URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Powiadomienie skarbnika o obowiązku złożenia ośw. lustr.

Uchwała  Nr VII/44/07

Rady   Gminy  Domaradz
z  dnia  16 kwietnia 2007 r.
 
w sprawie  powiadomienia Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy
o obowiązku  złożenia oświadczenia lustracyjnego
 
 
 
  Na podstawie art. 56 ust. 2  w związku z art. 4 pkt 32 i art. 8 pkt 31ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr 218, poz. 1592 z późn.zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591)
 
Rada  Gminy  u c h w a l a
co  następuje :
 
§ 1
1. Powiadomić Sekretarza Gminy Pana Stanisława Gierulę oraz Skarbnika Gminy Panią Marię Leń o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
2. Projekt powiadomienia oraz wzór oświadczenia o którym mowa w ust. 1 stanowią załączniki Nr 1,2 i 3 do uchwały.
 
§ 2
Upoważnić Przewodniczącego Rady Gminy Domaradz do podpisania i przekazania Panu Stanisławowi Gieruli i Pani Marii Leń powiadomienia o którym mowa w § 1 oraz do odebrania oświadczenia od osób zobowiązanych
i ich przekazania do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.
 
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Domaradz, dnia 16.04.2007 r.
 
 
Pani
Maria Leń
Skarbnik Gminy Domaradz
 
Na podstawie art. 56 ust.2 w związku z art. 4 pkt 32 ustawy z dnia18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr 218, poz. 1592 z późn.zm.) informuję Panią , że w związku z pełnieniem funkcji Skarbnika Gminy Domaradz ma Pani obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego.
Oświadczenie należy złożyć w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia niniejszego powiadomienia na ręce Pana Jana Kędry- Przewodniczącego Rady Gminy Domaradz, który został upoważniony przez radę do odebrania oświadczenia.
Jednocześnie informuję, że w myśl ar. 57 ust. 1 cyt. wyżej uchwały, niezłożenie w terminie oświadczenia lustracyjnego przez osobę zobowiązaną do jego złożenia powoduje pozbawienie pełnionej funkcji publicznej.
W załączeniu przesyłam wzór oświadczenia lustracyjnego.

Domaradz, dnia 16.04.2007 r.
 
Pan
Stanisław Gierula
Sekretarz Gminy Domaradz
 
Na podstawie art. 56 ust.2 w związku z art. 4 pkt 32 ustawy z dnia18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr 218, poz. 1592 z późn.zm.) informuję Pana , że w związku z pełnieniem funkcji Sekretarza Gminy Domaradz ma Pan obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego.
Oświadczenie należy złożyć w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia niniejszego powiadomienia na ręce Pana Jana Kędry- Przewodniczącego Rady Gminy Domaradz, który został upoważniony przez radę do odebrania oświadczenia.
Jednocześnie informuję, że w myśl ar. 57 ust. 1 cyt. wyżej uchwały, niezłożenie w terminie oświadczenia lustracyjnego przez osobę zobowiązaną do jego złożenia powoduje pozbawienie pełnionej funkcji publicznej.
W załączeniu przesyłam wzór oświadczenia lustracyjnego.

powrot
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-04-23
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 04 października 2022r. 19:10:21
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.