URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Zasady udzielania i rozmiar zniżek ...

Uchwała  Nr IX/62/03
Rady Gminy Domaradz
z dnia  18 sierpnia  2003 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego  wymiaru zajęć  oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dyrektorów szkół na terenie gminy.


Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst jednolity : Dz. U. z 1997r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.) , art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)  po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w Rzeszowie

Rada Gminy   u c h w a l a 
co następuje:

§ 1

Ustala się zasady udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnice między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć  a wymiarem określonym  w niżej podanej tabeli:

Lp. Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar zajęć

1. Dyrektor zespołu szkół, ginazjum lub szkoły podstawowej  -do 4 oddziałów: 10
 -od 5 do 7 oddziałów: 8
 -8 i więcej oddziałów: 5
2. Wicedyrektor zespołu szkół, szkoły
podstawowej lub gimnazjum
-12 i więcej oddziałów: 9 

 

 

 

 


§ 2

W przypadku, gdy ilość godzin przedmiotu nauczanego przez dyrektora będzie niższa niż ustalona w & 1 w tabeli, uznaje się wymagane pensum w wysokości ilości godzin wynikających z planu nauczania danego przedmiotu.

§ 3

Wójt Gminy w ramach posiadanych środków finansowych może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora szkoły od obowiązku  realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonego w tabeli w & 1, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.

§ 4

Nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, organ prowadzący może przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym czterech godzin tygodniowo, chyba, że z planów nauczania przedmiotu wynika potrzeba  przydzielenia większej ilości godzin.

§ 5

Wymiar zajęć ustalony zgodnie z §1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli którym powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2003 roku.

§ 8

Traci moc Uchwała:

1) Nr XI/70/99 Rady Gminy Domaradz z dnia 31 sierpnia 1999r.
2) Nr XVIII/135/2000 Rady Gminy Domaradz z dnia 26 sierpnia 2000r.
3) Nr XXXIII/267/2002 Rady Gminy Domaradz z dnia 26 czerwca 2002r.
W sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz przyznawania  zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dyrektorów szkół na terenie gminy Domaradz


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 22 maja 2024r. 11:06:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.