URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Zmiana uchwały Nr XXV/161/05 Rady Gminy Domaradz z dnia 20 maja 2005 r.
Uchwała Nr VI/35/07 
Rady Gminy Domaradz
z dnia 14 marca 2007 r.
 
 
w sprawie  zmiany uchwały Nr XXV/161/05 Rady Gminy Domaradz z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
 
      Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r.Nr 142, poz.1591 z późń. zm.) oraz art.90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.)
 

Rada Gminy u c h w a l a

co następuje:
 
  § 1
 
W Uchwale Nr XXV/161/05  z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów § 14 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie
"§ 14. 1 Stypendium szkolne przyznane w formie o której mowa w Rozdziale III § 6 regulaminu realizowane jest przelewem na rachunek bankowy instytucji prowadzącej zajęcia edukacyjne.
2. Stypendium szkolne przyznane w formach o których  mowa w Rozdziale III § 7 i 8 realizowane jest poprzez refundację poniesionych wydatków w 3 ratach:
- pierwsza rata za okres od 01 stycznia do 31 marca w terminie od  25 marca do 10 kwietnia.
- druga rata za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca w terminie od 25 czerwca do 10 lipca
-  trzecia rata za okres od 1 września do 31 grudnia w terminie od 15 " 31 grudnia  na podstawie przedłożonych faktur VAT, rachunków lub innych dowodów poniesionych kosztów
W uzasadnionych przypadkach refundacja może być dokonana w krótszych okresach uzgodnionych z wnioskodawcą."
 
   § 2
 
Traci moc uchwała Nr XXXIV/216/06 Rady Gminy Domaradz z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmiany własnej uchwały  Nr XXV/161/05 Rady Gminy Domaradz  z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
      § 3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym   
Województwa Podkarpackiego. 
 
 
powrot
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-03-25
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 21 lutego 2024r. 03:48:59
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.