URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
Uchwała  Nr IX/61/ 07

Rady Gminy  Domaradz

z dnia  26 lipca 2007 r.
 
 
w sprawie określenia  tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć nauczycieli realizujących  w ramach stosunku pracy obowiązki określone  dla stanowisk o różnym tygodniowym  obowiązkowym wymiarze godzin .
 
 
Na podstawie  art.18 ust.2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust.7 pkt.3 ustawy z dnia 26 stycznia  1982 r. Karta Nauczyciela  (tekst jednolity  z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.)
 
Rada Gminy  u c h w a la
co następuje:
 
   § 1
Celem ustalenia uśrednionego pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym  tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin , liczbę godzin zajęć z poszczególnych  obowiązkowych wymiarów przelicza się na pełne etaty i sumuje . Uzyskana suma etatów przeliczeniowych  równa jest liczbie godzin zajęć realizowanych  z poszczególnych obowiązkowych tygodniowych wymiarów czasu pracy. Stosując zasadę proporcjonalności oblicza się uśrednione pensum dla nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki  określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
 
  § 2
 
2.Wysokość stawki  za 1 godzinę ponadwymiarową  dla nauczyciela realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin z uśrednionego pensum  o którym mowa w § 1 oblicza się, dzieląc odpowiednią stawkę wynagrodzenia  zasadniczego wynikającą z tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 z późń. zm.), przez miesięczną liczbę godzin będącą  wynikiem pomnożenia  tygodniowego uśrednionego pensum o którym mowa w  §1, przez 4,16 " z zaokrągleniem  do pełnych  godzin, w ten sposób ,że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się  a co najmniej  0,5  godziny liczy się  za pełną  godzinę.  
     § 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 
powrot
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-07-30
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 22 lutego 2024r. 18:55:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.