URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Zmiany w budżecie gminy

Uchwała Nr XXVIII/176/05  
Rady  Gminy  Domaradz
z dnia 28 września 2005 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z  2001r. Nr 142, poz.1591  z późn. zm.) oraz art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych tekst jednolity z 2003 Dz.U.Nr 15 poz. 148 z późn.zm.   
 
Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :   

§  1

1. Dokonać przeniesień wydatków budżetowych:

Dział   Rozdział    Treść   Zwiększenia    Zmniejszenia

010  Rolnictwo i łowiectwo  500

01030 Izby rolnicze 500
    wydatki bieżące    500
    w tym:
    dotacje   500 

600  Transport i łączność 11 345    16 845

60016 Drogi publiczne gminne 7 148 9 697 
    Wydatki bieżące 7 148 9 697

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4 197 7 148
    Wydatki bieżące   7 148
    Wydatki majątkowe   4 197
    W tym;
  Odbudowa gminnej infrastruktury drogowej:   4 197
- droga gminna Domaradz Łobaza Stolarz
- droga gminna Domaradz Płosina Skała
- droga gminna Domaradz Stachowicz Krzywa
  
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
  przeciwpożarowa    3 500

   75412 Ochotnicze straże pożarne  3 500
  Wydatki bieżące  3 500


756  Dochody od osób prawnych, od osób
  fizycznych i od innych jednostek
  nieposiadających osobowości prawnej
  oraz wydatki związane z ich poborem  3 000

   75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
  należności  3 000
  Wydatki bieżące    3 000
  W tym:
  Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   3 000

900  Gospodarka komunalna i ochrona
    środowiska 4 500

90003 Oczyszczanie miast i wsi   2 500
    Wydatki bieżące 2 500

90015 Oświetlenie ulic placów i dróg   2 000
    Wydatki bieżące 2 000

§ 4

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 28 maja 2024r. 07:16:27
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.