URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Domaradzu
Działając w oparciu o Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami tj.  Dz.U.2018 poz. 270 Wójt Gminy Domaradz ogłasza publiczny przetarg nieograniczony ustny ( licytacja) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej  położonej w miejscowości Domaradz będącej własnością Gminy Domaradz.

 

 

l.p

Jednostka ewidencyjna /obręb/

Nr działki

Nr KW lub innego dokumentu własności

Pow. Ogólna  działki

Rodzaj użytku

Cena wywoła-wcza

 działki

Wys.

Wadium

(zł)

 

Minimalne postąpienie

1.

Domaradz

9170/9

 

własność

0,0154 ha

 

Bi działka zabudowana

6 603,00 zł

670  zł

 

67  zł

 

 

 

 

Koszty związane z wyceną i sprzedażą działek ponosi kupujący

 

Przedmiotem sprzedaży jest działka 9170/1 o pow. 0,0154 ha  zlokalizowana  w centralnej części Domaradza. Kształt działki regularny. Działka posiada dostęp do pasa drogowego drogi krajowej nr 19 z urządzonym dojściem do budynku. Przy wejściu do budynku usytuowany jest słup telekomunikacyjny z linią napowietrzną  dodatkowo teren działki przecinają sieci : telekomunikacyjna , wodociągowa i kanalizacyjna. W bliskim sąsiedztwie  zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ,  obiekty handlowo – usługowe , oraz obiekty użyteczności publicznej.  Zabudowę stanowi  drewniany budynek handlowy , częściowo podpiwniczony  o powierzchni użytkowej 14,70 m2. Na podstawie operatu wyceny nieruchomości  określono stan techniczny budynku jako zadawalający . Wartość poniesionych nakładów  zgodnie z operatem szacunkowym  ustalona została w wysokości  5 097,10 zł. Nakłady zostaną rozliczone  po dokonanej sprzedaży  nieruchomości w terminie  2 miesięcy  licząc od dnia zawarcia aktu notarialnego z właścicielem budynku znajdującego się na działce.

W studium  Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania  Przestrzennego Gminy Domaradz  uchwalonym Uchwałą rady Gminy Nr XIV/101/2000 z dnia 08 marca  2000r. działka 9170/9 położona w miejscowości Domaradz  zlokalizowana jest na rysunku  Studium symbolem A, UŁ – administracja wszelkich podmiotów gospodarczych, usługi oświaty, zdrowia , kultury, łączności , sportu i turystki.  Na działkę brak jest Planu Przestrzennego Zagospodarowania.

Zaprasza się zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu, który odbędzie się w dniu 

14  październik  2020 r. godzinie 10.00- tej w Urzędzie Gminy w Domaradzu pok. Nr 3

 

Przetarg odbędzie się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

  • W przetargu mogą brać udział osoby, które dokonają wpłaty wadium w terminie nie później niż 3 dni przed
  • Wadium powinno być wniesione w pieniądzu na konto Gminy Domaradz nr konta 49 124017921111001096275703
  • Dowód wpłaty wadium przedłoży uczestnik przetargu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
  • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu.
  • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  • Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży. Kandydat na nabywcę jest zobowiązany uiścić cenę sprzedaży w następujący sposób: najpóźniej w dniu spisania umowy kupna sprzedaży okazać kserokopię w Urzędzie gminy w Domaradzu pok. Nr 24.
  • Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.
  • Organizator przetargu może odstąpić od przeprowadzenia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn do chwili jego rozpoczęcia.
  • Szczegółowe informacje o przetargu, można uzyskać w pok. Nr 24 Urzędu Gminy.
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłMałgorzata Domaradzka - inspektor2020-09-08
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2020-09-08 12:36
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 19 października 2021r. 18:17:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.