URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Likwidacja SP ZOZ w Domaradzu
UCHWAŁA Nr XV/104/08
Rady Gminy Domaradz
z dnia  17 kwietnia 2008 r.
 
 
w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
    w Domaradzu.
 
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt.9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian.), oraz art. 36 i art. 43 ust 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 z późn. zmian)
 
Rada Gminy uchwala
co następuje:
 
§ 1
 Dokonać likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Domaradzu, zwanego w dalszej części uchwały " Zakładem"  z dniem 31 lipca 2008 roku.
 
§ 2
Osobom korzystającym ze świadczeń zdrowotnych likwidowanego Zakładu, dalsze nieprzerwane ich udzielanie w dotychczasowym zakresie wynikającym
z umowy zawartej z NFZ , bez istotnego ograniczenia ich dostępności,  warunków udzielania i jakości, będzie zapewniać Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ośrodek Zdrowia w Domaradzu"  36-230 Domaradz 327 , który rozpocznie swoją działalność z dniem 1 sierpnia 2008 r.
 
§ 3
 1. Mienie stanowiące własność Gminy Domaradz podlega zwrotowi przez
 likwidowany Zakład z dniem zaprzestania działalności.
2.  Mienie dotychczas wykorzystywane przez likwidowany Zakład  podlegać
     będzie:
  1/ odpłatnemu wydzierżawieniu pomieszczeń  dla Niepublicznego     Zakładu Opieki Zdrowotnej "Ośrodek Zdrowia w Domaradzu".
  2/ sprzedaży pozostałych składników  majątkowych ( pozostałych   środków trwałych w użytkowaniu) dla  Niepublicznego Zakładu Opieki   Zdrowotnej "Ośrodek Zdrowia w Domaradzu".
3. Mienie określone w § 3 ust. 1 pkt  2  które nie zostanie zbyte na rzecz  
    podmiotu o którym mowa w pkt  2 , podlegać będzie sprzedaży
z pierwszeństwem dla podmiotów świadczących usługi zdrowotne na terenie gminy.
 
§ 4
1. Czynności związane z likwidacja Zakładu wynikające z niniejszej uchwały
    realizowane będą przez likwidatora Zakładu powołanego przez wójta gminy
    w drodze odrębnego zarządzenia.
2. Do czynności określonych w ust. 1 należą w szczególności:
  1/ przeprowadzenie inwentaryzacji mienia likwidowanego Zakładu,
  2/ sporządzenie bilansu na dzień otwarcia likwidacji i dzień jej       zakończenia,
  3/ protokólarne przekazanie mienia likwidowanego Zakładu gminie.
  4/ dokonanie czynności prawnych wynikających z przepisów prawa pracy     wobec pracowników likwidowanego Zakładu,
  5/ przygotowanie niezbędnych dokumentów do wykreślenia Zakładu
      z rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
  6/ przekazanie dokumentacji medycznej i finansowej podmiotom zgodnie
      z odrębnymi przepisami.
 
§ 5
1. Ustala się termin otwarcia postępowania likwidacyjnego na dzień 30 kwietnia 2008 roku.
2. Ustala się termin zakończenia czynności związanych z likwidacją na dzień 31 lipca 2008 roku.
 
§ 6
Zobowiązania i należności likwidowanego Zakładu stają się zobowiązaniami
i należnościami gminy zgodnie z art. 60 ust. 6 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
 
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
 
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez rozplakatowania na terenie gminy.
 
powrot
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-04-23
Publikujący -
Dodano do archiwum
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 24 października 2020r. 21:51:03
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.