URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Podatek od środków transportu

Uchwała XII/76/03  
Rady  Gminy  Domaradz   
z dnia 25 listopada 2003 r.


w sprawie ustalenia  wysokości  stawek podatku od środków  transportowych.

 


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1594 oraz art.10, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 9 poz. 84 .

Rada  Gminy u c h w a l a
co następuje:

  § 1.

Ustala się roczną stawkę podatku od środków transportowych w wysokości:

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a/ od 3,5 t do 5,5 t włącznie  600,00 zł
b/ powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie 1 000,00 zł
c/ powyżej 9,0 t i poniżej 12 t    1 200,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej  i wyprodukowanych po 31 grudnia 1999 roku:

a/ od 3,5 t do 5,5 t włącznie  540,00 zł
b/ powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie    900,00 zł
c/ powyżej 9,0 t i poniżej  12 t   1 080,00 zł

3. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej  i wyprodukowanych po 31 grudnia 1999roku i posiadających katalizatory:

a/ od 3,5 t do 5,5 t włącznie  510,00 zł
b/ powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie    850,00 zł
c/ powyżej 9,0 t i poniżej 12 t    1 020,00 zł

 

4. Od samochodów ciężarowych o liczbie osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 1/  dwie osie:
  a/ nie mniej niż 12 t do mniej niż 13 t    800,00 zł
  b/ nie mniej niż 13 t do mniej niż 14 t    850,00 zł
  c/ nie mniej niż 14 t do mniej niż 15 t    900,00 zł  
  d/ nie mniej niż 15 t    617,00 zł

2/   trzy osie: 
  a/ nie mniej niż 12 t do mniej niż 17 t 1 050,00 zł
  b/ nie mniej niż 17 t do mniej niż 19 t 1 028,00 zł  
  c/ nie mniej niż 19 t do mniej niż 21 t 1 350,00 zł
  d/ nie mniej niż 21 t do mniej niż 23 t 1 340,00 zł
  e/ nie mniej niż 23 t do mniej niż 25 t 1 650,00 zł  
  f/ nie mniej niż 25 t  1 750,00 zł
   
3/   cztery osie i więcej: 
  a/ nie mniej niż 12 t do mniej niż 25 t 1 500,00 zł  
  b/ nie mniej niż 25 t do mniej niż 27 t 1 600,00 zł  
  c/ nie mniej niż 27 t do mniej niż 29 t 1 700,00 zł 
  d/ nie mniej niż 29 t do mniej niż 31 t 1 800,00 zł 
  e/ nie mniej niż 31 t  1 900,00 zł

5. Od samochodów ciężarowych o liczbie osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych:

 1/  dwie osie:
  a/ nie mniej niż 12 t do mniej niż 13 t    800,00 zł
  b/ nie mniej niż 13 t do mniej niż 14 t    850,00 zł
  c/ nie mniej niż 14 t do mniej niż 15 t    900,00 zł  
  d/ nie mniej niż 15 t 1 252,00 zł

2/   trzy osie: 
  a/ nie mniej niż 12 t do mniej niż 17 t 1 050,00 zł
  b/ nie mniej niż 17 t do mniej niż 19 t 1 200,00 zł  
  c/ nie mniej niż 19 t do mniej niż 21 t 1 350,00 zł
  d/ nie mniej niż 21 t do mniej niż 23 t 1 500,00 zł
  e/ nie mniej niż 23 t do mniej niż 25 t 1 650,00 zł  
  f/ nie mniej niż 25 t  1 750,00 zł
 
 
3/   cztery osie i więcej: 
  a/ nie mniej niż 12 t do mniej niż 25 t 1 500,00 zł  
  b/ nie mniej niż 25 t do mniej niż 27 t 1 700,00 zł  
  c/ nie mniej niż 27 t do mniej niż 29 t 1 900,00 zł 
  d/ nie mniej niż 29 t do mniej niż 31 t 2 452,80 zł 
  e/ nie mniej niż 31 t 2 452,80 zł
 
6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów /ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa/:

a/ od 3,5 t do 5,5 t włącznie  780,00 zł
b/ powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie 1 100,00 zł
c/ powyżej 9,0 t i poniżej 12,0 t 1 300,00 zł

7. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów /ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa/
i wyprodukowanych po 31 grudnia 1999 roku:

a/ od 3,5 t do 5,5 t włącznie  702,00 zł
b/ powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie    990,00 zł
c/ powyżej 9,0 t i poniżej 12,0 t 1 170,00 zł

8. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów /ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa/
i wyprodukowanych po 31 grudnia 1999 roku i posiadających katalizatory:

a/ od 3,5 t do 5,5 t włącznie  663,00 zł
b/ powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie    935,00 zł
c/ powyżej 9,0 t i poniżej 12,0 t 1 105,00 zł

9. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o liczbie osi, dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów /ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
1/ dwie osie:
a/ nie mniej niż 12 t do mniej niż 18 t   670,00 zł   
b/ nie mniej niż 18 t do mniej niż 25 t   750,00 zł
c/ nie mniej niż 25 t do mniej niż 31 t    1 000,00 zł
d/ nie mniej niż 31 t    1 413,00 zł 
2/ trzy osie:
a/ nie mniej niż 12 t do mniej niż 40 t    1 300,00 zł 
b/ nie mniej niż 40 t    1 723,00 zł

10.  Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o liczbie osi, dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów /ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa/ i z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

1/ dwie osie:
a/ nie mniej niż 12 t do mniej niż 18 t    900,00 zł   
b/ nie mniej niż 18 t do mniej niż 25 t 1 100,00 zł
c/ nie mniej niż 25 t do mniej niż 31 t 1 250,00 zł
d/ nie mniej niż 31 t 1 937,76 zł 

2/ trzy osie:
a/ nie mniej niż 12 t do mniej niż 40 t 1 723,00 zł 
b/ nie mniej niż 40 t 2 548,65 zł

11. Od przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej łącznie z pojazdem silnikowym, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

  a/ od 7 t do 10 t  włącznie  400,00 zł  
  b/ powyżej 10 t do poniżej 12 t  500,00 zł

12. Od przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej łącznie z pojazdem silnikowym, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego i wyprodukowanych
po 31 grudnia 1999 roku:

  a/ od 7 t do 10 t  włącznie  350,00 zł  
  b/ powyżej 10 t do poniżej 12 t  450,00 zł

13. Od przyczep i naczep o liczbie osi, dopuszczalnej masie całkowitej łącznie  z pojazdem silnikowym, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

1/ jedna oś:
    a/ nie mniej niż 12 t do mniej niż 18 t  600,00 zł
    b/ nie mniej niż 18 t do mniej niż 25 t  800,00 zł
    c/ nie mniej niż 25 t  950,00 zł  
 
2/ dwie osie:
    a/ nie mniej niż 12 t do mniej niż 28 t    560,00 zł
    b/ nie mniej niż 28 t do mniej niż 33 t    700,00 zł
    c/ nie mniej niż 33 t do mniej niż 38 t    850,00 zł
  d/ nie mniej niż 38 t 1 150,00 zł  

   3/ trzy osie:
a/ nie mniej niż 12 t do mniej niż 38 t 1 000,00 zł
   b/ nie mniej niż 38 t 1 200,00 zł  

14. Od przyczep i naczep o liczbie osi, dopuszczalnej masie całkowitej łącznie  z pojazdem silnikowym, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

1/ jedna oś:
    a/ nie mniej niż 12 t do mniej niż 18 t    600,00 zł
    b/ nie mniej niż 18 t do mniej niż 25 t    800,00 zł
    c/ nie mniej niż 25 t    950,00 zł  
 
2/ dwie osie:
    a/ nie mniej niż 12 t do mniej niż 28 t    800,00 zł
    b/ nie mniej niż 28 t do mniej niż 33 t 1 000,00 zł
    c/ nie mniej niż 33 t do mniej niż 38 t 1 292,00 zł
  d/ nie mniej niż 38 t 1 700,00 zł  

   3/ trzy osie:
a/ nie mniej niż 12 t do mniej niż 38 t   1 000,00 zł
   b/ nie mniej niż 38 t   1 281,00 zł  


15.  Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia, łącznie z miejscem kierowcy:

  a/ mniej niż 30 miejsc    430,00 zł
  b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc  600,00 zł
 
16.  Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia, łącznie z miejscem kierowcy 
 i wyprodukowanych po 31 grudnia 1999 roku:

  a/ mniej niż 30 miejsc    320,00 zł
  b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc  970,00 zł

17.  Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia, łącznie z miejscem kierowcy 
 i wyprodukowanych po 31 grudnia 1999 roku i posiadających katalizatory:

a/ mniejszej niż 30 miejsc 270,00 zł
  b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc 820,00 zł

§ 2

  
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do podatków należnych od 01 stycznia 2004 roku.

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 22 maja 2024r. 09:12:40
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.