URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Zmiany w budżecie gminy

Uchwała Nr XXVII/173/05  
Rady  Gminy  Domaradz
z dnia 02 września 2005 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z  2001r. Nr 142, poz.1591  z późn. zm.) oraz art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych tekst jednolity z 2003 Dz.U.Nr 15 poz. 148 z późn.zm.   
 
Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :   

§  1


1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę  11 600 zł.,

Dział  400  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
    gaz i wodę    739 zł
- wpływy z opłat za wodę   739 zł

Dział  700  Gospodarka  mieszkaniowa  8 800 zł
    -  środki na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej  otrzymane
    z Fundacji " Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej"  8 800 zł

Dział  900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  2 061 zł
   - wpływy z opłat za odbiór ścieków  1 416 zł  
   - wpływy z opłat za wywóz śmieci   276 zł
   - odsetki od nieterminowych wpłat  369 zł   

§  2

1.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  74 802 zł.,
Dział   Rozdział    Treść  kwota zł.

600  Transport i łączność    66 002
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 66 002
    Wydatki majątkowe    66 002

700  Gospodarka mieszkaniowa   8 800
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami   8 800
    Wydatki majątkowe  8 800

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę  275 290 zł.,

Dział   Rozdział    Treść   kwota

600  Transport i łączność   275 290 zł 
    60016   Drogi publiczne gminne    275 290 zł
  Wydatki majątkowe  275 290 zł

 §  3

Wydatki zwiększone w § 2, a nie mające pokrycia w dochodach zostaną pokryte kredytem długoterminowym.

1. §  952  Przychody z zaciągniętych  pożyczek i kredytów
  na rynku krajowym  63 202,00 zł

§ 4

1. Dokonać przeniesień wydatków budżetowych:

Dział   Rozdział    Treść   Zwiększenia    Zmniejszenia

600  Transport i łączność    37 960 39 960
 
60016 Drogi publiczne gminne   6 710   8 710  
    Wydatki bieżące   8 710
    Wydatki majątkowe  6 710

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   31 250   31 250 
    Wydatki bieżące 31 250
    Wydatki majątkowe 31 250
 
700  Gospodarka mieszkaniowa  12 693    12 693

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  12 693    12 693
    wydatki bieżące  12 693
    wydatki majątkowe  12 693

851 Ochrona zdrowia    3 000  3 000
  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi    3 000 3 000  
   Wydatki bieżące    3 000
    W tym:
    Dotacja na tworzenie warunków
    sprzyjających realizacji potrzeb, których
    zaspokojenie  motywuje powstrzymywanie
    się od spożywania alkoholu   3 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   2 000
92109    Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  2 000
   wydatki bieżące  2 000
   w tym: 
   dotacja 2 000


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 28 maja 2024r. 05:42:30
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.