URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Zmiany w budżecie
Uchwała Nr XV/111/08

Rady  Gminy  Domaradz

z dnia 17 kwietnia 2008 r.

 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.
   
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art.165, art.168, art. 174, art. 176, art.184, ustawy z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póź.zm.
 
Rada Gminy Domaradz
u c h w a l a  co następuje :
 
 
§ 1
 
1.  Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę  552 266,54 zł.,
 
Dział Treść   kwota 
 
750  Administracja publiczna    300,20
   - dotacja z powiatu na pokrycie kosztów przejazdu
  poborowych  300,20
 
758  Różne rozliczenia    541 407,00
   Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin 541 407,00
 
801 Oświata i wychowanie  4 259,34
   - odszkodowanie od ubezpieczyciela   4 259,34
 
926 Kultura fizyczna i sport    6 300,00
   - dotacja na dofinansowanie zajęć dla uczniów z
  Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych    6 300,00
  
2.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  552 266,54 zł.,
 
Dział   Rozdział    Treść Kwota
 
600    Transport i łączność   107 341,34
    60011    Drogi publiczne krajowe 46 780,00  
  Wydatki majątkowe 46 780,00 
    60016    Drogi publiczne gminne  60 561,34
Wydatki bieżące   60 561,34
 
630    Turystyka 17 000,00
    60095    Pozostała działalność   17 000,00
Wydatki majątkowe  17 000,00
 
400    Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
  elektryczną, gaz i wodę    5 000,00
40002   Dostarczanie wody   5 000,00
  Wydatki bieżące   5 000,00  
 
700    Gospodarka mieszkaniowa  11 000,00
  70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  11 000,00
  Wydatki bieżące  11 000,00 
 
750    Administracja publiczna  58 552,20
   75023 Urzędy gmin    56 252,00
  Wydatki bieżące  47 952,00
  w tym:
  Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  24 452,00
  Wydatki majątkowe   8 300,00
   75045 Komisje poborowe    300,20
  Wydatki bieżące   300,20
   75095 Pozostała działalność     2 000,00
Wydatki bieżące 2 000,00
 
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  16 200,00
      75412 Ochotnicze straże pożarne    16 200,00
Wydatki bieżące   16 200,00
 
756    Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
    jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz
    wydatki związane z ich poborem   1 700,00
   75647     Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
  budżetowych  1 700,00
  wydatki bieżące 1 700,00
 
801    Oświata i wychowanie   304 873,00
  80101  Szkoły podstawowe   209 881,00
Wydatki bieżące 209 881,00
  W tym:
  Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń    154 890,00  
  80103  Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych  2 890,00
  Wydatki bieżące    2 890,00
 W tym:
  Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   920,00
  80110  Gimnazja  77 305,00
  Wydatki bieżące  77 305,00
  W tym:
  Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  63 846,00   
  80104  Przedszkola    7 797,00
  Wydatki bieżące    7 797,00
  W tym:
  Dotacja   7 797,00 
  80113  Dowożenie uczniów do szkół    7 000,00
  Wydatki bieżące    7 000,00
 
852    Pomoc społeczna     18 000,00
  85202  Domy pomocy społecznej   18 000,00
  Wydatki bieżące  18 000,00
 
926    Kultura fizyczna i sport   12 600,00
  92695  Pozostała działalność   12 600,00
  wydatki bieżące   12 600,00
  w tym;
  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  11 340,00
 
§ 2
 
1.    Dokonać przeniesień wydatków budżetowych:
 
Dział   Rozdział    Treść   Zwiększenia    Zmniejszenia
 
600 Transport i łączność   3 000
    60016  Drogi publiczne gminne   3 000  
    Wydatki bieżące   3 000 
 
 
754    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
  przeciwpożarowa    3 000
  75412  Ochotnicze straże pożarne  3 000
  Wydatki bieżące 3 000
 
  §  3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  
 
§  4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
powrot
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-04-23
Publikujący -
Dodano do archiwum
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 24 października 2020r. 23:00:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.