URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Zmiany w budżecie gminy
   

Uchwała Nr X/71/07

Rady Gminy Domaradz

z dnia 17 września 2007 r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art.165, art.168, art. 174, art. 176, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póź.zm.


Rada Gminy Domaradz

u c h w a l a co następuje :


§ 1


  1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 57 200,00 zł.,


Dział Treść kwota


600 Transport i łączność 50 000,00

- dofinansowanie odbudowy infrastruktury drogowej

z dotacji celowej z budżetu państwa 50 000,00


756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem 7 200,00

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów

alkoholowych 7 200,00


  1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1 463,00 zł.,


Dział Treść kwota


600 Transport i łączność 1 463,00

- zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na odbudowę

infrastruktury drogowej 1 463,00

  1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 66 130,90 zł.,


Dział Rozdział Treść kwota


600 Transport i łączność 50 000,00

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 50 000,00

wydatki majątkowe 50 000,00851 Ochrona zdrowia 7 200,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 7 200,00

wydatki bieżące 7 200,00


900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 930,90

90095 Pozostała działalność 8 930,90

Wydatki majątkowe 8 930,90


  1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 463,00 zł.,


Dział Rozdział Treść kwota

600 Transport i łączność 1 463,00

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 463,00

Wydatki majątkowe 1 463,00


§ 2


1.Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 8 930,90 zł, którego źródłem finansowania ustala się wolne środki na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek

z lat ubiegłych.


§ 955 Przychody z innych rozliczeń krajowych 8 930,90 zł


§ 3


Dokonać przeniesień wydatków budżetowych

Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia


600 Transport i łączność 43 682 55 500

60011 Drogi publiczne krajowe 20 000

wydatki majątkowe 20 000

w tym: projekt budowy chodnika

w miejscowości Domaradz 20 000

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 20 000

wydatki majątkowe

w tym: projekt budowy chodnika

w miejscowości Barycz 20 000

60014 Drogi publiczne powiatowe 55 500

wydatki majątkowe 55 500

w tym: dotacja 55 500

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3 682

Wydatki bieżące 500

Wydatki majątkowe 3 182750 Administracja publiczna 1 845

75022 Rady gmin 1 845

Wydatki bieżące 1 845


754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 13 663

75412 Ochotnicze straże pożarne 13 663

Wydatki bieżące 13 663


801 Oświata i wychowanie 19 910

80101 Szkoły podstawowe 9 955

wydatki bieżące 9 955

80110 Gimnazja 9 955

wydatki bieżące 9 955


854 Edukacyjna opieka wychowawcza 19 910

85415 Pomoc materialna dla uczniów 19 910

wydatki bieżące 19 910


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
powrot
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-09-24
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 20 października 2021r. 03:14:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.