URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Nadanie nazw ulicom

Uchwała Nr V/38/03
Rady  Gminy  Domaradz
z  dnia  24 marca  2003 r.

w sprawie   nadania nazw ulicom.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

Rada Gminy u c h w a l a

co następuje :

§ 1


1. Nadać nazwy ulicom w miejscowość Domaradz.

2. Nazwy ulic oraz szczegółowy opis zawiera załącznik Nr 1 do

Uchwały, zaś schematyczny szkic sytuacyjny ulic przedstawiony został

w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2003 r.

§ 4


Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń

w miejscowości oraz opublikowaniu w Kwartalniku "Aktualności Gminy Domaradz"

Nazwy ulic w Domaradzu oraz opis ich położenia .

 

1. Ulica "Kresowa " (na szkicu oznaczona Nr 1 ).

Położenie : od skrzyżowania z drogą powiatową obok posesji Pana S.Tomonia

2. Ulica "Zielona" (na szkicu oznaczona Nr 2 ).

Położenie : od skrzyżowania z drogą powiatową obok posesji Pana K. Tarnawskiego.

3. Ulica "Chopina " (na szkicu oznaczona Nr 3).

Położenie : od skrzyżowania z drogą powiatową obok posesji Pana S.Mikosia.

4. Ulica "Boczna " (na szkicu oznaczona Nr 4).

Położenie : od skrzyżowania z drogą powiatową obok posesji Pana S.Gosztyły.

5. Ulica "Wesoła " (na szkicu oznaczona Nr 5 ).

Położenie : od skrzyżowania z drogą powiatową obok posesji Pana M.Piwowara.

6. Ulica " Długa" (na szkicu oznaczona Nr 6 ).

Położenie : od skrzyżowania z drogą gminną obok posesji Pana K.Stacha.

7. Ulica "Krajobrazowa " (na szkicu oznaczona Nr 7).

Położenie : od skrzyżowania z drogą gminną obok posesji Pana J.Dziedzica.

8. Ulica " Wanicówka" (na szkicu oznaczona Nr 8).

Położenie : od skrzyżowania z drogą gminną obok posesji Pana Z.Pałka

9. Ulica "Nadrzeczna " (na szkicu oznaczona Nr 9).

Położenie : od skrzyżowania z drogą gminną obok posesji Pana B.Ząbka

10.Ulica "Brysiówka " (na szkicu oznaczona Nr 10).

Położenie : od skrzyżowania z drogą gminną obok posesji Pana M.Brysia

11. Ulica "Cegielna"(na szkicu oznaczona Nr 11).

Położenie : od skrzyżowania drogi powiatowej Podhyb z drogą gminną Wanicówka do skrzyżowania z drogą powiatową Domaradz-Przysietnica

12. Ulica "Podkarpacka " (na szkicu oznaczona Nr 12).

Położenie : od skrzyżowania na Budziszu dróg : krajowej, gminnej i powiatowej do skrzyżowania na Rolach z drogą powiatową Domaradz-Przysietnica.

13. Ulica "Młynarska" (na szkicu oznaczona Nr 13).

Położenie : od skrzyżowania z drogą powiatową Podhyb obok mostu do skrzyżowania z droga powiatową Domaradz-Sanok na Płosinie.

14. Ulica "Bieszczadzka" (na szkicu oznaczona Nr 14).

Położenie : droga wojewódzka- od skrzyżowania na Płosinie do granicy wsi Blizne.

15. Ulica "Jana Pawła II" (na szkicu oznaczona Nr 15).

Położenie : droga krajowa- od skrzyżowania pod cmentarzem do granicy wsi Jasienica.

16. Ulica "Graniczna" (na szkicu oznaczona Nr 16).

Położenie : od skrzyżowania z drogą krajową tzn. droga Kozłówka.

17. Ulica "Brzozowa" (na szkicu oznaczona Nr 17).

Położenie : od skrzyżowania z drogą krajową obok Przystanku PKS Domaradz-Płosina.

18. Ulica "Ks. Jana Wojciecha Balickiego "(na szkicu oznaczona Nr 18).

Położenie : od skrzyżowania z drogą krajową obok posesji Pana E. Pleśniara

19. Ulica "Słoneczna" (na szkicu oznaczona Nr 19).

Położenie : od skrzyżowania z drogą krajową obok posesji Pani M. Duplaga.

20. Ulica " Ogrodowa" (na szkicu oznaczona Nr 20).

Położenie : od skrzyżowania z drogą krajową obok posesji Pani E.Jary.

21. Ulica "Cicha" (na szkicu oznaczona Nr 21).

Położenie : od skrzyżowania z drogą krajową obok posesji Pani A.Kapiszewskiej.

22. Ulica " Turystyczna" (na szkicu oznaczona Nr 22).

Położenie : od skrzyżowania z droga krajową obok Banku Spółdzielczego do granicy wsi Lutcza.

23. Ulica "Sportowa" (na szkicu oznaczona Nr 23).

Położenie : od skrzyżowania z droga krajową obok Domu Handlowego do granicy wsi Lutcza.

24. Ulica "Grodna" (na szkicu oznaczona Nr 24).

Położenie : od skrzyżowania z drogą powiatową Domaradz-Lutcza obok składu węglowego.

25. Ulica "Ks.Jerzego Popiełuszki "(na szkicu oznaczona Nr 25).

Położenie : od skrzyżowania z drogą powiatową Domaradz-Lutcza obok kiosku z artykułami przemysłowymi.

26. Ulica "Ks.Zdzisława Pelczara "(na szkicu oznaczona Nr 26).

Położenie : od skrzyżowania z drogą powiatową Domaradz-Lutcza obok Apteki.

27. Ulica "Przemysłowa" (na szkicu oznaczona Nr 27).

Położenie : od skrzyżowania z drogą powiatową Domaradz-Lutcza obok stadionu.

28. Ulica "Olchowa" (na szkicu oznaczona Nr 28).

Położenie : od skrzyżowania z drogą powiatową Domaradz-Lutcza obok posesji Pana K.Gołdy.

29. Ulica "Dębowa" - (na szkicu oznaczona Nr 29).

Położenie : od skrzyżowania z drogą powiatową Domaradz-Lutcza obok posesji Pana S.Turonia.

30. Ulica "Działkowa" (na szkicu oznaczona Nr 30).

Położenie : od skrzyżowania z drogą powiatową Domaradz-Lutcza w przysiółku Działki.

31. Ulica "Budziszańska" (na szkicu oznaczona Nr 31).

Położenie : od skrzyżowania z droga krajową obok posesji Pani C.Bober do skrzyżowania z drogami powiatową i krajową na Budziszu.

32. Ulica "Strażacka" - (na szkicu oznaczona Nr 32).

Położenie : od parku gminnego przez przysiółek Zagroda.

33. Ulica " Ks. Michała Tuleji" (na szkicu oznaczona Nr 33).

Położenie : od skrzyżowania z drogą krajowa w kierunku kościoła

34. Ulica "Rzeszowska" (na szkicu oznaczona Nr 34).

Położenie : droga krajowa-od skrzyżowania na pod cmentarzem do granicy wsi Lutcza.

35. Ulica "Miedzygórska " (na szkicu oznaczona Nr 35).

Położenie : od skrzyżowania z drogą gminną w Zatylu obok posesji Pana S.Orszuła.

36. Ulica "Leśna" (na szkicu oznaczona Nr 36).

Położenie : od skrzyżowania z drogą gminną na granicy wsi Lutcza do skrzyżowania przy Kościele w Zatylu.

37. Ulica "Wietrzna " (na szkicu oznaczona Nr 37).

Położenie : na Porębach- od skrzyżowania drogi wojewódzkiej z gminną Domaradz-Golcowa.

38. Ulica "Cesarska" (na szkicu oznaczona Nr 38).

Położenie : droga wojewódzka -od skrzyżowania pod cmentarzem do granicy wsi Golcowa na trasie Domaradz-Dynów.

39. Ulica "Ks. Prałata Antoniego Kołodzieja" (na szkicu oznaczona Nr 39).

Położenie : droga powiatowa-od skrzyżowania pod cmentarzem do granicy wsi Golcowa na trasie Domaradz-Przysietnica.

40. Ulica "Potoczna " (na szkicu oznaczona Nr 40).

Położenie : od skrzyżowania z drogą powiatową Domaradz-Przysietnica w kierunku posesji Pana R.Barańskiego.

41. Ulica "Głęboka " (na szkicu oznaczona Nr 41).

Położenie : od skrzyżowania z drogą powiatową obok posesji Pana T.Bobera.

42. Ulica "Nadłąkowa " (na szkicu oznaczona Nr 42).

Położenie : od skrzyżowania z drogą powiatową obok posesji Pana M.Duplagi.

43. Ulica "Spacerowa " (na szkicu oznaczona Nr 43).

Położenie : od skrzyżowania z drogą powiatowa obok posesji Pani J. Bryś.

44. Ulica "Stobnicka " (na szkicu oznaczona Nr 44).

Położenie : od skrzyżowania z drogą powiatową obok posesji E.Pitery.

45. Ulica "Mleczna " (na szkicu oznaczona Nr 45).

Położenie : od skrzyżowania z drogą powiatową obok posesji Pani M.Lasko-Tarabuła.

46. Ulica "Wiosenna " (na szkicu oznaczona Nr 46).

Położenie : od skrzyżowania z drogą powiatową obok posesji Pana T.Wnęka.

47. Ulica " Kręta" (na szkicu oznaczona Nr 47).

Położenie : od skrzyżowania z drogą gminną obok posesji Pana E.Jary.

48. Ulica " Majowa" (na szkicu oznaczona Nr 48).

Położenie : od skrzyżowania z drogą powiatową obok posesji Pani J.Kurcoń .

49. Ulica " Rolna" (na szkicu oznaczona Nr 49).

Położenie : od skrzyżowania z drogą powiatową obok posesji Pan J. Zająca .

50. Ulica "Pochyła " (na szkicu oznaczona Nr 50).

Położenie : od skrzyżowania z drogą powiatową obok posesji Pani I. Gniewek.

51. Ulica "Piesza " (na szkicu oznaczona Nr 51).

Położenie : od skrzyżowania z drogą powiatowa obok posesji Pana S.Ząbka.

52. Ulica "Spokojna " (na szkicu oznaczona Nr 52).

Położenie : od skrzyżowania z drogą powiatowa obok posesji Pana S.Łobazy.

53. Ulica "Przydrożna " (na szkicu oznaczona Nr 53).

Położenie : od skrzyżowania z drogą powiatową obok posesji Pani A.Ślęczka .

54. Ulica "Stroma " (na szkicu oznaczona Nr 54).

Położenie : od skrzyżowania z drogą powiatową obok posesji Pani H.Obłój.

55. Ulica "Galicyjska " (na szkicu oznaczona Nr 55).

Położenie : od skrzyżowania z drogą powiatową obok posesji Pana W.Jary

56. Ulica "Fiołkowa" (na szkicu oznaczona Nr 56).

Położenie : od skrzyżowania z drogą powiatową obok posesji Pana S.Rogoza.

57. Ulica "Szkolna " (na szkicu oznaczona Nr 57).

Położenie : od skrzyżowania obok Domu Strażaka w Domaradzu-Góra do Obszaru .

58. Ulica " Kwiatowa" (na szkicu oznaczona Nr 58).

Położenie : od skrzyżowania dróg gminnych w przysiółku Zakarczma w kierunku przysiółka Krzywa.

59. Ulica "Kościelna " (na szkicu oznaczona Nr 59).

Położenie : od skrzyżowania z drogą powiatową obok kościoła.

60. Ulica "Podgórska " (na szkicu oznaczona Nr 60).

Położenie : od skrzyżowania z drogą powiatową obok posesji Pana Z. Dudka.

61. Ulica "Debrzańska" (na szkicu oznaczona Nr 61).

Położenie : od skrzyżowania z droga powiatową przy moście przez przysiółek Debrza.

62. Ulica "Jasna" (na szkicu oznaczona Nr 62).

Położenie : od skrzyżowania z droga powiatową przez przysiółek Jasna Góra.

63. Ulica "Polna"( na szkicu oznaczona Nr 63)

Położenie : na Porębach od skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą

gminną prowadząca do posesji Pana B.Augustyna.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 13 czerwca 2024r. 10:02:06
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.