URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Zmiany w budżecie gminy

Uchwała Nr XII/74/03
   Rady  Gminy  Domaradz
  z dnia 25 listopada 2003 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 r.


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z  2001r. Nr 142, poz.1591  z późn. zm.) oraz art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych tekst jednolity z 2003 Dz.U.Nr 15 poz. 148
 

Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :

    §  1


- W związku z przyznaniem przez Ministerstwo Finansów części rekompensującej subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych.

1.  Zwiększyć dochody budżetu gminy  o kwotę    40 539,00 złotych

Dz. 758 Rozliczenie różne   40 539,00 zł   
- część rekompensująca subwencji ogólnej    40 539,00 zł

2. Zmniejszyć przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę  40 539,00

§  952  Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  40 539,00


§  2


W załączniku Nr 5 do uchwały Nr IV/18/03 z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 r. w zadaniu pod nazwą Sala Sportowa w Baryczy
 w rubryce "Wydatki w latach" w roku 2003 kwotę "50.000" zastępuje się kwotą  "115.000 zł"   ze względu na zmianę zakresu wykonywanych prac poprzez wykonanie dodatkowych robót ziemnych i wykonanie fundamentów.

 

§  3

1. Dokonać przeniesień wydatków budżetowych:
   
Dział   Rozdział    Treść    Zwiększenia    Zmniejszenia

400    Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę 7 000 zł
    40002   Dostarczanie wody 7 000 zł
wydatki bieżące  7 000 zł 

600 Transport i łączność    15 095 zł
  60095   Pozostała działalność  15 095 zł
   Wydatki bieżące 15 095 zł

750 Administracja publiczna    18 925 zł
75023    Urzędy gmin  18 925 zł
   Wydatki bieżące    18 925 zł 

757   Obsługa długu publicznego   3 830 zł
    75702   Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego  3 830 zł
wydatki bieżące 3 830 zł
900 Gospodarka komunalna
    i ochrona środowiska  10 000 zł   3 000 zł
   90001   Gospodarka ściekowa i ochrona
    wód   3 000 zł
    wydatki bieżące    3 000 zł
    90002   Gospodarka odpadami    10 000 zł  
Wydatki bieżące 10 000 zł 

§  4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

    §  5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nr XII

Zwiększenia:

W związku z pismem Ministra Finansów  z dnia 2003-10-07 o przekazaniu kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień
następuje zwiększenie subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 40 539 złotych.

Przeniesienia wydatków:

Zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023 Urzędy gmin " wydatki bieżące o kwotę 18 925 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu w:
- rozdziale 60095 Pozostała działalność  z przeznaczeniem na zakup paliwa w kwocie 15 095 złotych,
- rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek   
jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 830 złotych.

Zmniejszenie planu wydatków:
 w rozdziale 40002 " Dostarczanie wody o kwotę 7 000 złotych,
 w rozdziale 70022 -  Rady Gminy o kwotę 8 000 złotych,
 w rozdziale 90001-  Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 3 000 złotych

Zwiększenie planu wydatków:
W rozdziale 75095 - Pozostała działalność  o kwotę 8 000 złotych na wykonanie Uchwały w sprawie nadania nazw ulicom.
W rozdziale 90002 -  Gospodarka odpadami o kwotę 10 000 złotych / wywóz śmieci na wysypisko w Dukli/


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 19 czerwca 2024r. 03:33:31
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.