URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wynik ogłoszenia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Domaradz w 2021 roku
ZP.271.7.2020                                                                                      Domaradz, 2020-10-27
 
ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843z póź. zm.)  zawiadamiam o
 
WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Domaradz
Domaradz 345
36-230 Domaradz
NIP: 686-15-78-318
Telefon/faks:13 43 47 041
e-mail: gmina@domaradz.pl
 
NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU:
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Domaradz w 2021 roku”
 
NAZWA I ADRES WYBRANEGO WYKONAWCY: 
Nazwa: REMONDIS KROeko Sp. z o.o
Adres:                  ul. Fredry 1,  38-400 Krosno
e-mail: krosno@remondis.pl
 
NAZWY I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba pkt
w kryterium cena oferty
Liczba pkt
w kryterium
akcja proekologiczna
Liczba pkt
w kryterium emisja spalin
 
Razem:
1 REMONDIS KROeko Sp. z o.o
38-400 Krosno, ul. Fredry 1
60,00 10,00 30,00 100,00
 
 
UZASADNIENIE:
 
            W niniejszym postępowaniu złożona została jedna oferta, spełniająca warunki udziału i  nie podlegająca odrzuceniu. Wybrana oferta otrzymała największą ilość punktów przez Komisję Przetargową z punktu widzenia kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
Ponadto zamawiający może zwiększyć kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, do ceny złożonej oferty.
            Na podstawie art. 91, ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszczono i nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Wójt Gminy Domaradz
Jan Kędra

Data dodania: 2020-10-27 15:29

[powrot do treści ogłoszenia]
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Modyfikacja treści SIWZ 257.06 KbPlik pdf
2. SIWZ ODPADY 2021 758.97 KbPlik pdf
3. Zał nr 10 Porozumienie międzygminne 3.85 MBPlik pdf
4. Zał nr 11 Szczegółóowy sposób i zakres świadczenia usług 275.58 KbPlik pdf
5. Zał nr 1 Formularz Oferty. 25.15 KbPlik doc
6. Zał nr 2 Oświadczenie wykonawcy 46.50 KbPlik doc
7. Zał nr 3 Oświadczenie grupa kapitałowa 33.50 KbPlik doc
8. Zał nr 4 Wykaz usług 33.00 KbPlik doc
9. Zał nr 5 Wykaz narzędzi 38.50 KbPlik doc
10. Zał nr 6 Projekt umowy odpady 483.20 KbPlik pdf
11. Zał nr 7 Mapa ewidencji dróg gminnych 887.46 KbPlik pdf
12. Zał nr 8 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Domaradz 311.12 KbPlik pdf
13. Zał nr 9 Opis przdmiotu zamówienia 538.87 KbPlik pdf
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 15 lipca 2024r. 00:54:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.