz samosiewami drzew. Działka nie posiada dostępu do dróg. Dojazd do działki jedynie poprzez działki sąsiednie. Centralną część działki przecina napowietrzna linia elektroenergetyczna.
Działka 5557 o pow. 0,34 ha jest niezabudowana. Teren działki jest lekko pochyły w całości okryty drzewostanem. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej.
Działka 4320/1 o pow. 0,0812 ha jest niezabudowana. Teren działki jest zróżnicowany w całości pokryty trawą oraz samosiewami drzew. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia, położona jest w terenach z dogodnym dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej.
Wartość udziału będącego własnością Gminy Domaradz wynosi: 19 544 zł
Zniesienie współwłasności następuje na wyłączną własność  M. E i B. S.
13 200 zł
 
 
 
2730 zł
 
 
13260 zł
 
 
 
9898 zł
 
 
 
 
 
4298            
4302
 
 
 
 
 
0,12 ha
0,06 ha
 
Golcowa
 
KS1B/00062986/1
 
Działka 4298 o pow. 0,12 ha jest niezabudowana, położona w bliskiej odległości od zabudowań. Teren działki jest pochyły pokryty trawą oraz samosiewami drzew. Działka nie posiada dostępu do dróg. Dojazd możliwy jest tylko przez działki sąsiednie. Nieruchomość  nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury  technicznej. W bliskim otoczeniu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa, a w dalszej nieruchomości rolne i leśne.
Działka 4302 o pow. 0,06 ha jest niezabudowana położona w bliskiej odległości od zabudowań Teren działki pokryty trawą i samosiewami drzew. Działka nie posiada dostępu do dróg. Dojazd do nieruchomości jedynie przez działki sąsiednie. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej.
 
 
Wartość udziału będącego własnością osób fizycznych M. E. i B. S. Wynosi: 22 140 zł
Zniesienie współwłasności następuje na   wyłączną własność Gminy Domaradz.
3960 zł
 
 
1980 zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4487
4816
5299
4322
4293
4283
 
 
 
 
 
 
 
 
0,08 ha
0,33 ha
0,13 ha
0,11 ha
0,14 ha
0,11 ha
    Działka 4487 o pow. 0,08 ha jest niezabudowana, położona w znacznej odległości od zabudowań. Teren działki w całości pokryty jest trawą oraz samosiewami drzew. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej.
Działka 4816 o pow. 0,33 ha jest niezabudowana. Teren jest pochyły w całości pokryty samosiewami drzew. Działka nie posiada dostępu do dróg ani urządzonego dojazdu. Dostęp do nieruchomości możliwy tylko przez działki sąsiednie. Brak uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej.
Działka 5299  o pow. 0,13 ha jest niezabudowana położona w bliskiej odległości od zabudowań. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą o nawierzchni bitumicznej. Teren działki przecina sieć telekomunikacyjna. Nieruchomość posiada częściowe uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej.
Działka 4322 o pow. 0,11 ha jest niezabudowana, położona w peryferyjnej części wsi. Działka nie posiada dostępu do dróg, dojazd jedynie możliwy przez działki sąsiednie. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej.
Działka 4293 o pow. 0,14 ha jest niezabudowana położona w średniej wielkości od zabudowań. Teren działki jest lekko pochyły w całości pokryty trawą, koszony. Dojazd do nieruchomości odbywa się droga gruntową Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej.
Działka 4283 o pow. 0,11 ha jest niezabudowana, położona w średniej odległości  od zabudowań. Teren działki lekko pochyły w całości pokryty trawą, koszony. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej.
1760 zł
 
 
 
9240 zł
 
 
 
6240 zł
 
 
 
12100 zł
 
 
 
5040 zł
 
 
 
3960 zł
 
- wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 20 marca 2024 r. do 10 kwietnia 2024 r.
- osoby fizyczne i prawne, którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo                 w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny złożyć wniosek w terminie do dnia 1 maja 2024 r.
- wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej Urzędu, BIP oraz w prasie lokalnej.
- informacji o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można zasięgnąć w Urzędzie Gminy  w Domaradzu pokój nr 25 lub telefonicznie pod nr telefonu                                13 4347041 w. 30 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.30
 
 
 
Sporządziła: Angelika Mikoś
 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2024-03-20
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-03-20 12:25

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

Załączniki:

Treść obwieszczenia Plik pdf 629.59 KB
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2024-03-19
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-03-19 15:14
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2024-03-19 15:16

OGŁOSZENIE


Na podstawie  art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2023 poz. 344 z późn. zm.) oraz w związku z § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213)
 
Wójt Gminy Domaradz
Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej   położonej w miejscowości  Domaradz będącej własnością Gminy Domaradz
 
Położenie nieruchomości Domaradz
Numer działki 11867
 
Powierzchnia
 
0,4359 ha
 
Numer Księgi Wieczystej KS1B/00035039/0
 
Opis nieruchomości
Niezabudowana działka położona w peryferyjnej części wsi Domaradz, gmina Domaradz powiat brzozowski. Teren działki jest zróżnicowany, pochyły w różnych kierunkach z dominującym nachyleniem w kierunku północno- wschodnim i ze skarpą w części północnej, w większości pokryty wysoką trawą oraz samosiewami drzew wzdłuż części granic. Kształt działki regularny, wieloboczny. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą boczną o nawierzchni bitumicznej. W południowej części działki usytuowane są dwa słupy z liniami napowietrznymi elektroenergetyczną i telekomunikacyjną. Dodatkowo obszar działki przecina sieć gazowa. Nieruchomość posiada częściowe uzbrojenie i położona jest w terenach z dogodnym dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane oraz droga dojazdowa. W bliskim i dalszym otoczeniu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna i zagrodowa oraz nieruchomości rolne i leśne.
 
 
Przeznaczenie w MPZP
Działka nie jest objęta MPZP natomiast zgodnie z Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Domaradz leży w terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej  o symbolu MRj
Cena wywoławcza działki 63 820,00 zł
Wysokość wadium w (zł)
 
  6 390,00 zł
Minimalne postąpienie nie mniej jak 1 % ceny z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych wywoławczej Nie mniej jak 640,00 zł
 
 
 
 
 
 
 
Przetarg odbędzie się 25 kwietnia  2024  roku o godzinie 10 - tej w Urzędzie Gminy w Domaradzu pokój  nr 3  (sala narad)
 
 
 • W przetargu mogą brać udział osoby, które dokonają wpłaty wadium w terminie nie później niż 3 dni przed przetargiem czyli do 22 kwietnia 2024 roku do godziny 15.00
 • Wadium powinno być wniesione w pieniądzu na konto Gminy Domaradz nr konta 49 124017921111001096275703
 • Dowód wpłaty wadium przedłoży uczestnik przetargu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
 • W razie odstąpieniu przez nabywcę bez nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.
 • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu.
 • Postąpienie nie może być wynosić mniej niż 1% z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy.
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 • Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia. Kandydat na nabywcę jest zobowiązany uiścić cenę sprzedaży w następujący sposób: najpóźniej w dniu spisania umowy kupna sprzedaży okazać kserokopię w urzędzie gminy w Domaradzu pokój nr 25.
 • Organizator przetargu może odstąpić od przeprowadzenia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn do chwili jego rozpoczęcia.
 • Koszty aktu notarialnego ponosi osoba nabywająca.
 • Organizator przetargu zawiadamia nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu . Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 • Każdy uczestnik przetargu jest zobowiązany do przedłożenia komisji przetargowej oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Domaradz (wzór zostanie udostępniony w siedzibie Urzędu Gminy w dzień przetargu)
 • Osoba przeprowadzająca przetarg sporządza protokół z przetargu.
 • Ogłoszenie wywiesza się na okres od 12.03.2024 r do 11.04.2024 r
 • Dodatkowe  informacje o przetargu, można uzyskać w pokoju nr 25 Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie nr tel. 13 434 70 41 w. 30
 
 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2024-03-12
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-03-12 11:42

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności


            Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z późn. zm.) oraz art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775)
zawiadamiam
o wydaniu w dniu 08.03.2024r. decyzji znak: RGG.6220.1.2023/2024 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok polegająca na budowie mostu w km 0+216 na rz. Stobnica wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Domaradz” oraz nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności.
            Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Krośnie oraz opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Domaradzu, pokój nr 19
w godzinach pracy Urzędu (tj. od poniedziałku do piątku w godz. 07:45 – 15:45).
            Jednocześnie w związku z tym, że liczba stron w postępowaniu o wydanie w/w decyzji przekracza 10, stosownie do art. 74 ust. 3 ust   0awy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Domaradz oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu. Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
            Obwieszczenie udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Domaradz
w dniu 08.03.2024r.
Otrzymują:
 1. Wnioskodawca,
 2. Strony postępowania oznaczone w aktach sprawy – poprzez Obwieszczenie,
 3. A/a
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2024-03-08
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-03-08 14:02

Obwieszczenie Starosty Brzozowskiego

Załączniki:

Treść obwieszczenia Plik pdf 57.88 KB
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2024-03-06
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-03-06 15:10
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2024-03-06 15:11

Z A W I A D O M I E N I E Wójta Gminy Domaradz z dnia 22 lutego 2024 r.


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                          i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503,  z późn. zm.)
 
i f o r m u j ę
że z wniosku: Wójta Gminy Domaradz, 36-230 Domaradz 345 z dnia 22 lutego 2024 r. zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „ Budowa  sieci  wodociągowej  na  działkach  nr  ewid. 11832/2,  11832/1,  11831,  11796,  11795,  11794,  11789,  11843, 11840/1,  11842,  11836/3,  11470,  11851/2,  11851/1,   11870,  11871,  11874,   11873,   11846,   11845/2,   11845/1    położonej    w    miejscowości    Domaradz,    przysiółek  Wanicówka”.           
 
 
W związku  z powyższym  informuję, że  zainteresowane osoby mogą  zapoznać się                z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia                i wnioski w  Urzędzie Gminy Domaradz pok. Nr 19 ( II piętro ) w godzinach urzędowania      w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
 
Zawiadomienie niniejsze zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Domaradz oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Domaradz.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2024-02-22
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-02-22 11:08

OGŁOSZENIE


Na podstawie  art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami                              (Dz. U. 2023 poz. 344 z późn. zm.) oraz w związku z § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213)
 
Wójt Gminy Domaradz
Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych   położonych w miejscowości  Domaradz będące własnością Gminy Domaradz
 
Położenie nieruchomości Numer działki Powierzchnia
W ha
 
Numer KW Opis nieruchomości Przeznaczenie w MPZP Cena wywoławcza działki Wysokość wadium w (zł)
 
Minimalne postąpienie nie mniej jak 1 % ceny z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych wywoławczej
Domaradz 12211
 
0,2000 ha
 
KS1B/00065577/2 Niezabudowana działka położona w peryferyjnej części wsi Domaradz. Teren działki lekko pochyły w całości pokryty koszoną trawą. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Działka nie posiada dostępu do dróg ani urządzonego dojazdu, dojazd odbywa się poprzez działki sąsiednie. Działka nie jest objęta MPZP natomiast zgodnie z Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Domaradz leży w terenach użytków rolnych oznaczonych na rysunku studium        o symbolu RP, RO 7820,00 zł 780, 00 zł  
 
Nie mniej jak 80,00 zł
 
Domaradz 3405/2
 
0,2500 ha
 
KS1B/00035039/0 Niezabudowana działka położona w peryferyjnej części wsi Domaradz w bliskiej odległości od zabudowań. Teren działki jest lekko pochyły pokryty koszoną trawą. Kształt działki regularny, wieloboczny, zbliżony do kwadratu.. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową łączącą się z drogą publiczną o nawierzchni bitumicznej. Działka nie posiada uzbrojenia w urządzeniu infrastruktury technicznej. Działka nie jest objęta MPZP natomiast zgodnie z Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Domaradz leży w terenach użytków rolnych oznaczonych na rysunku studium              o symbolu RP, RO 25 000,00 zł 2 500,00 zł  
 
Nie mniej jak 250,00 zł
 
 
 
 1. Przetarg na działkę 12211 położoną w Domaradzu odbędzie się 21 marca  2024  roku                                               o godzinie  1000 w Urzędzie Gminy w Domaradzu pokój  nr 3  (sala narad)
 2. Przetarg na działkę 3405/2 położoną w Domaradzu odbędzie się 21 marca  2024  roku                                       o godzinie  1200 w Urzędzie Gminy w Domaradzu pokój  nr 3  (sala narad)
 
 • W przetargu mogą brać udział osoby, które dokonają wpłaty wadium w terminie nie później niż 3 dni przed przetargiem  czyli do 18 marca 2024 roku do godziny 15.00
 • Wadium powinno być wniesione w pieniądzu na konto Gminy Domaradz nr konta 49 124017921111001096275703
 • Dowód wpłaty wadium przedłoży uczestnik przetargu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
 • W razie odstąpieniu przez nabywcę  bez nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.
 • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu.
 • Postąpienie nie może być wynosić mniej niż 1% z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy.
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 • Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia. Kandydat na nabywcę jest zobowiązany uiścić cenę sprzedaży w następujący sposób: najpóźniej w dniu spisania umowy kupna sprzedaży okazać kserokopię w urzędzie gminy w Domaradzu pokój nr 25.
 • Organizator przetargu może odstąpić od przeprowadzenia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn do chwili jego rozpoczęcia.
 • Organizator przetargu zawiadamia nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu . Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 • Każdy uczestnik przetargu jest zobowiązany do przedłożenia komisji przetargowej oświadczenia                      o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Domaradz (wzór zostanie udostępniony w siedzibie Urzędu Gminy w dzień przetargu)
 • Osoba przeprowadzająca przetarg sporządza protokół z przetargu.
 • Ogłoszenie wywiesza się na okres od 16.02.2024 r. do 17.03.2024 r
 • Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi strona nabywająca.
 • Dodatkowe  informacje o przetargu, można uzyskać w pokoju nr 25 Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie nr tel. 13 434 70 41 w. 30
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2024-02-16
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-02-16 09:03

WYKAZ


 
Wójt Gminy Domaradz działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.                                     o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2023 poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącą własność Gminy Domaradz, przeznaczonej do sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
 
Numer działki 9210/1
Powierzchnia  
0,08 ha
 
Obręb
 
Domaradz
 
Nr KW KS1B/00035039/0
 
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania
Teren działki jest płaski, w całości pokryty trawą oraz pojedynczymi samosiewami drzew. Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu. Działka nie posiada dostępu do dróg, dojazd możliwy tylko przez działki sąsiednie. Działkę przecinają sieci telekomunikacyjna                         i wodociągowa znacznie utrudniając możliwość zabudowy. W bliskim i dalszym otoczeniu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa.
Położenie w MPZP Działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań                     i Kierunków Zagospodarowaniu Przestrzennym Gminy Domaradz leży w terenach użytków rolnych oznaczonych jako ZR.
Cena nieruchomości 17 360 zł
 
- wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 16 lutego 2024r.                                             do 08 marca  2024r.
- osoby fizyczne i prawne, którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny złożyć wniosek w terminie do dnia 29 marca 2024r.
- wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej Urzędu, BIP oraz w prasie lokalnej.
- informacji o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można zasięgnąć w Urzędzie Gminy  w Domaradzu pokój nr 25 lub telefonicznie pod nr telefonu 13 4347041 w. 30 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.30
 

 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2024-02-16
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-02-16 09:02

Zawiadomienie Starostwa Powiatowego w Brzozowie

Załączniki:

Treść zawiadomienia Plik pdf 52.09 KB
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2024-02-12
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-02-13 10:31
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2024-02-19 08:58

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Domaradz z dnia 8 lutego 2024 roku

Załączniki:

Treść obwieszczenia Plik pdf 73.16 KB
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2024-02-08
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-02-08 14:56
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2024-02-08 14:56

Z A W I A D O M I E N I E Wójta Gminy Domaradz z dnia 31 stycznia 2024 r.

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                          i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503,  z późn. zm.)

 

in f o r m u j ę

że z wniosku: Wójta Gminy Domaradz, 36-230 Domaradz 345 z dnia 26 stycznia 2024 r. zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 924, 925/2, 925/1, 921/1, 919, 918, 880, 879/2, 872/2, 872/1, 876, 875, 873/3 położonych w  miejscowości  Domaradz, przysiółek Zatyle Dolne”.

 

 

 

W związku  z powyższym  informuję, że  zainteresowane osoby mogą  zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w  Urzędzie Gminy Domaradz pok. Nr 19 ( II piętro ) w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

Zawiadomienie niniejsze zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Domaradz oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Domaradz.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2024-01-31
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-01-31 11:04

Dotacje dla klubów sportowych 2024

Zgodnie z par. 5 p. 4 UCHWAŁY NR XXXIV/245/2014 RADY GMINY DOMARADZ z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu przez Gminę Domaradz Wójt Gminy Domaradz informuje, że w roku 2024 zostały przyznane następujące dotacje:


 1. MKS Sokół Domaradz – 50 000 zł
 2. LZS Orły Temidy Domaradz 1989  – 20 000 zł
 3. LKS Golcowa  – 38 500 zł

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2024-01-31
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-01-31 15:07

Z A W I A D O M I E N I E Wójta Gminy Domaradz z dnia 31 stycznia 2024 r.


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                          i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503,  z późn. zm.)
 
i f o r m u j ę
że z wniosku: Wójta Gminy Domaradz, 36-230 Domaradz 345 z dnia 26 stycznia 2024 r. zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 6741/3, 6561, 6606, 6607, 6611, 6612, 6661, 5746, 6660, 6646, 6622, 6625, 6632, 6637, 6638, 6639, 6640, 6641, 6651, 6650, 6649, 6648, 5706, 5703, 5702, 5701,5699,6653 położonych w  miejscowości  Domaradz, przysiółek Obszar”.
 
 
 
W związku  z powyższym  informuję, że  zainteresowane osoby mogą  zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w  Urzędzie Gminy Domaradz pok. Nr 19 ( II piętro ) w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
 
Zawiadomienie niniejsze zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Domaradz oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Domaradz.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2024-01-31
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-01-31 11:06

INFORMACJA O WNIOSKACH WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURACYJNE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH

 

Wójt Gminy Domaradz informuje, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacyjnej  oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dotacje na prace  konserwatorskie, restauracyjne i  roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odnowy Zabytków  został wybrany wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Mikołaja Biskupa

i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Domaradzu.

 

 

1

Ilość złożonych wniosków

1

2

Nazwa i adres jednostki składającej wniosek          

Parafia Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Mikołaja Biskupa i Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Domaradzu

3

Nazwa zabytku

Drewniany kościół pw. Św. Mikołaja Biskupa; dzwonnica; cmentarz przykościelny; starodrzew; otoczenie w granicach p.b. nr 145 i p.gr. 146, obecnie działka nr 1042 objęta KW KS1B/00039644/2

4

Zakres prac i robót  na które ma być przyznana dotacja

 1. Prace konserwatorskie pokrycia gontowego dachów i elewacji zabytkowego drewnianego kościoła
  z I połowy XV w. w Domaradzu oraz elewacji wolnostojącej dzwonnicy przy kościele.
 2. Prace restauratorskie w otoczeniu zabytkowego drewnianego gotyckiego kościoła z I połowy XV w. w Domaradzu.

5

Uzasadnienie wyboru

Oceniany wniosek został pozytywnie zweryfikowany pod względem formalnym.  Wniosek w ocenie merytorycznej uzyskał  20 punktów.

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Domaradz

                                                                                                          Jan Kędra

Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2024-01-26
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-01-26 13:49

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                     (Dz.U. 2023 poz. 344 z późn. zm.) Wójt Gminy Domaradz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  gruntowych  stanowiących własność gminy Domaradz  przeznaczonych do dzierżawy na okres do lat trzech.

 

l.p.

Oznaczenie nieruchomości (nr działki,

Dokument potwierdzający własność  

Powierzchnia

ha

 Położenie

Przeznaczenie nieruchomości

Rodzaj użytku

 

Termin płatności czynszu dzierżawnego

Wysokość czynszu dzierżawnego w skali roku

Dzierżawa na okres

1.

 

8202

GP-II-GG-7212/3767/91 z 15.10.1991

 

 

0,53 ha

Golcowa

Brak MPZP

RIVa

Do 30 września każdego roku dzierżawy.

 

0,53q x

3dt pszenicy x cena skupu pszenicy w I półroczy danego roku.

 

 

Do lat 3

2.

1787

KS1B/00041111/4

 

0,23 ha

Golcowa

Brak MPZP

0,05 ha RIVa 0,18 ha RIIIb

Do 30 września każdego roku dzierżawy.

 

0,23 q x

3dt pszenicy x cena skupu pszenicy w I półroczy danego roku.

 

 

Do lat 3

 

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Domaradzu od 22 stycznia 2024 roku do                     12 luty 2024r.  informację  o wywieszeniu tego wykazu  podaje się na stronie internetowej  Urzędu Gminy, BIP oraz  w prasie lokalnej.

 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2024-01-22
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-01-22 14:32
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 17 lipca 2024r. 14:57:29
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.