URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Zasady korzystania ze stołówki szkolnej
Uchwała  Nr XIII /95 /2008
Rady Gminy Domaradz
z dnia 18 stycznia 2008 roku
 
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych i ustalenia
    wysokości opłat  za  posiłki.
 
Na podstawie art. 67a, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (tekst jednolity : Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.)
 
Rada Gminy Domaradz
uchwala, co następuje:
    § 1
Osobami uprawnionymi do korzystania ze stołówki szkolnej są dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Domaradz.
   § 2
Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
 § 3
  Ustala się opłatę za posiłek w stołówkach szkolnych dla uczniów
w wysokości 2,10 zł.
§ 4
 Opłatę ustaloną  w § 3 wnosi się w okresach miesięcznych , do 10 dnia miesiąca w którym następuje korzystanie ze stołówki szkolnej.
§ 5
W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może, na wniosek rodziców wyznaczyć inny niż określony w § 4 termin wniesienia opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej, ustalonej na podstawie § 3.
    § 6
Za uczniów, którym przyznano świadczenie w postaci zakupu posiłku, opłaty w wysokości ustalonej w § 3  wnosi właściwy ośrodek pomocy społecznej bądź inna osoba prawna lub fizyczna w terminie ustalonym w § 4 .
    § 7
W przypadku nieobecności ucznia  uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej zwrotowi podlega  dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za każdy, z wyłączeniem pierwszego, dzień nieobecności z zastrzeżeniem § 8. Zasada ta ma odpowiednio zastosowanie w przypadku rezygnacji  z posiłku przez ucznia uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej.
§ 8
Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za pierwszy dzień nieobecności  lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłku w przypadku , gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność lub rezygnację.
§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaradz.
§ 10
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, z mocą od 1 marca 2008.  
powrot
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-01-29
Publikujący -
Dodano do archiwum
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 26 października 2020r. 13:59:07
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.