URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Zmiany w budżecie gminy

Uchwała Nr XXVI/167/05  
Rady  Gminy  Domaradz
z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z  2001r. Nr 142, poz.1591  z późn. zm.) oraz art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych tekst jednolity z 2003 Dz.U.Nr 15 poz. 148 z późn.zm.   
 
Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :  

§  1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę  26 240 zł.,

Dział  400  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
    gaz i wodę   13 000 zł
- wpływy z opłat za wodę  13 000 zł

Dział  801  Oświata i wychowanie   3 240 zł
- dotacja dla przedszkola niepublicznego na podstawie
   porozumienia z gminą Niebylec   3 240 zł

Dział  900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    10 000 zł
   - wpływy z opłat za odbiór ścieków    10 000 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  30 048 zł.,

Dział   Rozdział    Treść    kwota

400  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
   elektryczną, gaz i wodę    2 780 zł
    40002   Dostarczanie wody  2 780 zł  
wydatki bieżące   2 780 zł

700   Gospodarka mieszkaniowa    11 541 zł
   70005    Gospodarka gruntami i nieruchomościami    11 541 zł
wydatki bieżące 11 541 zł

801   Oświata i wychowanie 3 240 zł 
   80104    Przedszkola  3 240 zł
wydatki bieżące   3 240 zł
w tym: 
dotacja  3 240 zł
(dla Przedszkola Sióstr Służebniczek NMP)   
851   Ochrona zdrowia  5 000 zł
   85111    Szpitale ogólne    5 000 zł   
Wydatki majątkowe 5 000 zł
(Pomoc finansowa na zakup karetki Pogotowia Ratunkowego
    dla Oddziału Pomocy Doraźnej Szpitala Specjalistycznego
    w Brzozowie) 
   
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    7 487 zł
    90017   Zakłady gospodarki komunalnej 7 487 zł
wydatki bieżące   7 487 zł
w tym;
dotacja przedmiotowa  7 487 zł

§ 2

1. Dokonać przeniesień wydatków budżetowych:

Dział   Rozdział    Treść   Zwiększenia    Zmniejszenia

600  Transport i łączność 7 323    9 323
60016 Drogi publiczne gminne   2 000 
    wydatki bieżące    2 000

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych    7 323   7 323
    Wydatki bieżące   7 323
    Wydatki majątkowe  7 323

630 Turystyka   3 808
60095    Pozostała działalność 3 808
   wydatki bieżące 3 808

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
  przeciwpożarowa   2 000
   75412 Ochotnicze straże pożarne 2 000
  wydatki bieżące 2 000

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§  4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 20 kwietnia 2024r. 05:44:42
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.