URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Zmiana uchwały o regulaminie udzielania pomocy uczniom

Uchwała Nr XXXIV/216/06
Rady Gminy Domaradz
z dnia 22 września 2006 r.

w sprawie zmiany własnej Uchwały Nr XXV/161/05 Rady Gminy Domaradz z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.


 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r.Nr 142, poz.1591 z późń. zm.) oraz art.5 ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych  (Dz. U. Nr 281, poz. 2781)
 
Rada Gminy u c h w a l a
co następuje:

  § 1

W Uchwale Nr XXV/161/05  z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów § 14 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie
"§ 14. 1 Stypendium szkolne przyznane w formie o której mowa w Rozdziale III § 6 regulaminu realizowane jest przelewem na rachunek bankowy instytucji prowadzącej zajęcia edukacyjne.
2. Stypendium szkolne przyznane w formach o których  mowa w Rozdziale III § 7 i 8 realizowane jest poprzez refundację poniesionych wydatków w 3 ratach:
- pierwsza rata za okres od 01 stycznia do 31 marca w terminie od  25 marca do 10 kwietnia.
- druga rata za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca w terminie od 25 czerwca do 10 lipca
-  trzecia rata za okres od 1 września do 31 grudnia w terminie od 15 " 31 grudnia  na podstawie przedłożonych faktur VAT, rachunków lub innych dowodów poniesionych kosztów
W uzasadnionych przypadkach refundacja może być dokonana w krótszych okresach uzgodnionych z wnioskodawcą."

   § 2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym   

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2007-03-12
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 19 czerwca 2024r. 02:25:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.